vrijdag 23 december 2011

Is de tablet het juiste gereedschap om het leren te ondersteunen?

Vandaag las is op het weblog van Steven Pearce een artikel over het gebruik van tablets in het onderwijs dat ik graag doorgeef.
In het oorspronkelijke artikel gaat de schrijver in op het gebruik van de iPad, maar zijn opmerkingen zijn zo algemeen gesteld, dat ik "iPad" heb vervangen door "tablet".

"Veel opvoeders vragen me: "Zijn tablets het juiste gereedschap om het leren in het onderwijs te ondersteunen? Ik heb er veel artikelen over gelezen en ben daarnaast persoonlijk betrokken geweest bij de invoering van tablet-projecten in het primair onderwijs. Ik heb nog steeds geen definitief antwoord, maar ik denk dat het afhangt van de doelen van uw onderwijsinstelling, van de leeftijdsgroep van uw leerlingen en wat u wilt bereiken met behulp van de tablet. Dus mijn antwoorden zijn ja en nee…

NEE 
Als je een tablet wilt gaan gebruiken in je onderwijs, dan moet de didactiek van het onderwijs in de klas veranderen. Het heeft geen zin om de leerlingen tablets geven en dan te verwachten dat iedereen het zomaar kan gebruiken als een hulpmiddel bij het leren.
Ik heb een voorbeeld gezien waarbij een school aan elk kind een tablet heeft gegeven als onderdeel en waarbij de kosten zijn opgenomen in het schoolgeld. "Wat een geweldige marketing", maar het heeft niets te maken met het leren van het kind. De docenten waren niet opgeleid om de tablet te gebruiken, de infrastructuur van scholen was niet geschikt om 200 leerlingen allemaal op hetzelfde moment van hun tablet te gebruik te laten maken. Aan de ouders werd gevraagd om de apps thuis te installeren, zodat de daarover geen controle had, want veel ouders waren niet vaardig genoeg om deze technologie thuis te gebruiken. Er was niet nagedacht over de oudere leerlingen die het toetsenbord van de tablet ook moesten gebruiken om projecten uit te werken. Er werd geen training aan docenten en studenten gegeven over veiligheid op internet, het correct gebruik in de klas en digitaal burgerschap. Er was niet nagedacht over de opslag van persoonlijke gegevens of overdracht van gegevens, niet over de toepassingen die beschikbaar zijn op de tablet en of ze geschikt zijn in de klas.

JA
Als u goed hebt nagedacht over de implementatie van de tablet, en aandacht hebt besteed aan alle bovenstaande punten, dan is de invoering van de tablet op uw school waarschijnlijk wel een succes:
  • Een goed beheerde draadloze infrastructuur 
  • Continue training van en ondersteuning aan de leerkrachten 
  • Workshops voor ouders over het gebruik van de tablet thuis zodat ook zij begrip hebben voor het gebruik van deze technologie in de klas 
  • Centrale controle op school over het installeren van Apps 
  • Overdenking van de didactiek waarbinnen de tablets optimaal gebruikt kunnen worden als digitaal leermiddel in de klas (en thuis) 
  • Goede technische ondersteuning binnen de school 
  • Aandacht voor de aspecten en consequenties van data-opslag en data-overdracht 
  • Beschikking over die Apps die het leren ondersteunen 
  • Goede verzorging van de tablets 
Deze lijst is niet uitputtend, en ik weet zeker dat we nog een aantal belangrijke punten kunnen toevoegen aan deze lijst…

Is de tablet geschikt voor alle leeftijden? 
Dat hangt ervan af. Waarvoor wordt de tablet gebruikt in het onderwijs? Ik geloof nog steeds dat de tablet meer geschikt is voor gebruik in het primair onderwijs en dat een laptop of netbook beter geschikt zijn voor het voortgezet onderwijs. Daar zou, als de financiën het toelaten, de tablet meer geschikt zijn als een toegevoegd leermiddel. Ik zie vooral voordelen in het gemak van het dragen van een tablet of een mobiel apparaat, het gemak om snel notities te maken in een collegezaal of klaslokaal, het gebruik van apps in 3D etc., de lange levensduur van de batterij en nog veel meer voordelen die ik in eerdere artikelen heb genoemd.
De rekenkracht, de opslagcapaciteit, de beschikbare software en natuurlijk het toetsenbord zorgen ervoor dat laptops op dit moment een veel effectiever leermiddel zijn dan de tablet. Het losse toetsenbord dat kan worden gebruikt bij tablets is een stap vooruit.
Begrijp me niet verkeerd, ik vind de tablet een fantastisch educatief instrument, bij gebruik in een school die zich goed heeft voorbereid en waar iedereen volledig achter het gebruik ervan staat. Maar als een school alleen maar een tablet invoert en denkt dat de magie van het leren automatisch zal plaatsvinden, heb ik het idee dat ze op de verkeerde weg zijn."

Aldus Steven Pearce

Wilt u meer weten over het gebruik van tablets in het onderwijs? Op onze website vindt u uitgebreide informatie. Of neem vrijblijvend contact op voor vragen, advies, ondersteuning, aanschaf of een inspirerende workshop om alvast op verkenning te gaan: Bel 0348 - 44 69 63 of maakt gebruik van het contactformulier. Een van onze onderwijsadviseurs neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten