dinsdag 30 november 2010

De meerwaarde van digitale methodische materialen

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “De meerwaarde van digitale methodische materialen”. In dit artikel een eigen reflectie op het onderwerp aangevuld met opmerkingen vanuit de discussie.

Het begrip ‘digitale methodische materialen’ vraagt eerst om een toelichting. Het meest bekend en ingeburgerd is de methodegebonden educatieve oefensoftware. Daarnaast zijn er de aanvullende digitale opdrachten, al dan niet webbased. En tot slot de digitale versie van de boeken en werkboeken, al dan niet interactief. Bij deze laatste rekenen we ook de methodegebonden instructiesoftware voor leerkrachten.


De methodegebonden oefensoftware is op veel scholen al lange tijd in gebruik. Voordeel is, dat het aansluit op de methode wat betreft aanpak, onderwerp en lay-out. Vaak ook is de registratie van het werk van de leerlingen goed op orde. Uiteraard ook hier weer de nodige accent- en kwaliteitsverschillen. Met de komst van internet ontstond ook de mogelijkheid om online aanvullingen te plaatsen. Te denken valt daarbij aan uit te printen materialen, maar ook aan online opdrachten. Voordeel was, dat het snel aan te vullen en actueel te houden was door de uitgevers.

Met name door de komst van de digitale schoolborden ontstond er vanuit de scholen een toenemende vraag naar digitale materialen passend bij de methode. Scholen gingen zelf aan de slag met het inscannen van hun methodematerialen. Uitgeverijen waren daar niet blij mee, immers de copyright was in het geding. Het duurde dan ook niet lang of de uitgevers boden zelf de digitale versie aan van de materialen. Sommigen zetten daarbij ook meteen de stap naar een wat meer interactieve versie, waarbij bijvoorbeeld instructietools, links, aanvullende afbeeldingen, etc. direct vanuit het materiaal waren te openen.

Met de komst van Classmates en Ipads en dergelijke neemt de vraag naar digitaal materiaal toe. De vraag bij deze materialen is: Wat voegen ze toe aan het papieren materiaal, zoals we dat jarenlang hebben gebruikt. Deze vraag was min of meer ook de aanleiding voor de stelling. In de praktijk komen we regelmatig leerkrachten en docenten tegen, die het materiaal, dat methodeuitgevers aanbieden aan scholen, een aanfluiting vinden. “Het is niets meer, dan een ingescande versie met soms wat extra toeters en bellen, maar echt meerwaarde heeft het nauwelijks, behalve dan financieel voor de uitgevers zelf.” Zo maar een gehoorde opmerking. De vraag is dan in hoeverre een opmerking als deze terecht is.

vier in balans
We moeten hierbij onderscheid maken tussen enerzijds de meerwaarde van het digitale materiaal zelf en anderzijds de meerwaarde van het gebruik ervan. Uiteraard heeft het één daarbij invloed op het ander. In dit proces hebben we te maken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het digitale lesmateriaal, de kwaliteit en de mogelijkheden van de ICT-infrastructuur, de deskundigheid van de leerkracht en last but not least met visie oftewel met de Vier in Balans (Kennisnet).

In de discussie werd aangegeven, dat het begint met de vraag wat de school nu eigenlijk wil. Wat is je visie op onderwijs, wat zijn je lesdoelen, wat wil je bereiken met je leerlingen? Daarna komt pas de vragen waarmee en hoe. Als school zet je de lijnen uit en vervolgens ga je op zoek naar daarvoor geschikte wegen en materialen. De materialen van educatieve uitgeverijen zijn daarbij een mogelijkheid, maar niet dé mogelijkheid.

Kies je voor digitale materialen, al of niet methodegebonden, dan dient vervolgens de vraag zich aan of wat betreft organisatie haalbaar is. Zijn er voldoende computers, laptops, digiborden, classmates of Ipads om het ook daadwerkelijk effectief in te kunnen zetten? Wat is daarvoor organisatorisch nodig? Hebben we de leerkrachten en het ondersteunend personeel voldoende kennis en vaardigheden?

succesfactoren
Succesfactor in dit geheel is de vraag of de vier aandachtgebieden daadwerkelijk in balans zijn. Want het materiaal kan nog zo goed zijn; als de leerkracht er niet mee kan werken behaal je niet het gewenste rendement. En de leerkracht kan nog zo vaardig zijn; als er maar een beperkt aantal computers beschikbaar is of een slechte internetverbinding dan kom je niet daar waar je wilt. Het één kan niet zonder het ander.

In de discussie werden enkele aspecten genoemd waar digitaal materiaal tenminste aan zou moeten voldoen. Allereerst dat het de mogelijkheid biedt tot actueel onderwijs en tot het actueel houden van de materialen. Steeds nieuwe boeken aanschaffen is niet meer nodig, want je hebt altijd de meest actuele versie online beschikbaar. Uitgevers hoeven niet meer een hele methode aan te passen maar kunnen delen aanpassen, die niet meer actueel zijn of die achterhaald zijn vanwege nieuwe (didactische) inzichten.

Een ander belangrijk aspect is, dat het leerkrachten in staat stelt efficiënt te werken, zowel in de voorbereiding van als de uitvoering van de les. Daarnaast moet het voor de minder ervaren en vaardige leerkracht een goede basis leveren en voor de meer ervaren en vaardige leerkracht voldoende mogelijkheden en flexibiliteit bieden om naar eigen inzicht arrangementen te wijzigen of aan te vullen. Deze eigen arrangementen en materialen zouden eenvoudig opgeslagen en gedeeld moeten kunnen worden. In dit kader verwijzen we ook graag naar het verslag van een eerdere discussie: ‘Lesmateriaal volgens het maggi-pricipe’.

Ook interactiviteit is een wezenlijk aspect. Leerlingen moeten worden uitgenodigd en uitgedaagd om met het materiaal aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan in aanvullende bronnen, te reageren, enzovoort. Koppeling met verschillende beschikbare (moderne) media is in deze tijd daarbij een must. En ruimte voor het ontdekkend en ervarend leren van leerlingen.

Leerlingen en leerkrachten aan het werk met actueel, uitnodigend, uitdagend, interactief en innovatief materiaal van hoge kwaliteit. Vol verwachting klopt ons hart waarmee de uitgevers ons op de NOT in januari verrassen!

Tot zover het verslag van de discussie. Er valt nog veel meer over te zeggen! Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost.
Op discussiedinsdag.yurls.net vindt u nog enkele interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussie. Heeft u zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @Wiswijzer2 , @Mennovh , @uitgaca, @robertdevilee , @YFab1 , @Citowoz , @JoostWissink , @ronnyvoorhuis , @lexhupe , @Timgearz , @PascalMarcelis

Volgende week houden weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Nieuw: Les met ICT - Puzzels ontwerpen met Jigsawplanet

Eens in de twee weken wordt er door de trainers van Netwijs een nieuwe les met ICT gepubliceerd. Deze week is het een les waarin kinderen puzzels ontwerpen binnen een taal activiteit. Voor alle lessen met ICT geldt dat ze zijn geïntegreerd bij andere vakken. Dat kan bij taal of rekenen zijn, maar ook bij wereldoriëntatie of expressie.
De lebrieven zijn hier te downloaden.
Om alvast in de puzzel stemming te komen een voorbeeld:

preview18 pieceVoorbeeld puzzel

Veel plezier!

We zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dit initiatief wordt ontvangen. Stuur daarom een mailtje met je ervaringen of suggesties naar info@netwijs.info.

Diploma uitreikingen Netwijs Opleiding

Op woensdag 10 november mochten wederom een groot aantal afgestudeerde ICT coördinatoren het Post HBO diploma in ontvangst nemen. Hieronder een impressie van de verschillende uitreikingen.

Verslag Diploma uitreiking S09 Groningen
De eindpresentaties werden op diverse manieren vormgegeven, variërend van PowerPoint presentaties tot zelfgemaakte filmopnamen tot een quiz met behulp van stemkastjes (Activ Expression).
Bij de presentaties kwam goed tot uiting wat deelnemers hadden geleerd. Ook werd er een beeld geschetst van hoe de school er over 5 jaar voor zou staan . Dat is bij ICT altijd lastig – de ontwikkelingen gaan snel.
Het was een feestelijke bijeenkomst waaraan de aanwezigheid van een bovenschools ICT-coördinator, een bovenschools directeur en een echtgenoot van een van de deelneemsters zeker aan bijdroegen.Verslag diploma uitreiking S09 Woerden
Qua programma een zelfde bijeenkomst als de andere, qua inhoud uiteraard niet. De gebruikte presentatiemiddelen waren zeer divers. Er werd niet alleen gebruik gemaakt van Prezi, Powerpoint, Mindmeister. Er waren ook filmpjes, gemaakt met behulp van Scratch, Windows Moviemaker, Photoshop en Audacity.
Tussendoor werd door een van de deelnemers de iPad gepresenteerd als innovatief leermiddel.
Belangrijk is om afwisseling in leermiddelen te hebben in het onderwijs, daarom werd er ook gebruik gemaakt van concreet materiaal. Een van de deelnemers had een pan met soep meegenomen als metafoor voor verandermanagement in de school (altijd in de soep blijven roeren)
Al met al een interessante, gezellige en afwisselende middag. Hieronder een impressie.Verslag S09 Gouda
Van de diploma uitreiking in Gouda hebben we de presentatie van een van de deelnemers ontvangen. Hij heeft zijn presentatie via Youtube gepubliceerd waarin hij beschrijft hoe ze op school met Goolgle Apps werken. Zie hieronder het resultaat.Verslag diploma uitreiking Purmerend groep:Eindpresentatie netwijsopleiding from Robert Devilee en Coen Schans on Vimeo.

maandag 29 november 2010

Rekenen met De Rekentuin

Anne Vink is een van de cursisten van de Netwijs Opleiding voor ict-coördinatoren. Ze liet de andere cursisten in een van de bijeenkomsten iets zien van de website De Rekentuin.
Ik vroeg haar of ze hierover iets wilde schrijven voor ons Edublog.

Sinds begin vorig schooljaar werken we op de o.b.s. Henri Dunant te Sliedrecht met het interactieve programma ‘de Rekentuin’ in de groepen 3 t/m 8.
Rekentuin is een interactieve game. De spelletjes in de Rekentuin zijn adaptief; wat wil zeggen dat de moeilijkheid van de sommen zich aanpast aan de vaardigheid van het kind.


Het programma is webbased, wat wil zeggen dat de leerlingen de game zowel op school als thuis kunnen gebruiken om te oefenen met de verschillende rekenopdrachten zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en de snelheidsmix. De leerlingen hebben allemaal een eigen gebruikersnaam en wachtwoord, deze zijn strikt persoonlijk, alleen deze leerling mag oefenen in de rekentuin, ook het bieden van hulp is niet de bedoeling.

De Rekentuin heeft een leerlingvolgsysteem. Het maken van de rekenopgaven is voor kinderen oefenen en geen toets. Kinderen kunnen op elk moment en zowel op school als thuis inloggen om te oefenen in de Rekentuin. De leerlingen behalen volgens de makers van rekentuin.nl het beste resultaat als er 25 - 30 minuten per week oefenen. Als leerkracht heb je een eigen inlogmenu waarin precies te zien is hoe veel de leerling speelt, welke sommen er moeilijk gevonden worden en welke sommen prima verlopen.

De leerling wordt gestimuleerd het spel te blijven gebruiken doormiddel van het bloeien van de bloemen en planten. Als een leerling een tijdje niet oefent in zijn/haar rekentuin, verdorren de bloemen en planten, dit stimuleert de leerlingen om te blijven oefenen.
Oefent de leerling veel, dan bloeit en groeit de tuin. Met het oefenen kunnen de leerlingen muntjes verzamelen, waarmee ze geweldige virtuele prijzen kunnen verzamelen in hun prijzenkast!

De leerlingen op school blijven erg enthousiast over het programma. Het programma heeft af en toe weer even wat aandacht nodig in de klas, om het enthousiasme van de leerlingen weer even op te peppen, maar over het algemeen wordt er veel geoefend. Al met al zeker een kijkje waard!

Anne Vink, ict-coördinator van obs Henri Dunant in Sliedrecht

Aanvulling: Rekentuin is geen gratis programma. Op de website is alle informatie te vinden die nodig is om ermee te kunnen werken. Je kunt hier ook een demo-account aanvragen om een indruk te krijgen van de mogelijkheden.


dinsdag 23 november 2010

Aantal computers niet van belang, maar de inzet ervan

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Met slechts 2 pc's voor 30 lln. toch inhoud geven aan onderwijs met ict. Hoe doe jij dat?”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting van de discussie.

Een veel gehoorde verzuchting van leerkrachten is: “Ik heb maar twee computers in de klas, dus dat gaat toch niet lukken.” Het klinkt wellicht wat negatief en wellicht ook eenzijdig. Maar desalniettemin wel een feit op veel scholen. Geen Derde Wereld-praktijken, maar Hollandse realiteit. Met een discussie rond dit onderwerp wilden we concrete tips op een rijtje krijgen voor leerkrachten, die zich in genoemde verzuchting herkennen.

Allereerst is het goed de vraag naar de oorzaak op tafel te leggen. Immers scholen krijgen geld van de overheid voor ICT. Of wordt het sinds de invoering van lumpsum aan andere zaken besteed? Maken scholen of besturen de juiste keuzes als het gaat om inversteringen, die gedaan worden? Wanneer we een richtlijn aanhouden van 1 pc op 6 leerlingen, dan zouden er in een klas van 30 leerlingen dus 5 moeten staan. Vaak maken scholen de keuze om een deel van de computers in de lokalen te zetten en een ander deel in de gang of gemeenschapsruimte of in een computerlokaal. Het heeft allemaal zo zijn voor- en nadelen.

Overigens zegt het aantal niet alles! Sommige scholen zitten ruim in de computers, maar ze worden maar amper gebruikt. Goed dus om ook naar de leertijd per computer te kijken. Dat vraagt enerzijds om visie op onderwijs met ICT en anderzijds om organisatie. Maar pas op: Blijf niet alleen maar praten over visie en organisatie terwijl er ondertussen niets gebeurt en timmer niet alles dicht met afspraken. Er moet ook ruimte blijven om gewoon te ontdekken en te ervaren wat de mogelijkheden zijn van onderwijs met ICT, zonder dat het vooraf allemaal is doordacht en vastgelegd. Zoek daarin naar een gezonde balans. Maak afspraken waar dat noodzakelijk is en hou daarnaast zoveel mogelijk ruimte voor creativiteit van de leerlingen en de leerkracht.

Een paar concrete aandachtspunten en tips op een rijtje:

Visie
 • Organisatie rond de inzet van computers is geen zaak van een individuele leerkracht maar van de school als geheel.
 • Begin niet bij de PC, maar bij het gewenste onderwijskundige resultaat.
 • De ICT-coordinator is niet iemand die muizen repareert, maar een onderwijskundig inspirator die op onderwijskundige waarde wijst.
 • Maak doelen van het onderwijs concreet vanuit leerlijnen om zo tot inzet van bijv. software te komen.
 • Zorg voor voldoende kennis van de aanwezige software, zodat deze ook optimaal ingezet kan worden.
 • Ontdek de mogelijkheden van (vaak gratis of veel goedkopere) Open Source programma’s of Web2.0-toepassingen.
 • Gebruik de computer niet alleen als oefenmiddel, maar ook als middel voor leerlingen om kennis te verwerken, te ordenen, aan te vullen en te delen. (Zie ook de Taxonomie van Bloom)
Organisatie
 • Laat leerlingen waar mogelijk samenwerken op de computer. In veel gevallen verhoogt dat het leerrendement.
 • Gebruik zelf als leerkracht de computer niet in lestijd, maar na schooltijd of in de pauze.
 • Spreek aan het begin van het schooljaar af welke klas op welke tijdstippen gebruik mag maken van de computers in gemeenschappelijke ruimten. Maak een rooster, zodat iedereen er rekening mee kan houden. En onderling ruilen kan natuurlijk altijd.
 • Maak gebruik van circuits, waarbij telkens een deel van je groep op de computer aan het werk is.
 • Wanneer groepen naar gym of zwemmen zijn of wanneer onderbouwgroepen maar een halve dag hebben, staan de computers ongebruikt in het lokaal. Maak ook hiervoor een rooster, zodat kinderen uit andere groepen er gebruik van kunnen maken.
 • Hang naast de deur van elk klaslokaal voor elke computer in dat lokaal een kaartje met een rode en groene kant. Hangt het kaartje op rood, dan is de pc in gebruik, hangt hij op groen, dan is de pc beschikbaar voor leerlingen uit andere groepen.
 • Tel hoeveel computers er in gebruik zijn door bijvoorbeeld de directie, de IB-er en de administratie. Vaak staan deze computers staan in ruimten, die alleen voor personeel toegankelijk zijn en vaak worden ze maar een beperkt deel van de week gebruikt. Maak eens bespreekbaar of betrokkenen niet op een laptop kunnen werken, die op dagen dat ze niet op school zijn, door andere collega’s of leerlingen gebruikt kan worden.
 • Computers aan digiborden worden vaak ook maar deels gebruikt. Ga na of het mogelijk is om bijvoorbeeld met een VGA-splitter ook een gewoon beeldscherm op deze pc aan te sluiten, zodat leerlingen ook hiervan gebruik kunnen maken wanneer het digibord niet in gebruik is.
Tot zover het verslag van de discussie. Er valt nog veel meer over te zeggen! Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost.

Op discussiedinsdag.yurls.net vindt u nog enkele interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussie. Heeft u zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @Mennovh , @hereisaz , @RinekeDerksen , @NathanVla , @Kletskous , @ellishouben81 , @Bica10 , @Emiel2punt0 , @eRKa58 , @PascalMarcelis , @Wiswijzer2

Volgende week houden weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

dinsdag 16 november 2010

'ICT integratie is een must bij handelingsgericht werken’

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was: ICT integratie is een must bij handelingsgericht werken. In eerste instantie was de vraag of handelingsgericht werken nu wel de juiste aanpak is voor scholen. Er werden een aantal bewijslasten aangedragen. Hier een voorbeeld.Daarnaast was er een mooie discussie over het verschil tussen Handelingsgericht werken en het Opbrengst gericht werken. Verschillende deelnemers hebben geprobeerd hier een definitie van te maken.Ook werd er een mooie criterialijst gedeeld waarin de huidige educatieve software getoetst kan worden aan de principes van HGW.

Conclusie was dat ICT inzet geen must is. ICT middelen moeten ingezet worden wanneer de situatie daarom vraagt. Het impliceert de gedachte dat ICT toch een doel is. Daarnaast gaat HGW er van uit dat de leerkracht een onmisbare rol speelt in de begeleiding van een kind. De huidige educatieve software pakketten als Maatwerk rekenen en Ambrasoft kunnen signaleren, plannen en uitvoeren, maar het begrijpen van een kind kan alleen de professionele leerkracht.

Tot zover het verslag van de discussie. Er valt nog veel meer over te zeggen! Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost.
Op discussiedinsdag.yurls.net vindt u nog enkele interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussie. Heeft u zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee: @hereisaz , @PascalMarcelis , @henkheurter, @Mennovh, @AdemaErik, @jeroenloopt, @Bica10, @JoostWissink

donderdag 11 november 2010

Sinterklaas op het digibord of touchscreen

Afgelopen week gaf ik een Netwijs Digibord / Touchscreen training "Hoe nu verder met het Starboard" op een school in Almkerk.

Tijdens de voorbereidingen voor deze bijeenkomst kwam ik twee erg leuke en leerzame spelletjes tegen op onze server (Gemaakt door Antoinette Berns), die ik graag met jullie wil delen. De deelnemers bestempelden het als 'erg praktisch' en je kunt de kinderen er direct mee aan de slag laten gaan zo rond de Sinterklaas periode. (De spelletjes kunnen ook gewoon op de pc gespeeld worden uiteraard.) De Sudoku met Sintplaatjes is echt super leuk en leerzaam.

Klik hier om te downloaden (het zijn twee .exe bestanden ingepakt in een .zip bestand)

De rest van de bijeenkomst stond in het teken van het IGDI model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe, Instructie model)en het Rekenonderwijs op verzoek van de school. Tijdens deze bijeenkomst hebben we concrete instructies gemaakt voor de rekenles van morgen waarbij een interactief element moet zitten en een stuk differentiatie.

In maart 2011 zal de vervolg bijeenkomst zijn, waarbij we deze bijeenkomst evalueren en insteken op een nieuw onderwerp naar keuze.

Veel plezier met de Sint spelletjes!

(Meer informatie over Antoinette Berns)

dinsdag 9 november 2010

ICT als hulpmiddel om ruimte te geven aan ontwikkeling van talent

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “ICT is hét hulpmiddel om ruimte te geven aan ontwikkeling van talent”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting van de discussie.

Het woord ‘talent’ in de stelling zorgt al snel voor verwarring. Het wekt de suggestie bij sommigen, dat het gaat over de inzet van ICT voor meerbegaafde leerlingen. En daar liggen inderdaad heel wat kansen! Aan de andere kant: Elk kind heeft immers zo zijn eigen talenten? Dat is ook de gedachte van de theorie van de meervoudige Intelligentie. Ook vanuit die invalshoek is het interessant hoe ICT dan een middel kan zijn om in te zetten om dat talent te ontwikkelen. Hoe zet je het talent in bij die leergebieden waar een leerling problemen ondervindt? Hoe help je leerlingen hun talent te ontdekken en te ‘polijsten’? Een interessant artikel en filmpje in dit kader is te vinden op Onderwijsvanmorgen.nl.

In beide gevallen lijkt het een open deur. Ook in eerdere discussies is al vastgesteld, dat ICT niet meer weg te denken is en het dus logisch is, dat het wordt ingezet. Toch is de praktijk wat weerbarstiger. Ook al liggen de ideeën voor het oprapen en de mogelijkheden eveneens, het blijkt in de praktijk, dat veel leerkrachten en docenten het lastig vinden om dit ook concreet te vertalen naar en in te passen in hun eigen praktijk. Dat kan te maken hebben met vaardigheden, maar ook met tijd, organisatie en beschikbare middelen. Daarnaast vooral ook met loslaten en keuzes maken.

Belangrijk is daarom het zo concreet mogelijk te houden. Leerlingen kunnen overigens daarin heel goed meedenken en kennen vaak erg leuke applicaties om te gebruiken. Waarbij je als leerkracht uiteraard wel weer in de gaten houdt of dit aansluit bij je lesdoelen. Het is de kunst om vanuit je lesdoelen en de behoefte van de leerling en de stimulans die nodig is voor zijn ontwikkeling te zoeken naar de middelen die helpen om beide te realiseren.

Vanuit de discussie een paar concrete suggesties:

Voor kinderen, die we beelddenkers noemen, wat we ook vaak zien bij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, kan bijvoorbeeld gezocht worden naar tools en applicaties om te visualiseren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld Google Sketchup of Edusim. En zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden om leerlingen iets te laten visualiseren. Denk ook aan de mogelijkheden van virtual reality. Belangrijk is wel om je als leerkracht af te vragen hoe je het zo kunt organiseren en afspreken, dat je zicht houdt op het leerproces.

Als het gaat om werken met Meervoudige Intelligenties komen al snel de Piekerpaden van Jack Nowee in beeld. Ook het vraagstuk ‘Meervoudige Intelligentie en ICT’ op de Kennisrotonde is het waard om te bekijken.

En verder:

- Laat leerlingen zelf een educatieve speurtocht maken in de omgeving en daar een filmpje bij maken.
- Onderzoek de mogelijkheden om sociale netwerken en andere media te betrekken bij je lessen. Zie bijvoorbeeld: Andere Oogen
- Laat leerlingen buiten op onderzoek uit gaan en dit digitaal verwerken. Zie bijvoorbeeld de Digitale Slootjeskist
- Onderzoek de mogelijkheden van een geïntegreerd aanbod, zoals bijvoorbeeld Biebsearch.
- Laat leerlingen instructiefilmpjes maken of een stappenplan met foto’s, die andere kinderen weer kunnen gebruiken.

Ook op het blog van Margreet van de Berg zijn in het kader van MediaMachtig diverse goede ideeën te vinden. En zo zijn er nog tal van andere websites met prachtige ideeën. Anderen hebben het al bedacht en aan de leerkracht de uitdaging om het in te passen in de lespraktijk. En is de drempel om het alleen te doen te groot, dan is er vast wel een collega, een stagiaire te vinden om het samen mee te doen of een welwillende ict-coördinator, die u kan ondersteunen!

Tot zover het verslag van de discussie. Er valt nog veel meer over te zeggen! Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost.
Op discussiedinsdag.yurls.net vindt u nog enkele interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussie. Heeft u zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @amberwalraven , @JanWillemL , @hereisaz , @NathanVla , @PascalMarcelis , @marlies74 , @RinekeDerksen , @AndersEducatief , @marlies74 , @lexhupe , @sannekuyt , @Kletskous , @RubenHaan , @andereOOgen , @JeroenGerth

Met dank aan @puckvanw voor de afbeelding!

Volgende week houden weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

vrijdag 5 november 2010

Project ROME

Adobe heeft onlangs Project ROME gelanceerd: een nieuwe applicatie waarmee je allerlei publicaties kunt maken.
Het programma beschikt over allerlei templates die in twee categorieën zijn ingedeeld: Education en Business. Bij Education kun je bijvoorbeeld kiezen uit een certificaat, een digitaal verhaal, presentaties, quizen, rapporten en zelfs websites.
Toen ik voor de eerste keer zag moest ik denken aan MS Publisher, waarin je ook uit een groot aantal templates kiezen.
Ik heb vooral gekeken naar de template Presentaties.
Het programma heeft erg veel mogelijkheden, zoals het maken van vectortekeningen en het maken van animaties.
Ik ontdekte ook dat je een kaart van Google maps kunt inladen waarin je precies kunt aangeven welke kaart je wilt laten zien.
Ook kun je in een presentaties acties toevoegen op een vergelijkbare manier als je dat op een website doet (met klikken, mouseovers enzovoorts).
Er zijn veel mogelijkheden om foto’s te bewerken. ’t Is niet voor niets een Adobe-programma…
Video's van Youtube kunnen rechtstreeks ingeladen worden.


Voor het project Rome heet Adobe een eigen kanaal op Youtube gemaakt ,waarin allerlei video’s beschikbaar zijn:Er is een online variant en een die je installeert op je computer. Beide versies hebben dezelfde functionaliteit.
Het programma is voorlopig alleen Engelstalig.
Je kunt Project ROME (voorlopig?) gewoon downloaden en gratis gebruiken.

Het is een programma waarin je je moet verdiepen, maar dat veel mogelijkheden biedt om een presentatie een eigen gezicht te geven.

donderdag 4 november 2010

Lessen maken met ICT

Netwijs introduceert een nieuw initiatief: lessen maken met ict.
We horen vaak van leerkrachten dat ze best leuke ict-toepassingen in hun onderwijs willen gebruiken, maar dat ze het moeilijk vinden om ideeën te bedenken en dat het ook zoveel voorbereiding kost.
Daar willen we graag een handje bij helpen. Daarom plaatsen we op onze website lesbrieven met daarbij extra materiaal zodat de leerkracht niet zelf het wiel hoeft uit te vinden, maar snel aan de slag kan met concreet materiaal. We zorgen er daarbij ook voor dat er een uitleg beschikbaar is, zodat de leerkracht er meteen mee aan de slag kan.
De onderwerpen van de eerste lessen zijn:

 • Een poster maken met Glogster
 • Kernwoorden benoemen met Wordle
 • Informatie verwerken met Excel
 • Klassendagboek met Twitter
Elke twee weken zal er een nieuwe les bijkomen.

We zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dit initiatief wordt ontvangen. Stuur daarom een mailtje met je ervaringen of suggesties naar info@netwijs.info.

dinsdag 2 november 2010

Uniform toetsen vraagt om standaardisatie en afstemming

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Hoe verspillen leerkrachten hun kostbare tijd?”. Dit naar aanleiding van een blogartikel van Marcel Kesselring. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting van de discussie.

In de onderwijsparagraaf in het regeerakkoord val te lezen: “Er komen verplichte leerlingvolgsystemen met uniforme toetsen in het primair en voortgezet onderwijs.” De vraag, die Marcel Kesselring bezighoudt is of dit niet gaat zorgen voor veel extra werk voor leerkrachten. We hebben in onderwijsland verschillende leerlingvolgsystemen. De praktijk wijst uit, dat scholen bijvoorbeeld problemen hebben met de invoering en verwerking van bijvoorbeeld gegevens van CITO-gegevens. Onderlinge afstemming tussen betrokken partijen blijkt zeer moeizaam! Ook bij de uitwisseling van gegevens met BRON(Basisregister OnderwijsNummer) is gebleken, dat bij dergelijke projecten de nodige hobbels te nemen zijn en de communicatie tussen partijen soms ver te zoeken. De angst dat invoering van uniforme toetsen in technische zin de nodige problemen gaat geven en dus de leerkrachten met veel extra werk zal opzadelen is dus niet uit de lucht gegrepen. En dat terwijl de nieuwe regering juist wil, dat leerkrachten zich meer met de kwaliteit bezighouden. Daarvoor dienen dan wel de juiste voorwaarden geschapen te worden.

Standaardisatie
Concreet betekent dat, dat alle betrokken partijen met elkaar in overleg moeten om te komen tot afspraken over een bepaalde standaard, die het mogelijk maakt om gegevens uit te wisselen tussen verschillende programma’s. Dat moet er voor zorgen, dat bijvoorbeeld methodegebonden toetsen die digitaal zijn afgenomen moeiteloos kunnen worden geïmporteerd in het leerlingvolgsysteem, zonder dat een leerkracht allerlei ingewikkelde handelingen moet uitvoeren of handmatig gegevens moet overzetten. Pas wanneer een leerkracht op deze wijze toetsgegevens of leervorderingsgegevens kan bundelen en overzichten kan genereren waarbij gegevens uit verschillende bronnen toch kunnen worden gekoppeld, ontstaat er een goede uitgangspositie om daar ook effectief naar te handelen en de leerlingen op maat les te geven.

Praktijk
De praktijk is nu, dat op veel scholen allerlei administratiesystemen naast elkaar worden gebruikt: Het algemene leerlingvolgsysteem, de registratiesystemen van educatieve softwarepakketten en methodegebonden toetsen, een eigen rapportagesysteem, zelf in elkaar geknutselde Excel-overzichten en noem maar op. Het vereist het nodige overzicht en ervaring om daaruit goede conclusies te trekken over de vorderingen die leerlingen individueel maken. Landelijke afstemming zou daar een eind aan moeten maken om leerkrachten echt verder te helpen, zodat ze meer tijd overhouden voor het directe contact met de leerling. Tegelijkertijd mag er ook van de leerkrachten verwacht worden, dat zij vaardig zijn in het omgaan met het leerlingvolgsysteem. Ook dat helpt om sneller en effectiever die gegevens te verzamelen, die je nodig hebt om je onderwijsaanbod af te stemmen op de leerlingen. Ook hier geldt dus, dat Visie, Deskundigheid, Digitaal leermateriaal en de ICT-infrastructuur in balans dienen te zijn!

Meerwaarde van toetsen
Tegelijkertijd ontstond ook een discussie over de meerwaarde van toetsen. Zijn alle toetsen noodzakelijk, meten ze wat we willen weten en wordt alles gemeten? Beperken we ons tot de basale kennis of doen we meer? Variëren we in toetsvormen om rekening te houden met verschillende leerstijlen? We toetsen op technisch taalgebruik: onderwerp en lijdend voorwerp. Toetsen we ook op effectief communiceren? En daarbij: krijgen we niet teveel een situatie waarin we afgaan op de kille cijfers in plaats van het kind en zijn ontwikkeling als geheel in ogenschouw te nemen. Anders gezegd: Stellen de toetsen de diagnose of doet de vakman of –vrouw voor de klas dat? Is het voorbeeld, dat iemand uit het HBO gaf iets wat ons ook in PO en VO te wachten staat? Hij mocht een student geen cijfer geven volgens de reglementen, terwijl deze studenten de stof als geen ander had begrepen!

En wat is de concrete meerwaarde van uniforme toetsen op schoolniveau of heeft dat alleen landelijk gezien een meerwaarde? Wat heeft het kabinet bewogen dit op te nemen in het regeerakkoord? Wetenschappelijke gegevens hierover zijn moeilijk te vinden, althans via internet en in het Nederlands. (Tips zijn welkom onder dit blog!)

Hoe voorkomen we, zoals Fons van den Berg het aangaf, dat het onderwijs er straks uitziet als een trein op een spoor, die rijdt tot waar het spoor ophoudt? Waarbij de leerkracht de conducteur is en o wee als de conducteur merkt dat je op het verkeerde traject zit ...
Zijn de uniforme toetsen een goed instrument om te zorgen, dat leerlingen straks wel een goede aansluiting hebben op de maatschappij, ieder in zijn of haar eigenheid? Blijft er ruimte voor leerlingen om de wereld te ontdekken en hebben ze inbreng in hun leerproces? Om zelf vragen te stellen in plaats van vragen voorgeschoteld te krijgen? Ruimte om elkaar als leerlingen feedback te geven of zichzelf te beoordelen zoals dat in bijvoorbeeld educatieve games al gebeurt? Ruimte om te waarderen in plaats van te normeren? De tijd zal het ons leren.

Tijdverspilling
En als we het hebben over tijdverspilling: Als we dan meer met de kwaliteit van het onderwijs bezig moeten, wat zijn dan zaken die we af kunnen stoten in de vele dingen, die van een leerkracht gevraagd worden: alle voorbereidingen voor feesten, schoolreisje, notuleren, hokken opruimen, pc werkende houden, uitstapjes, schoolontbijt, moederdag, vaderdag, etc.

Tot zover het verslag van de discussie. Er valt nog veel meer over te zeggen! Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost.

Op discussiedinsdag.yurls.net vindt u nog enkele interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussie. Heeft u zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @robertdevilee, @PascalMarcelis , @Rwiersma , @Helikon , @joenpj , @Marathonkeje , @JaapSoft , @Bica10 , @lexhupe , @vrijnatuurlijk , @mariekemove , @Denkbeeldhouwer

Volgende week houden weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!