dinsdag 30 juli 2013

Waarom van Windows XP naar Windows 7 of 8?

Stopzetting ondersteuning Windows XP
Met ingang van april 2014 stopt Microsoft met de ondersteuning van Windows XP. Dat betekent dat Microsoft vanaf dat moment geen updates meer zal uitbrengen. Deze updates bevatten bijvoorbeeld beveiligingsupdates die uw pc beschermen tegen virussen en andere schadelijke software waarmee uw persoonlijke informatie kan worden gestolen. Zonder deze updates worden computers dus kwetsbaarder voor hackers en virussen.

Daarnaast bevatten de updates de meeste recente software-updates om de betrouwbaarheid van Windows te verbeteren, waaronder nieuwe stuurprogramma's voor de aangesloten hardware.

Het gebruik van Windows XP heeft ook andere nadelen: zo is het niet mogelijk om optimaal gebruik te maken van bepaalde websites. Op Windows XP-computers kan Internet Explorer 9 of 10 niet geïnstalleerd worden. En er zijn websites die alleen goed functioneren in combinatie met Internet Explorer 9 of 10, zoals Parnassys en onlangs ontwikkelde educatieve websites alleen optimaal werken met deze recente versies.

Voordelen van Windows 7 of 8
  • Windows 7 is toekomstbestendig: de ondersteuning ervan wordt door Microsoft tot 2020 gegarandeerd.
  • Windows 7 is stabieler, veiliger en werkt sneller dan Windows XP, mits de hardware aan de gestelde specificaties voldoet.
  • Windows 7 beschikt over een sterk verbeterde zoekfunctie.
  • Windows 7 beschikt over een verbeterde overzichtelijkere taakbalk.
  • Windows 7 beschikt over veel meer touch mogelijkheden. Dit is vooral van belang voor het gebruik bij het touchscreen.
Alles overziend verdient het zeker aanbeveling om een migratie naar Windows 7 serieus te overwegen.
 
Aandachtspunten bij de migratie naar Windows 7
  • Er zijn technisch verouderde (educatieve) programma’s die niet onder Windows 7 en 8 werken.
  • Verouderde randapparatuur zoals printers en scanners werken mogelijk niet onder Windows 7.
Stappenplan en vragen
Op de website van Station to Station is een stappenplan te downloaden als scholen overwegen om over te stappen van Windows XP naar Windows 7.

maandag 15 juli 2013

Diploma uitreiking i-Coachgroep D4W

Op woensdag 3 juli was de diploma-uitreiking van de i-Coachgroep D4W (Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken). De uitreiking vond plaats op basisschool De Regenboog uit Reeuwijk. In mei van dit jaar stond hierover al een stuk in het infoblad van De Vier Windstreken over de i-Coachopleiding.

 
 
Een i-Coach is dé persoon op school die de verbinding legt tussen onderwijs en het gebruik van ICT als hulpmiddel. De opleiding bestaat uit 4 modules (totaal 6 bijeenkomsten), waarin veel praktijk en op school gerichte opdrachten centraal staan. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het werken vanuit een visie. Samen met het schoolteam moeten de deelnemers een visie op onderwijs en ict formuleren en hier uiteraard mee aan de slag gaan. 
  
De middag begon met het spelen van het door Station to Station ontwikkelde "4 in balansspel". Dit spel heeft als doel om informatie uit te wisselen en om de interactie met elkaar aan te gaan rondom onderwijs met ICT en alles wat je in de praktijk tegen komt. Na het spel volgde de diploma-uitreiking, waar hieronder een foto en een stuk uit het infoblad (juli) van De Vier Windstreken van is te zien.
Bij deze willen wij Rianne, Maaike en Daniëlle feliciteren met het behalen van hun diploma. Helaas kon Roeland van Wingerden door privé omstandigheden de opleiding niet afmaken.

Veel succes volgend jaar en een fijne vakantie toegewenst!

NB. Neem voor meer informatie voor het starten van een groep op uw eigen locatie contact met ons op E-mail: info@stationtostation.nl of Telefoon: 0348-446963

maandag 8 juli 2013

Waar blijven onze ambities?

Vanmorgen las ik op Linkedin in de groep "Leren met ICT" een discussie, aangezwengeld door Ad van Beek:Is de ICT-coördinator ook een (hulp)systeembeheerder?

Ik vond het een mooie gelegenheid om er eens iets uitgebreider op in te gaan. Hieronder mijn reactie:

Als we even teruggaan in de geschiedenis: vanaf begin jaren '90 (Comenius) is steeds aangegeven dat de -toen nog- activiteitencoördinator er niet is voor de techniek, maar voor de inzet van ict in het onderwijs: beleidsmatig nadenken over die inzet en collega's ondersteunen in dat proces. Toen was het ook nog niet zo'n probleem: de school beschikte over een beperkt aantal pc's (ongeveer 1 per 30 leerlingen), een printer en soms een internetverbinding.
Netwerken waren nog niet in beeld. Dat begon eind jaren '90 met de voorhoedescholen en steeg explosief in het begin van het nieuwe millennium, toen alle scholen voldoende budget krijgen om een netwerk aan te (laten) leggen. De voorhoedescholen werden achterhoedescholen. De aanleg en het onderhoud werd in veel gevallen uitbesteed aan professionele netwerkbeheerders.
Veel schoolbesturen zagen het belang van inhoudelijke ondersteuning van het ict-beleid in en maakten formatie vrij om dat beleid te coördineren. Deze taak hield ook in dat klein onderhoud en contact met de helpdesk van de netwerkbeheerder uitgevoerd moest worden. "Mijn bord doet het niet", "we hebben geen internet", "de computer wil niet opstarten", "de beamer loopt vast", "wil je ook even kijken naar de printer/het koffiezetapparaat/de karaoke (als er maar een stekker aan zit)" al deze vragen moeten door de ict-er worden beantwoord.
Opvallend vond ik de reactie van Rob Bosch, toen ik zijn profiel zag: een Belg. Daar wordt het heel anders geregeld en is de ict-er vooral de technische man/vrouw.
En wat zien we de laatste jaren gebeuren: schoolbesturen komen in financieel zwaar weer, faciliteiten van ict-coördinatoren/i-coaches worden verminderd of helemaal wegbezuinigd, maar de taken blijven, en veel scholen zijn nog niet voldoende gevorderd in het proces van integratie van ict, dat ze het beleidsmatige aspect neer kunnen leggen.

Deze ontwikkeling vormt een serieuze bedreiging voor het proces van integratie van ict in het onderwijs. De scholen beschikken over het algemeen over een prima functionerend computernetwerk, maar er is te weinig aandacht voor de inhoudelijke kant van de zaak. Op bovenschools is er veel aandacht voor technische ontwikkelingen ("alles in de cloud") terwijl op de werkvloer nog veel geworsteld wordt met de inzet van ict in de praktijk van het onderwijs, het doelbewust en doelgericht inzetten van ict op een betekenisvolle manier, die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Ik denk dat dát de eerste zorg van de besturen zou moeten zijn. We zijn al 25 jaar serieus bezig met integratie van ict!
Eén voorbeeld ter illustratie: de laatste jaren zijn voor miljoenen euro's digiborden en touchscreens de scholen ingereden. Maar ondersteuning van de leerkrachten schiet op veel plaatsen nog tekort. Daar wordt het bord nog steeds gebruikt als krijtbord zonder stof en als televisietoestel. En dan hoor ik dat er geen budget is om prachtige, laagdrempelige software aan te schaffen, want dat kost per bord een paar tientjes per jaar.

Ik schets een ongenuanceerd beeld, want op veel scholen is het prima geregeld, maar ik signaleer een duidelijk waarneembare tendens.