dinsdag 24 juli 2012

Beter lesgeven deel 2

Momenteel ben ik het boek: Teach Like a Champion (door: Doug Lemov) aan het lezen. Het gaat in dit boek om 49 technieken om beter les te geven.

Toen ik de eerste hoofdstukken had gelezen, bedacht ik me allerlei ICT toepassingen die perfect aansluiten bij deze technieken. Klik hier voor deel één van mijn blogpost en de eerste 5 technieken.

Hieronder de volgende 5 technieken,  in vrije vertaling, met eigen voorbeelden en aanvullingen. Vul zelf ook gerust aan onderaan deze blogpost.


Techniek 6: Begin bij het eind, denk in doelen
Wat moeten mijn leerlingen weten, begrijpen, kennen en kunnen aan het eind van de les in plaats van: wat gaan de leerlingen morgen doen of maken … ? 
Begin de les met het doel. Op deze manier kun je aan het eind van de les controleren of je het doel hebt bereikt. 

Dupliceer het doel van de les aan het begin en eind
In je Powerpoint of digibordles kun je puntsgewijs de doelen benoemen, de tussenliggende dia's zijn de inhoud van de les, de filmpjes, de oefeningen, de mindmap, etc. aan het eind komt het doel van de les nogmaals terug en controleer je gezamenlijk of de doelen zijn bereikt.

Een mindmap of woordspin om de voorkennis te activeren en aan te vullen aan het eind met de nieuw geleerde kennis is ook een ideaal middel om vast te leggen wat de opbrengst van de les is geweest. Dit kan in de eigen bordsoftware of met http://www.mindmeister.com of https://bubbl.us/ 

Techniek 7: Het doel moet voldoen aan 4 M's

Managebaar (nieuw woord :)) Ook wel behapbaar. Je doel moet te realiseren zijn in één les. Bedenk voor jezelf 'het grote overkoepelende doel'  en maak daar kleine haalbare doelen van, zodat aan het eind van de lessenserie het doel is bereikt.

Meetbaar
Het doel voor de les moet meetbaar zijn, kortom bedenk een (controle) vraag of opdracht voor aan het eind van de les waarin het doel tot uiting komt. Sommige doelen zijn niet meetbaar. Als je als doel hebt dat de leerlingen het werk van een kunstenaar leren waarderen is dit niet echt goed te meten. Een beter doel in dit geval is dat leerlingen het werk van een kunstenaar kunnen omschrijven en er een gedetailleerd verslag van kunnen maken inclusief de achterliggende gedachte van de kunstenaar met het werk.

Meest belangrijke doel en Meest belangrijke doel eerst
Bedenk in je les wat het meest belangrijke doel is en begin ermee, zie ook techniek 6

Gebruik tools in je digibord software
In sommige software pakketten zitten prachtige sjablonen om oefeningen mee te maken. Sorteer oefeningen bijvoorbeeld in de Lesson Activity Toolkit van Smart, maar ook in Activ Inspire zitten dergelijke tools. Zorg ervoor dat het doel van je les in een oefening tot uiting komt.

Techniek 8: Post IT
Het doel van je les (of de doelen van je lessen) op een goed zichtbare plek in je klas, het liefst altijd op dezelfde plek, maakt het voor iedereen duidelijk wat er die dag centraal staat.

Gebruik de schoolwebsite of het klassenblog
Een schoolwebsite of klassenblog is een fantastisch middel om te publiceren en te communiceren. Op deze manier maak je ook de ouders deelgenoot van de doelen die centraal staan in de les. Bovendien leg je direct een logboek aan van alle doelen die er die week centraal hebben gestaan. De website van school wordt dan ook direct het vertrekpunt om de dagplanning door te nemen. Laat een aantal leerlingen hun ervaringen van die dag bloggen en laat hen de doelen toepassen. Een weblog of klassenwebsite is zo gemaakt met bijvoorbeeld: http://www.weebly.com/ 

Techniek 9: De kortste route
Als de doelen duidelijk zijn, zorg er dan voor dat je een didactische werkvorm kiest die het beste past om je doel te bereiken. Dit kan soms een groepswerk zijn, een discussie, een rollenspel, etc.
Kortom kies het beste (didactische) middel om je doel te bereiken. Soms is dit met behulp van ICT, maar soms ook niet, het gaat om de juiste mix om het doel te bereiken.

TPACK
Een goede oefening om samen met je schoolteam te doen (of om eerst jezelf eens in te verdiepen) is het TPACK spel. http://www.tpack.nl/zelf-aan-de-slag.html Door middel van verschillende kaartjes kan gezamenlijk nagedacht worden over de mogelijkheden van verschillende technologieën ter ondersteuning van inhoud en (vak)didactiek. 

Techniek 10: Plan voor twee
Een lesontwerp is vaak opgebouwd uit een inleiding, kern en afsluiting. Je omschrijft wat je als leerkracht gaat doen, welke inhoud je gaat aanbieden, kortom stap voor stap schrijf je op hoe de les gegeven gaat worden. Minstens zo belangrijk is te bedenken wat de leerlingen doen terwijl jij een uitleg geeft, een verhaal verteld, een tekening op het bord maakt. Luisteren ze alleen? Maken ze aantekeningen? Moeten ze in één zin proberen de kern op te schrijven? Schrijven ze tussendoor vragen op? Kortom omschrijf wat je als leerkracht gaat doen tijdens de les, maar bedenk ook wat de leerlingen doen en breng daar afwisseling in en kies de juiste didactische werkvormen (zie ook techniek 9)

Twitter, Mentimeter of Socrative?
Door het spelen van het TPACK spel kom je vanzelf meer technische oplossingen tegen die je didactisch kunt gaan inzetten. Een samenvatting schrijven kan perfect met Twitter (dit hoeft niet per se op de telefoon, maar kan natuurlijk wel als je er goede afspraken over maakt) Laat de leerlingen in 140 tekens een samenvatting maken van je uitleg, verhaal of instructie. Of gebruik een twitterwall op de achtergrond waar de leerlingen hun vragen over de les kunnen laten verschijnen. Bijvoorbeeld met: http://www.twitterwall.me

Wil je de leerlingen allemaal een antwoord laten geven op een vraag? Gebruik http://mentimeter.com/ om ze te laten stemmen en ze allemaal actief te betrekken.

Wil je uitgebreidere vragen of quizen uitzetten om tussendoor te bepalen of tussendoelen zijn bereikt? Dan kun je gebruik maken van http://www.socrative.com/

Wie schrijft de volgende 5 technieken? #cocreatie

n.b. Er is ook een Nederlandse vertaling van Teach like a Champion, hierbij hoort een DVD met voorbeelden van de technieken. Meer informatie vindt u op: www.cedgroep.nl.

donderdag 19 juli 2012

Hulp bij de implementatie van tablets in het onderwijs

Het aantal tablet-gebruikers in Nederland is in de afgelopen jaren fors gestegen. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek van GFK Intomart onder de titel ‘Trends in digitale media’. Het aantal is in de eerste helft van 2012 gestegen tot 2,8 miljoen. Dat betekent, dat bijna een kwart van de Nederlanders de beschikking heeft over een tablet. (Bron: Intomart GKF juni 2012)

Ook binnen het onderwijs neemt de vraag naar tablets toe. Leerkrachten en docenten ervaren thuis de mogelijkheden van een tablet en willen die ook toepassen binnen hun lessen. Anderen worden geïnspireerd door ervaringen op andere scholen of worden door het houden van een pilot enthousiast.

Dat laatste is niet onbelangrijk. Voordat je als school over gaat tot aanschaf van tablets is het verstandig om een pilot te organiseren, voorafgegaan door een inspiratieworkshop. Binnen deze pilot kan er uitgebreid worden geëxperimenteerd met de mogelijkheden en soms ook onmogelijkheden. Allerlei vragen kunnen dan de revue passeren:
 • Welke pedagogische overwegingen spelen bijvoorbeeld een rol?
 • Hoe zit het met draagvlak onder alle betrokkenen?
 • Welke materialen kunnen gebruikt worden?
 • Welke tablets worden aangeschaft, hoe wordt dat bekostigd en beheerd?
 • Wat zijn de consequenties voor de infrastructuur?
Dit is slechts een zeer kleine greep uit de vele vragen waar je als school over na moet gaan denken. Soms kan de beantwoording gaandeweg het proces, maar bepaalde vragen zullen vooraf al doordacht moeten worden.

Station to Station heeft een prachtige whitepaper opgesteld om scholen te helpen in dit proces. Hierin staat een uitgebreide opsomming van vragen, geordend per onderwerp, om gericht na te denken over het gebruik van tablets binnen het onderwijs. Hiermee komen scholen goed beslagen ten ijs, waardoor in een pilot ook echt de focus kan liggen op de pedagogische en didactische meerwaarde.

De implementatiechecklist kan worden gedownload in ruil voor een tweet of een Facebook-bericht via de site van Station to Station.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor vragen, advies, ondersteuning, aanschaf of een inspirerende workshop om alvast op verkenning te gaan: Bel 0348 - 44 69 63 of maakt gebruik van het contactformulier. Een van onze onderwijsadviseurs neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

donderdag 12 juli 2012

Content Creation Seminar

Woensdagmiddag 11 juli vond het laatste Content Creation Seminar van dit schooljaar plaats.

Een groep leerkrachten, ict-coördinatoren en onderwijsadviseurs van Station to Station konden deze middag nader kennis maken met de mogelijkheden van Netwijs.nl.

Tijdens een Content Creation Seminar ga je actief aan de slag met Netwijs.nl. Je leert de basisvaardigheden van het maken van oefeningen en dossiers. Je houdt een mooi eindproduct over dat je direct kunt gebruiken in je klas en er wordt veel kennis uitgewisseld.

Iedereen was al bekend met de zoekmachine van Netwijs.nl. Maar niet iedereen had al ontdekt dat achter de inlog van Netwijs.nl ook sjablonen gebruikt kunnen worden. Met deze sjablonen kunnen invuloefeningen, sorteeroefeningen en labeloefeningen gemaakt worden.

De oefeningen kunnen gebruikt worden in een dossier. Gebruikers kiezen zelf of ze deze dossiers en oefeningen met anderen willen delen. Als een gebruiker een dossier deelt wordt deze eerst bekeken door de redactie. Gekeken wordt of de inhoud voldoet aan de criteria en of er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal in staat.

Alle deelnemers gingen enthousiast aan de slag. Al snel werden er ervaringen en tips uitgewisseld en hielp iedereen elkaar.
Alle aanwezigen hebben een gratis account gekregen om oefeningen en dossiers te kunnen maken in Netwijs.nl
Handige links uit het CCS:
Educaplay - interactieve oefeningen maken.
Jigsawplanet - legpuzzels maken van eigen afbeeldingen.
Worksheetworks - werkbladen maken en als pdf gebruiken.

In het Netwijs dossier 'Handige Links' vindt u meer ideeën. Hiervoor moet u wel als gebruiker ingelogd zijn.

Volgers van het Netwijs Edublog kunnen nu een trial account aanmaken. Met deze account kunt u de rest van het jaar gratis gebruik maken van Netwijs.nl.

Maak hier nu een trial account aan.
Om gebruik te maken van de trial account zet u achter uw naam de code EDUBLOG.
Scholen met ons C3LO abonnement inclusief digitaal lesmateriaal kunnen gratis een schoolaccount aanmaken. Gebruik hiervoor de code C3LO

maandag 9 juli 2012

Nu ook Wikiwijstrainingen bij Station to Station


Wikiwijs in uw onderwijs?
De onderwijsadviseurs van Station to Station zijn speciaal opgeleid tot Wikiwijs specialist. Zij kunnen u helpen Wikiwijs zo goed mogelijk te implementeren in uw onderwijspraktijk. Wilt u weten hoe u goede (gratis) leermiddelen kunt vinden? Bent u geïnteresseerd in het zelf maken en arrangeren van lessen? Of wilt u uw mooiste lesarrangementen delen met alle andere Wikiwijsgebruikers?  Wilt u weten welke mogelijkheden dit gratis platform voor uw school te bieden heeft? Neem dan contact op met één van onze onderwijsadviseurs. Wij bieden ondersteuning in het PO, VO als het MBO.
 

 
Wat is Wikiwijs?
Wikiwijs is een gratis platform waar alle leerkrachten van basisonderwijs tot aan de universiteit open, digitaal leermateriaal kunnen vinden, gebruiken, maken en delen. www.wikiwijs.nl geeft toegang tot bijna een miljoen items, vaak zijn dit beknopte oefeningen, maar er zijn ook volledige lesmethodes en leerlijnen beschikbaar. Wikiwijs is er voor en door leerkrachten. Iedere leerkracht kan met Wikiwijs zijn creativiteit en didactische vaardigheden inzetten door zelf of samen met anderen digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. In 'Mijn Wikiwijs' kan elke leerkracht zichzelf presenteren, zoekvoorkeuren instellen, zoekopdrachten opslaan en leermiddelen beheren. De ambitie van Wikiwijs is om in de toekomst voor alle vakgebieden in het hele onderwijs zoveel mogelijk kerndoel- en eindtermendekkend open leermateriaal aan te bieden en ontsluiten. Dit materiaal moet voor iedereen beschikbaar en direct bruikbaar zijn.
 
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op....Wij helpen u graag op weg! Tel. 0348-446963 of via onze website
 

dinsdag 3 juli 2012

De concrete winst van Onderwijs met ICT in het afgelopen schooljaar

Het onderwerp gisteren op #netwijs Discussie Dinsdag was “De concrete winst van Onderwijs met ICT in het afgelopen schooljaar”.  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Het schooljaar zit er voor sommigen al weer op. Anderen moeten nog even doorbikkelen. Een goed moment om even terug te kijken. Op vrijwel alle scholen is ICT ingezet. Maar heb je er ook bij stil gestaan wat dat je nu concreet heeft opgeleverd? Hoe is je onderwijs er beter van geworden? Wat heb je er concreet van teruggezien bij je leerlingen?

Helaas kwamen er slechts enkele reactie binnen. Een aantal concrete punten die genoemd werden als winst in het afgelopen schooljaar:
 • Hard gewerkt om ICT te integreren als leerkracht
 • Team begin te snappen, dat ICT een rol speelt in de zorg
 • Beter gebruik digiborden
 • Bepaalde taken met ICT op lossen: inoefenen, extra oefenen -> Bloon, rekentuin
 • Dat teamleden ICT als middel zien naast werkbladen, extra instructie etc.
 • Kans voor leerlingen om te netwerken op nieuwe manier, zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.
 • Een leerling die zijn zelfvertrouwen hervond door de positieve reacties op zijn digitale portfolio.
Een kort rijtje. Gelukkig heb ik met eigen ogen nog tal van prachtige voorbeelden gezien op tal van scholen, waar prachtige dingen zijn gedaan. Waar de inzet van ICT echt concreet meerwaarde heeft gehad voor leerlingen, leerkrachten, docenten en ouders.  Jammer dat we daar vaak zo weinig oog voor hebben en het zo weinig met elkaar delen.

Nog een nadenkertje tot slot: Wordt de vooruitgang geboekt door de ict of door een meer leerlinggestuurde aanpak? Of door de inzet van de juiste middelen op het juiste moment ...

Tot zover de discussie. Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar wil je wel je successen delen? Reageer dan op dit blog, via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT of via Facebook.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @michelboer , @IMA_College , @anitabracke , @pietvsz

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

maandag 2 juli 2012

Groepsversterking door Social Media gebruik

Op maandagochtend 2 juli 2012 waren we te gast bij het AOC De Groene Welle in Zwolle om een inspiratiesessie Social Media en Web 2.0 toepassingen te verzorgen.

Een goed begin...
Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben we bij de leerkrachten een Quickscan uitgezet om te inventariseren wat ze al weten over Social Media, wat ze zoal privé gebruiken en wat ze al inzetten in de groep en wat ze zeker wilden leren tijdens deze bijeenkomst.  Een goede intake is het halve werk...

#DGWNetwijs
We zijn begonnen met Twitter, waarbij we ook direct praktisch een hashtag (#DGWNetwijs) in het leven hebben geroepen waar de deelnemers gebruik van konden maken.  Allereerst inspirerende voorbeelden over hoe je Twitter op school en in de klas kan gebruiken. De vragen en opmerkingen van de deelnemers tijdens dit onderdeel  verschenen in een tweetwall.


Profileren van je school en jezelf
Daarna hebben de docenten een LinkedIn account aangemaakt als ze deze nog niet hadden en zijn ze lid geworden van een aantal groepen, die betrekking hebben op hun vakgebied: "Wildlife", "Dierenverzorging", etc. Een mooie plek waar je als professionals kennis kunt delen. Voor de studenten en leerlingen zou dit in het laatste schooljaar een mooie opdracht zijn om zichzelf digitaal te presenteren en zichzelf te profileren om een baan te vinden in de branche waar ze graag werkzaam willen zijn.

Web 2.0 toepassingen
Door onze wervelende en inspirerende Prezi presentatie door Web 2.0 toepassingen werden veel leerkrachten geënthousiasmeerd en werd er druk mee geschreven. Van Slideshare tot Qik.com.

Groepsversterking door Social Media gebruik
Uit de Quickscan bleek dat heel wat docenten al wel privé veel met Facebook deden, maar (nog) niet met  de leerlingen. Toch was er één docent die Facebook al heel goed inzette met haar groep.

Aan het eind van het schooljaar schrijven de leerlingen een ondernemingsplan en geven hierover ook een presentatie. Doordat de studenten in deze periode ook op stage zijn, is het lastiger om met elkaar te communiceren. De docent kreeg veel dezelfde vragen via de mail van de leerlingen. Om dit te ondervangen heeft ze een groep aangemaakt op Facebook, waarvan alle leerlingen lid zijn geworden (privé gegevens kunnen prima worden afgeschermd, hierop zijn we tijdens de bijeenkomst uitgebreid ingegaan). In deze groep konden ze vragen kwijt over het ondernemingsplan. Ze hielpen elkaar. Er werden 'polls' gehouden om te stemmen over bepaalde onderwerpen. Hierdoor heeft de docent veel minder 'dezelfde' vragen gekregen en leefden de leerlingen echt met elkaars plannen mee. De meeste leerlingen hadden al een Facebook account en hierdoor was het dus ook erg laagdrempelig voor hen om te gebruiken. Ook heeft ze een aantal data en tijden doorgegeven waarop "Facebook spreekuur' werd georganiseerd. De hele groep was dan tegelijkertijd online, zodat LIVE gereageerd en gechat kon worden.


Tijdens perioden waarin de contactmomenten met de groep minder zijn (tijdens stages), kan Social Media uitkomst bieden en het contact met de groep versterken.


Hoe nu verder?
Dit was een eerste stap: inspireren, informeren en verkennen. Na de zomervakantie komt er een vervolg. 


Wilt u ook meer doen met Social Media in uw onderwijs? Neem vrijblijvend contact met ons op... We helpen u graag op weg! Tel. 0348 - 44 69 63 of via onze website.