vrijdag 23 december 2011

Is de tablet het juiste gereedschap om het leren te ondersteunen?

Vandaag las is op het weblog van Steven Pearce een artikel over het gebruik van tablets in het onderwijs dat ik graag doorgeef.
In het oorspronkelijke artikel gaat de schrijver in op het gebruik van de iPad, maar zijn opmerkingen zijn zo algemeen gesteld, dat ik "iPad" heb vervangen door "tablet".

"Veel opvoeders vragen me: "Zijn tablets het juiste gereedschap om het leren in het onderwijs te ondersteunen? Ik heb er veel artikelen over gelezen en ben daarnaast persoonlijk betrokken geweest bij de invoering van tablet-projecten in het primair onderwijs. Ik heb nog steeds geen definitief antwoord, maar ik denk dat het afhangt van de doelen van uw onderwijsinstelling, van de leeftijdsgroep van uw leerlingen en wat u wilt bereiken met behulp van de tablet. Dus mijn antwoorden zijn ja en nee…

NEE 
Als je een tablet wilt gaan gebruiken in je onderwijs, dan moet de didactiek van het onderwijs in de klas veranderen. Het heeft geen zin om de leerlingen tablets geven en dan te verwachten dat iedereen het zomaar kan gebruiken als een hulpmiddel bij het leren.
Ik heb een voorbeeld gezien waarbij een school aan elk kind een tablet heeft gegeven als onderdeel en waarbij de kosten zijn opgenomen in het schoolgeld. "Wat een geweldige marketing", maar het heeft niets te maken met het leren van het kind. De docenten waren niet opgeleid om de tablet te gebruiken, de infrastructuur van scholen was niet geschikt om 200 leerlingen allemaal op hetzelfde moment van hun tablet te gebruik te laten maken. Aan de ouders werd gevraagd om de apps thuis te installeren, zodat de daarover geen controle had, want veel ouders waren niet vaardig genoeg om deze technologie thuis te gebruiken. Er was niet nagedacht over de oudere leerlingen die het toetsenbord van de tablet ook moesten gebruiken om projecten uit te werken. Er werd geen training aan docenten en studenten gegeven over veiligheid op internet, het correct gebruik in de klas en digitaal burgerschap. Er was niet nagedacht over de opslag van persoonlijke gegevens of overdracht van gegevens, niet over de toepassingen die beschikbaar zijn op de tablet en of ze geschikt zijn in de klas.

JA
Als u goed hebt nagedacht over de implementatie van de tablet, en aandacht hebt besteed aan alle bovenstaande punten, dan is de invoering van de tablet op uw school waarschijnlijk wel een succes:
 • Een goed beheerde draadloze infrastructuur 
 • Continue training van en ondersteuning aan de leerkrachten 
 • Workshops voor ouders over het gebruik van de tablet thuis zodat ook zij begrip hebben voor het gebruik van deze technologie in de klas 
 • Centrale controle op school over het installeren van Apps 
 • Overdenking van de didactiek waarbinnen de tablets optimaal gebruikt kunnen worden als digitaal leermiddel in de klas (en thuis) 
 • Goede technische ondersteuning binnen de school 
 • Aandacht voor de aspecten en consequenties van data-opslag en data-overdracht 
 • Beschikking over die Apps die het leren ondersteunen 
 • Goede verzorging van de tablets 
Deze lijst is niet uitputtend, en ik weet zeker dat we nog een aantal belangrijke punten kunnen toevoegen aan deze lijst…

Is de tablet geschikt voor alle leeftijden? 
Dat hangt ervan af. Waarvoor wordt de tablet gebruikt in het onderwijs? Ik geloof nog steeds dat de tablet meer geschikt is voor gebruik in het primair onderwijs en dat een laptop of netbook beter geschikt zijn voor het voortgezet onderwijs. Daar zou, als de financiën het toelaten, de tablet meer geschikt zijn als een toegevoegd leermiddel. Ik zie vooral voordelen in het gemak van het dragen van een tablet of een mobiel apparaat, het gemak om snel notities te maken in een collegezaal of klaslokaal, het gebruik van apps in 3D etc., de lange levensduur van de batterij en nog veel meer voordelen die ik in eerdere artikelen heb genoemd.
De rekenkracht, de opslagcapaciteit, de beschikbare software en natuurlijk het toetsenbord zorgen ervoor dat laptops op dit moment een veel effectiever leermiddel zijn dan de tablet. Het losse toetsenbord dat kan worden gebruikt bij tablets is een stap vooruit.
Begrijp me niet verkeerd, ik vind de tablet een fantastisch educatief instrument, bij gebruik in een school die zich goed heeft voorbereid en waar iedereen volledig achter het gebruik ervan staat. Maar als een school alleen maar een tablet invoert en denkt dat de magie van het leren automatisch zal plaatsvinden, heb ik het idee dat ze op de verkeerde weg zijn."

Aldus Steven Pearce

Wilt u meer weten over het gebruik van tablets in het onderwijs? Op onze website vindt u uitgebreide informatie. Of neem vrijblijvend contact op voor vragen, advies, ondersteuning, aanschaf of een inspirerende workshop om alvast op verkenning te gaan: Bel 0348 - 44 69 63 of maakt gebruik van het contactformulier. Een van onze onderwijsadviseurs neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

dinsdag 20 december 2011

Deel je ICT parel! Terugblik!


Het onderwerp tijdens Discussie Dinsdag was "Geen discussie! Deel je ICT parel! Terugblik!
In dit artikel alle parels op een rij die werden getweet tijdens de discussie. Mocht je vragen hebben over één van de parels? De afzender staat erbij en de websites naar de genoemde diensten en artikelen ook.

Alle medewerkers van Station to Station wensen u hele fijne feestdagen en veel ICT successen in het nieuwe jaar toe.
 1. Gebruik www.wallwisher.com en www.mindmeister.com als je online wilt brainstormen. Erg handig, omdat je makkelijk kan structuren en aan het eind de brainstorm kan meegeven. Daar kunnen post its niet tegenop. @anthonyvdzande 
 2. Gebruik live@edu als elektronische leeromgeving voor de bovenbouw door: @kbszonnewijzer 
 3. ICT projecten eTwinning: Let’s make art  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p22557/welcome en Be smart with your Phone door: @compie67 
 4. Digirapport zie de website: http://www.digirapport.eu/  ook met toetsregistraties voor WIG 3 door: @ictvliedberg
 5. De website met de foto's bijgehouden door de leerkrachten en de invoering van de Taalverhaal software. De leerkrachten hebben we enthousiast gekregen door elke groep een fotocamera van school te geven. Daarna een teamscholing te organiseren voor het uploaden van de foto's naar de website. Daarna positieve reacties van ouders als stimulans om door te gaan. Door: @ictvliedberg 
 6. Bekruipt je soms het gevoel dat je lessen aan een opfrissing toe zijn, of de gedachte 'Dit jaar ga ik eens iets nieuws uitproberen!'?  Haalbare technologieën die zonder al te veel voorkennis eenvoudig toepasbaar zijn in ons onderwijs. http://edutech.pen.io/ Door: @devlies
 7. Gebruik tagclouds voor goed taal onderwijs. Tagclouds maken voor zelfpresentatie of omgekeerd: als resumé tekst vooraf/achteraf als trigger voor gespreksvaardigheid. Gebruik: www.tagcrowd.com , www.wordle.net of http://www.tagxedo.com/ Door: @devlies
 8. De website: http://www.web20opschool.be/ heeft een verzameling van interessante Web2.0 toepassingen voor het onderwijs. Ze zijn gerangschikt in verschillende categorieën die je in het menu links vindt. Misschien zijn ze bruikbaar in de klas, misschien op school, misschien bij je thuis. Ze zijn soms handig, soms interessant, soms gewoon leuk. Door: @devlies
Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een parel die je wilt delen? Reageer dan op dit blog of via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT
Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle linkjes van alle voorgaande discussies.

donderdag 15 december 2011

Online video's gebruiken in Activ Inspire

In de laatste update van Activ Inspire is een wel heel handige optie beschikbaar: het embedden van video!
Tot deze update was het alleen mogelijk om een los linkje te maken naar een video zodat de website werd geopend en je het filmpje kon starten.

Maar nu kun je een filmpje rechtstreeks in een werkblad laten zien en afspelen!

Ik heb het even geprobeerd met een filmpje van Schooltv Beeldbank.

Als je op de pagina met het filmpje bent, kun je onder het filmpje kiezen voor Embed:


Selecteer de regel in het tekstvak en kopieer deze (bv. met <Ctrl>-C)
Ga dan naar Activ Inspire en kies in het menu INVOEGEN de optie KOPPELING.
Kies dan INGESLOTEN HTML... en plak de embedded code in het tekstvak:


Het filmpje wordt in een scherm op het werkblad geplaatst:

Het is wel jammer dat het filmpje niet vergroot kan worden in het werkblad, maar je kunt het wel starten en beedschermvullend maken.
Deze nieuwe functie werkt bijvoorbeeld ook met Youtube, Leraar24 en Storybird. Soms lukt het niet, zoals bij Vimeo.

woensdag 14 december 2011

Schoolboeken zijn gevaarlijk voor de ontwikkeling van de leerlingen

Het onderwerp gisteren (13 december 2011) op Discussie Dinsdag was "Schoolboeken zijn gevaarlijk voor de ontwikkeling van de leerlingen."  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.


Het onderwerp is gekozen naar aanleiding van een artikel van Gerard Dummer op zijn weblog.
In het artikel doet hij zich voor als een onderzoeker die aan de hand van vier aspecten aantoont dat schoolboeken een onvoldoende scoren op alle fundamentele educatieve elementen van leermiddelen.
 1. Inhoud - In boeken wordt slechts van twee soorten media gebruik gemaakt: tekst en afbeeldingen. Audio, video en weblinks worden niet gebruikt.
 2. Adaptiviteit - De inhoud van schoolboeken kan niet worden aangepast. Daarbij wordt een aantal voorbeelden genoemd. En dat terwijl in het kader van opbrengstgericht en handelingsgericht werken van de leerkracht wordt verwacht dat ze het onderwijs aanpast aan de individuele leerling.
 3. Gebruiksvriendelijk - Ook hier scoren boeken onvoldoende. Het systeem van verwijzingen is ouderwets. Je kunt tekst niet taggen en er wordt geen directe feedback gegeven.
 4. Inzetbaarheid - Tijdverlies door uitdelen en ophalen van boeken. Inhoud kan niet aangepast worden aan de groep en de actualiteit. Werk nakijken kost onnodig veel tijd.
Gerard Dummer laat de uitgevers ook fictief reageren op zijn "onderzoek". "We spelen in op de markt en stellen aanvullend materiaal beschikbaar om aan de bezwaren tegemoet te komen."
Dummer concludeert dat de overheid er goed aan zou doen accijns te heffen op de verkoop van schoolboeken.
Tot zover een samenvatting van het artikel. Natuurlijk heeft Gerard willen prikkelen en daarin hij prima geslaagd, getuige een van de reacties op de stelling van Discussie Dinsdag: "Ik vindt 'achterhaald' al prikkelend genoeg."

Tijdens de discussie werd duidelijk dat we de kinderen tekort doen als we ze alleen uit boeken laten leren.
De werkelijkheid is weerbarstig, want schoolboeken bieden leerlingen én leerkrachten veel structuur. Als leerkrachten die houding hebben, maken ze het zichzelf lastig om de gebaande paden te verlaten en andere middelen in te zetten.
Leerkrachten die zowel boeken als andere middelen, zoals digitale leermiddelen inzetten, hanteren het principe van Blended learning, inmiddels een brede term, waarbij allerlei vormen van ?gemengd? leren kunnen worden bedoeld. In dit geval leren waarbij allerlei verschillende leermiddelen worden gebruikt, om tegemoet te komen aan verschillen in leerstijlen, maar ook om de specifieke voordelen van deze leermiddelen uit te buiten, zoals het aanbieden van actuele informatie, uitbreidingsmateriaal en multimedia.

We moeten niet alléén gebruik gaan maken van digitale media. Doseren is heel belangrijk. Er zijn immers ook leerlingen die bepaald geen affiniteit hebben met de computer. Waarbij een deelnemer wel opmerkte dat, wanneer ze de gelegenheid hebben gehad om de voordelen goed te onderzoeken, deze houding ook kan veranderen. "Computers boeiden met niet, maar nu wel: ik weet wat er kan." In de discussie werd trouwens ook gesteld dat het hele boek in het ronde archief mag nu de tablets hun intrede gedaan hebben. Dit vanwege de leesbaarheid, de hanteerbaarheid en de interactiviteit.

Het is wel belangrijk dat de digitale leermiddelen interactief worden ingezet. Daar zit vooral de meerwaarde. Maak gebruik van middelen om bijvoorbeeld samen te leren, verhalen te schrijven, video te maken en te bewerken, te mindmappen, in te spelen op verschillen in leerstijlen, zoals Meervoudige Intelligentie.
Leerkrachten moeten wel leren om technologie in hun onderwijs te integreren. Het TPACK-model  kan daarbij helpen. Hierbij gaat het over de kennis van de leraar om digitale middelen (Technology) te integreren in de didactiek (Pedagogy) die hoort bij de inhoud van het onderwijs (Content).
Een mooi voorbeeld werd aangedragen in de vorm van een korte presentatie waardoor de leerlingen heel nieuwsgierig werden en zelf op zoek gingen naar antwoorden, ook in het boek!

We gingen ook in op de vraag of het aanbod van moderne media geschikt is voor alle leerlingen. Sommigen hebben immers veel structuur nodig (vergelijk ze maar met leerkrachten...) en anderen kun je veel vrijer laten.  Hierover verschilden de meningen: de een vond dat motivatie de belangrijkste motor is om tot leren en ontdekken te komen, de ander stelde daar tegenover dat de mate van ontwikkeling vooral bepalend is.

De rol van de leerkracht gaat wel veranderen, meer naar stimulator, bewaker en begeleider, want helemaal loslaten doe je natuurlijk niet. "Trust, but verify."  De leerkracht wordt een designer. En sommige leerkrachten zijn het al.

Deelnemers aan deze discussie waren:
@jvennink; @pietvsz; @henkheurter; @RJoch; @Sjaboepaan; @anthonyvdzande; @devlies; @ictvliedberg; @GUPAGEBO

Vandaag heeft Gerard een vervolg op zijn onderzoek gepubliceerd: Een nieuwe uitgever die het kind en de leraar w‚l centraal wil stellen.

woensdag 7 december 2011

Lessen met ICT: Een verhaal maken met met Storybird

De trainers van Station to Station publiceren iedere twee weken een complete innovatieve les om leerkrachten te stimuleren met ICT aan de slag te gaan. De lessen staan altijd in het teken van een onderwijskundig doel waarbij een gratis toepassing op internet als hulpmiddel gebruikt wordt om een les leerzamer, boeiender en interactiever te maken.

Deze week de les Een verhaal maken met Storybird

Storybird is een internettoepassing waarmee je een verhaal kunt maken, waarbij je gebruik maakt van prachtige illustraties van kunstenaars.


Het lesmateriaal kan worden gedownload op de website van Station to Station.

We stellen het erg op prijs als leerkrachten hun ervaringen met ons delen. Dat kan door een bericht achter te laten op ons Blog, te Twitteren naar @netwijs of te reageren via email naar info@stationtostation.nl
Heeft u ook een innovatieve les gemaakt of heeft u een innovatieve ICT toepassing die u geschikt vindt. Mail ons uw les of lesidee:  info@stationtostation.nl
 
P.S. Wist u dat scholen die het C3LO netwerk hebben iedere twee weken een nieuwe les op het netwerk krijgen die  door de leerlingen zelfstandig verwerkt kan worden? Deze wordt door onze onderwijsredactie ontwikkeld. Een voorbeeld vindt u hier.

dinsdag 6 december 2011

Kinderen en sociale media? Oefenen in de echte wereld!

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Kinderen en sociale media? Oefenen in de echte wereld!” In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Als ouder sta je geregeld voor dilemma’s bij het opvoeden van je kinderen. Eén daarvan is het gebruik van Social Media. Wanneer laat je je kind een account aanmaken? Welke afspraken maak je daar over? Welk platform laat je gebruiken?
In dat kader komt ook wel eens de vraag of je als school niet een eigen platform zou moeten hebben waar je de leerlingen naar hartenlust begeleid kunt laten experimenteren. Een soort eigen Hyves-omgeving voor de school. Anderen vragen zich echter af of dit wel zo’n goed idee is. Moeten leerlingen niet gewoon in de praktijk oefenen? Een mooi discussie onderwerp!

Eén van de discussie-deelnemers vergeleek het met leren fietsen. Dat doe je ook eerst onder begeleiding. Eerst met zijwieltjes en later zonder, maar wel op een rustig stukje zonder verkeer. Daarna samen de weg op, maar altijd met iemand naast je. En zo leer je stap voor stap eerst de vaardigheid en vervolgens de ‘toepassing’.

Hoewel deze vergelijking redelijk op gaat, gaat hij op bepaalde punten ook mank. Zo bracht een andere deelnemer in, dat je direct pijn hebt wanneer je valt met je fiets. Je hebt letterlijk te maken met vallen en opstaan! Bij het gebruik van Social Media is dat niet het geval. Je maakt vaak onbewust fouten zonder direct met de consequentie te worden geconfronteerd. Gevolgen blijken soms pas heel veel later! En de oorzaak is niet in alle gevallen te herstellen.

Los van het feit of de vergelijking wel of niet op gaat, kunnen we het er wel over eens zijn, dat kinderen in veel gevallen niet overzien welke consequenties er kunnen zitten aan het gebruiken van Sociale Media. Dit vraagt kennis van het medium, over het internet, over omgangsvormen, over de wereld om hen heen, enzovoort.

De vraag is daarbij of ze deze kennis vooraf aangedragen moeten krijgen of gaandeweg moeten leren of wellicht een combinatie daarvan. Hoe dan ook, het komt er op aan dat ze hier wel in begeleid worden. Het gebruik van het medium zelf zullen ze snel genoeg onder de knie hebben, maar of ze zich dan ook bewust zijn van de keuzes die je te maken hebt, dat is een ander verhaal.

Veel volwassenen vinden dat zelf ook nog erg lastig. Kinderen geven vaak aan, dat ze er meer van weten dan hun ouders. Niet zelden leidt dat er toe, dat kinderen maar hun gang gaan en ouders er maar op vertrouwen dat er geen gekken dingen gebeuren. Lang niet in alle gevallen hebben kinderen hierover gesprekken met hun ouders.

Het is daarom niet vreemd, dat ouders vragend naar de school kijken! Kunnen ze op school er geen aandacht aan besteden? Kunnen ze daar leerlingen niet leren omgaan met dit soort zaken? Bijvoorbeeld in een vertrouwde beschermde omgeving van de school zelf?

Probleem hierbij is echter, dat deze omgeving inderdaad ook echt een afgeschermde omgeving is, waar leerlingen niet voor de keuzes komen te staan, zoals in de echte praktijk, bijvoorbeeld over hoe je je profiel op de beste manier af kunt schermen of wie je wel en niet als vriend accepteert. Hooguit kun je aandacht besteden aan digitale omgangsvormen, aan wat je wel en niet met anderen deelt, aan geschikte of ongeschikte foto’s. Een ander nadeel is ook, dat ze op deze digitale ontmoetingsplaats alleen maar kinderen van hun eigen school treffen en niet hun vriendjes of vriendinnetjes uit de buurt. Dat is vaak ook een reden waarom kinderen al snel aangetrokken worden tot platforms waar ze wél anderen treffen en vaak ook dan nog samen allerlei games kunnen spelen e.d.

In dat opzicht is er veel voor te zeggen om toch vooral gebruik te maken van de bestaande, veel gebruikte platforms zoals Hyves of Facebook. Daarbij ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de ouders. Zij dienen aan te geven of en wanneer hun kind hiervan gebruik mag maken. Vervolgens zijn zij ook zelf verantwoordelijk voor de begeleiding daarbij. Net zoals je mee rende met je kind toen het leerde fietsen zonder zijwieltjes, zo volg je ook nu je kind op de digitale snelweg. Ouders moeten daarbij duidelijke keuzes maken en deze ook bespreken met hun kind. Zo krijgt het kind ook zelf inzicht in de te maken keuzes en de consequenties ervan. Stapsgewijs kunnen de ouders dan meer verantwoordelijkheid aan het kind overdragen.

Ook de school kan hierin zeker wat betekenen. Allereerst door samen het onderwerp te verkennen en te bespreken. Afstemming zoeken hoe je elkaar als school en ouders aan kunt vullen. Zo gaf één deelnemer aan, dat op zijn school het onderwerp jaarlijks met de ouders wordt besproken, er duidelijke afspraken zijn gemaakt en deze ook duidelijk zichtbaar bij de computers hangen.
Daarnaast kan de school Social Media bewust inzetten als leermiddel, bijvoorbeeld tijdens een project. Daarbij ligt de nadruk dan in eerste instantie niet op de gevaren, maar op de mogelijkheden die het biedt. In de zijlijn kan echter tegelijk aandacht besteed worden aan eerder genoemde zaken op het gebied van mediawijsheid. Daarmee heb je een veel positievere insteek en vaak met veel meer resultaat. Door de positieve insteek merk je vaak bij kinderen een veel opener houding en minder de noodzaak om zich af te zetten tegen regels of om te gaan experimenteren.

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Reageer dan op dit blog of via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT
Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @J_Karstens , @JanWillemL , @ernomijland , @Rjoch , @Sjaboepaan , @pietvsz , @Kletskous

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!