woensdag 23 oktober 2013

Diploma uitreiking Burgum Post HBO opleiding ict coördinator in het onderwijs

Op 16 oktober 2013 zijn er weer 19 deelnemers afgestudeerd aan de Post HBO opleiding voor ICT coördinatoren in het onderwijs. In totaal zijn er nu zo'n 500 gediplomeerde ICT coördinatoren.

De ICT coördinator (of iCoach) is niet meer de technische troubleshooter, maar meer een soort intern begeleider op ICT gebied.

Als ICT coördinator (of iCoach) doe je aan:
  • verandermanagement,
  • projectmanagement,
  • visievorming met het team rondom onderwijs met ICT,
  • coachen van collega's,
  • organiseren van nascholing,
  • borgingsstrategieën om veranderingen niet te laten verwateren

 Hieronder aantal uitspraken van deelnemers die de opleiding hebben afgerond:

  • Samen leren met behulp van het digibord is nu doorgevoerd in de gehele school (aansluitend bij onze onderwijskundige speerpunten)
  • Leer het mij zelf te doen (het maatjes model ingevoerd en 'experts' binnen het team)
  • ICT beleidsplan voor de school. Door workshops zijn collega’s handelingsbekwaam geworden.
  • Software onder de loep: Implementatie van software (en overbodige software gebruiken we niet meer)

Wij wensen de Alumni heel veel succes en plezier toe met de verdere uitvoering van hun (ICT beleid) plannen.maandag 7 oktober 2013

En de winnaar is: ....

De Dag van de Leraar is bedoeld als feestdag. Op deze dag willen we samen met alle ouders, leerlingen en leidinggevenden de leraren in Nederland in het zonnetje zetten.

Dit jaar verlootte Station to Station daarom een BYOD-sessie. Bij een BYOD, oftewel Bring Your Own Device, nemen leerlingen hun eigen tablets of smartphones van huis mee naar school. Op school worden deze tablets en smartphones vervolgens ingezet in het onderwijs.
Tijdens een workshop nemen 2 onderwijsadviseurs een uur lang de klas van de winnaar over. Samen met de leerlingen gaan we aan de slag met leerzame apps en websites.
De leerkracht wordt dit uur ontlast en geïnspireerd!

De winnaar van deze workshop is ...... Natasja van der Weg van basisschool OBS De Brandaris te Hellevoetsluis. Normaal gesproken zouden wij vandaag (maandag 7 oktober) bij haar op school de BYOD-sessie komen doen. Maar omdat Natasja lesgeeft in de plusklas (die niet op maandag is) is dit vandaag niet mogelijk. In onderling overleg is besloten de workshop op donderdag 21 november te houden. Uiteraard houden we de lezers van dit blog op de hoogte van de bevindingen.