maandag 23 september 2013

iPadschool – OBS Tweespan - Het beste van beide werelden

Op donderdag 12 september 2013 bracht ik een bezoek aan OBS de Tweespan in Heenvliet. Sanne Moonen, is de nieuwe ict coördinator op OBS Tweespan. Sanne en ik volgen elkaar al een tijd via de social media en zij heeft bij Station to Station de Post HBO opleiding voor ict coördinator gevolgd.

Interessant dus om eens te bekijken wat Sanne allemaal heeft opgezet op OBS Tweespan rondom onderwijs met ICT.

Alle leerlingen hebben een eigen iPad gekregen, maar werken daar echt niet de hele dag mee. Sanne omschrijft het als ‘het beste van beide werelden’. We doen met de iPad juist die dingen waar de iPad goed in is en daarnaast gebruiken we gewoon nog de methode gebonden software en hebben niet ons hele onderwijskundige concept omgegooid.

Wel willen we differentiëren en handelingsgericht werken zo goed mogelijk vormgeven. Hierbij is het van belang dat we instructie geven aan juist die leerlingen die dat nodig hebben en leerlingen vrijer laten die dat aankunnen. Vrijheid in gebondenheid.

In de ochtend staat rekenen, taal en spelling op het programma en krijgen leerlingen instructie op maat.  De rekenmethode wordt bijvoorbeeld als volgt ingezet: voorafgaand aan een nieuw blok maken de leerlingen eerst de rekentoets. Op basis van deze uitkomsten krijgen de leerlingen dan (al dan niet klassen doorbrekend) instructie op maat voor de onderdelen die ze nog niet voldoende beheersen.

De leerlingen die op dat moment geen instructie krijgen voor bijvoorbeeld rekenen werken op de iPad met de Rekentuin of  op de computer met de educatieve  software behorend bij de methode.

In groep 3 kunnen leerlingen diverse activiteiten kiezen, waaronder ook activiteiten op de iPad, die soms naadloos aansluiten bij de methode of juist zó gearrangeerd zijn met behulp van QR codes, dat leerlingen snel en makkelijk opdrachten kunnen maken of instructies kunnen terugluisteren.

In de middag staan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie centraal. Er wordt dan vooral veel thematisch en samenwerkend geleerd. Alle groepen werken dan wel rondom hetzelfde thema, maar op hun eigen niveau. Hier worden de iPads ingezet als ze bruikbaar zijn (bijvoorbeeld om te filmen of om foto’s te maken).

Het doel is uiteraard om  beter onderwijs te realiseren met behulp van ICT middelen. Hierbij worden zowel iPads als pc’s ingezet. Samen met de intern begeleider ga ik na de Cito afnames bekijken of er door deze manier van werken ook betere resultaten zijn geboekt.

Wordt vervolgd.

woensdag 18 september 2013

Zoeken op Netwijs.nl

Deze week ontvingen via een tip in de mail een link naar het project De Nieuwe Wildernis. De vraag was of wij deze link toe wilden voegen aan Netwijs.nl.
Nieuwe links die worden aangemeld toetst de redactie aan de hand van een lijstje met vragen:
  • Is de inhoud van de site gericht op/ geschikt voor kinderen in de basisschool leeftijd?
  • Is het taal gebruik op de site gericht op/ geschikt voor kinderen in de basisschool leeftijd?
  • Is de indeling van de site eenvoudig en duidelijk?
  • Heeft de site audio ondersteuning als deze op jonge kinderen gericht is?
  • Heeft de site een 'toegevoegde waarde'? 
  • Is het doel van de site louter commercieel of is er onafhankelijke informatie te vinden.
De site die werd aangemeld voldeed aan onze standaarden en werd dus opgenomen in Netwijs.nl.

Regelmatig ontvangen we ook links die niet aan onze standaarden voldoen. En helaas komt het ook voor dat kinderen een onderwerp niet kunnen vinden. Nu staat natuurlijk lang niet alles op Netwijs.nl. Het kan dus voorkomen dat uw leerling op zoek gaat naar een onderwerp dat in Google wel te vinden is, maar niet op Netwijs.nl.

Weet u een site die we zeker op moeten nemen in Netwijs.nl? U kunt ons altijd mailen.

Over sommige sites wordt soms flink gediscussieerd. Een site kan ook nadat wij hem hebben toegevoegd wijzigingen aanbrengen. Natuurlijk houden we dat in de gaten. U kunt dit ook altijd bij ons melden.