dinsdag 29 juni 2010

Topervaringen van het afgelopen schooljaar met ICT in het onderwijs

Vandaag de laatste #netwijs Discussie Dinsdag vóór de zomervakantie. Een mooi moment om op het schooljaar terug te kijken. De vraag was daarom: “Wat was jouw topervaring van het afgelopen schooljaar met ict in het onderwijs?”

Er kwamen een paar mooi reacties binnen. We geven ze graag door, omdat het voor anderen aanleiding kan zijn om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen.

Bianca geeft aan, dat haar topervaring was om met SMART Response te werken in haar lessen. Leerlingen kunnen in eigen tempo vragen, via de stemkastjes, beantwoorden en dat kan ook los van het SMART Board. Het scheelt een hoop nakijkwerk. In een filmpje vertelt ze haar verhaal.
Verder noemt ze de ontdekking van Twitter. Het heeft haar, tegen de verwachting in, veel nieuwe informatie en ideeën gebracht.
Tot slot noemt ze ook nog het groeiend aantal beschikbare methodemateriaal voor op het digibord, zodat je goed instructie kunt geven, vaak met een aantal extra tools of links, die ingebouwd zijn.

Linda Humme is heel blij met haar Yurls-pagina, die ze een jaar geleden gelanceerd heeft en in een jaar tijd meer dan 40.000 bezoekers heeft getrokken.
Verder beaamt Linda de ervaringen van Bianca met SMART Response. De nieuwste versie, die ook geschikt is voor open vragen, biedt nog meer nieuwe kansen.
Voor komend schooljaar noemt Linda het bezoek, dat de POraad zal brengen aan hun school i.v.m. hun ict-inzet en de stijgende leerresultaten.

Marcel Markvoort noemt de start, die ze gemaakt hebben op school en het enthousiasme om flink te werken aan ICT competenties en bewustwording in het team. Daarnaast zijn opleiding tot SMART Certified Trainer, omdat hij daarmee weer extra mogelijkheden heeft om met zijn collega’s op school verder te professionaliseren.

Fons van den Berg vond het bezoek aan de 3-daagse ATI (Apple Teacher Intitute) in Denemarken een topervaring. Hij schreef er zelf een blog over.
Ook noemt hij een bezoek aan de Bowes Primary School in Londen. Vooral omdat alles en iedereen in die po-school op een onzichtbare, vanzelfsprekende manier heel veel verschillende technologie gebruikte. Er was daar een onvoorwaardelijke vanzelfsprekendheid waarmee kinderen, leerkrachten en ondersteuners technologie inzetten voor leren. Kinderen hebben daar veel ruimte om te spelenderwijs te ontdekken en uit te proberen, zonder dat alles dichtgetimmerd en beveiligd is.

Jeroen Gerth noemt als topervaring de creatieve workshops, die hij heeft gegeven. Vooral het trots zijn van de kinderen op het eindresultaat.

Robert Devilee
noemt het Handboek Digibord & Didactiek zijn topervaring. Voor volgend schooljaar noemt hij Lipdub als iets wat een hit kan gaan worden.

Een mooie lijst met ervaringen. Zelf voeg ik daar graag de discussies van de afgelopen maanden aan toe, die we via Twitter hebben gevoerd. Boeiend en leerzaam! We hopen, dat de vakantieperiode u naast de nodige rust ook de gelegenheid biedt om eens op ontdekking te gaan. Op zoek naar nieuwe middelen en mogelijkheden om te gebruiken binnen uw onderwijs. Kijk voor inspiratie ook eens tussen de links, die de afgelopen maanden in de discussies voorbij zijn gekomen: discussiedinsdag.yurls.net

Heeft u zelf nog een topervaring, die u wilt delen? Plaats hem als reactie op dit artikel.
#netwijs Discussie Dinsdag neemt nu een Twitter-vakantie. Op 3 augustus hopen we de draad weer op te pakken met nieuwe inspirerende discusies.
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

maandag 28 juni 2010

Diploma uitreikingen Netwijs Opleiding ICT coördinator PO

In totaal zijn er afgelopen maanden weer zo'n 35 Post HBO gediplomeerde ICT coördinatoren bijgekomen in het onderwijsveld. De deelnemers hebben onze Netwijs Opleiding ICT coördinator PO op locatie gevolgd of in één van onze trainingscentra in Woerden, Groningen of Gouda.

Hieronder een impressie van de presentaties vanuit de groep ICT coördinatoren die in Hellevoetsluis op locatie onze opleiding hebben gevolgd en van de groep die onze opleiding in Woerden heeft gevolgd.

Ook vindt u hieronder een foto impressie van de groep ICT coördinatoren die onze opleiding op locatie in Ursem heeft gevolgd vanuit Stichting Allure (voorheen WOWON).De eindpresentaties waren weer zeer divers.Voor meer informatie over de Netwijs Opleiding ICT coördinator PO kunt u terecht op onze website.

dinsdag 22 juni 2010

Kennis rond onderwijs en ICT lijkt leerkracht niet te bereiken.

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Kennis rond onderwijs en ICT lijkt leerkracht niet te bereiken. Waar zit de uitdaging?”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Met enige regelmaat valt er gratis bij mij een brochure van Kennisnet in de bus, uit de onderzoeksreeks. “Deze reeks heeft als doel het onderwijs te informeren over wat werkt met ict”, zo valt op de website te lezen. In de praktijk blijkt dat doel echter maar ten dele gehaald. Veel mensen, die in het onderwijs werkzaam zijn blijken de reeks niet te kennen. Erg jammer, want ze bevat waardevolle informatie, die door scholen gebruikt kan worden, wanneer zij bezig zijn met visieontwikkeling.

Nu is Kennisnet niet de enige bron van informatie voor scholen als het gaat om de inzet van ICT, of Nieuwe Media zo u wilt, maar de vraag is of via de andere kanalen meer succes wordt geboekt. Bereikt de informatie de man of vrouw voor de klas? Of komt het niet verder dan de geïnteresseerde ict-coördinator, die zijn of haar uiterste best doet om collega’s enthousiast te krijgen? Waar ligt de grens tussen dingen aangereikt krijgen en zelf actief de ontwikkelingen volgen, tussen consumeren en zelfstudie?

Terecht wordt in de discussie opgemerkt, dat de hoeveelheid beschikbare informatie en de snelheid van de ontwikkelingen enorm is. Er zal dus iemand binnen de school moeten zijn, die het kaf van het koren scheidt. Centrale vraag daarbij is: Wat is onze visie op onderwijs en welke informatie sluit daar het beste bij aan? Als je als school van mening bent, dat de leerkracht of docent degene is, die informatie overdraagt aan de leerlingen, is het weinig relevant je uitgebreid te verdiepen in het zoeken van informatie op internet door leerlingen. Heb je als school begaafdheid als speerpunt, dan is het zinvol je team te voeden met informatie over hoe nieuwe media daarbij zinvol en effectief ingezet kunnen worden. Wanneer de informatiestroom, zo gefilterd, bij de leerkracht aankomt is de kans op een geïnteresseerde ontvangst groter.

ICT-coördinatoren lopen er regelmatig tegenaan, dat collega’s zelf de informatie al filteren, namelijk vanuit de gedachte dat ICT iets is wat er ook nog eens bij komt. Als ik net doe of het er niet is, dan gaat het misschien vanzelf wel weg. Hoewel het feit, dat leerkrachten en docenten een forse workload hebben, niet valt te ontkennen, gaan ze met deze houding toch tekort door de bocht. Ten eerste, omdat de ontwikkelingen er nu eenmaal zijn en ook echt wel door gaan. Ten tweede, omdat ze dan hun ogen sluiten voor het feit, dat het in het onderwijs draait om het voorbereiden van leerlingen op de maatschappij en zo mogelijk op de maatschappij zoals deze er uit ziet op het moment, dat de leerling volwassen is en geacht wordt zichzelf te redden. Dat is een maatschappij waarin ICT of Nieuwe Media volledig zijn geïntegreerd in bijna alle dingen, die we doen. Alle reden dus om ICT ook volledig te integreren in ons onderwijs en het niet als iets opzichzelfstaands te bestempelen.

In de discussie kwamen verschillende concrete tips naar voren om als school hier aan te werken. We delen ze in op categorie:

Informeren en Enthousiasmeren
 • Laat leerkrachten ervaren wat het met de leerbeleving van kinderen doet wanneer ICT wordt ingezet tijdens de lessen, ánders dan als oefenmiddel.
 • Zorg voor inspirerende voorbeelden, die aansluiten bij de visie van de school en de situatie van de leerkrachten.
 • Geef als ICT-coördinator eens een voorbeeldles in de klas van een collega of vraag één van de andere vaardige collega’s dat te doen.
 • Geef tijdens elke teamvergadering of op een vaste dag tijdens de lunch een korte presentatie voor alle leerkrachten: Laat een interessant filmpje zien (bijv. van leraar24), toon een paar handige RSS-feeds, laat een educatieve website zien. Zorg wel, dat het aansluit bij speerpunten binnen de school!
Scholing
 • Geef leerkrachten de kans om te doen en te ervaren. Een praktische training waarin ze veel kunnen oefenen op hun eigen niveau en aansluitend op hun situatie. Geef daarbij keuzemogelijkheden, zodat ze zelf een vorm van regie hebben.
 • Bekijk de mogelijkheid om de trainer, ook tijdens de lessen eens in de klassen te laten kijken en te laten coachen on-the-job.
 • Een training moet praktisch en direct toepasbaar zijn en zorgen voor een plezierige leerervaring voor de leerkrachten en later voor hun leerlingen.
Visie, Beleid en Organisatie
 • Vermijd het woord ICT en spreek over “veranderingen” of ”nieuwe werkvormen”.
 • Spreek over de opbrengsten en niet over de techniek.
 • Geef de leerkrachten de tijd om zich de dingen eigen te maken.
 • Heb niet alleen aandacht voor de vaardigheden, maar ook voor het klassenmanagement.
 • Ontdek waar de angst zit, want dat is het vaak, en help deze stapje voor stapje te overwinnen.
 • Faciliteer als school de leerkrachten, door een vast percentage van de niet-lesgebonden uren te reserveren voor zelfstudie (om breed alle ontwikkelingen rond onderwijs, didactiek, etc. bij te houden).
 • Maak als team duidelijke afspraken en spreek elkaar daar op aan.
Tot zover het verslag van de discussie. Er valt nog veel meer over te zeggen! Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost.
Op discussiedinsdag.yurls.net vindt u nog enkele interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussie.

Volgende week houden weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

maandag 21 juni 2010

Netwijs Studiemiddag RVKO “Samen leiding geven aan verandering”

Op dinsdagmiddag 15 juni 2010 heeft de afdeling onderwijs van Station to Station: Netwijs, een studiemiddag georganiseerd voor alle directieleden van haar grootste klant de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) in het van der Valk hotel in Ridderkerk. Deze middag stond in het teken van: Visie op onderwijs en ICT.

Het doel van de studiemiddag van RVKO en Station to Station was om goed na te denken over visie op het gebruik van ICT in het onderwijs en daarnaast om samenwerking van directies onderling te stimuleren om ICT succesvol te kunnen integreren.

De middag begon met een centrale presentatie voor de 125 directieleden over de ambitie van de RVKO, het “Vier in balans model” van Kennisnet gekoppeld aan de werkwijze van Station to Station en een presentatie van de Netwijs Opleiding ICT coördinator Primair Onderwijs. Bijna alle ICT coördinatoren van de RVKO volgen momenteel de Netwijs Opleiding ICT coördinator in het Primair Onderwijs of gaan deze binnenkort volgen.

Daarna zijn de directieleden uiteengegaan in vijf groepen. In elke groep werd een workshop verzorgd bestaande uit vier onderdelen.

We zijn begonnen met het filteren van belangrijke conclusies en aanbevelingen uit o.a. de onderzoeken van kennisnet over ICT in het onderwijs. Er is een top vijf samengesteld van onderzoekresultaten per school en waar mogelijk zijn deze uitkomsten gekoppeld aan onderwijskundige speerpunten, zodat de ICT coördinatoren straks goed zicht krijgen op de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school.

Daarna hebben de directieleden gekeken welke visie uitspraken over onderwijs en ICT wel en niet bij de school passen en welke visie uitspraken er zeker aan toegevoegd zouden moeten worden. Ook is gekeken welke ICT doelen er al worden behaald, welk ICT doelen komend schooljaar zeker centraal zouden moeten staan, welke doelen wellicht de komende vijf jaar op de agenda gezet zouden kunnen worden en welke doelen niet van toepassing zijn. Ook konden de directies ICT doelen toevoegen.

Dit alles ter voorbereiding op de “workshop: Visie en beleid” die de ICT coördinatoren vanuit de Netwijs Opleiding ICT coördinator Primair Onderwijs in het nieuwe schooljaar gaan organiseren voor hun team.

Bij het laatste onderdeel taakverdeling en veranderstrategieën is per school bekeken welke rol de directie kan spelen om de ICT coördinator te ondersteunen en te faciliteren. Ook is een eerste aanzet gemaakt om elkaar van succesfactoren te voorzien gericht op het gekozen ICT doel.

De ICT coördinatoren zullen dankbaar gebruik maken van de input vanuit de directies en zij zullen het komend jaar hiermee aan de slag gaan en er is een eerste stap gezet om nog intensiever met elkaar te kunnen gaan samenwerken, dan ze al deden.

Alle bovenstaande informatie is gebundeld in de map (schoolportret) waarin tijdens de studiemiddag intensief is gewerkt. Deze mappen liggen nu bij de afdeling Netwijs om er een totaalrapportage van te maken, waarna zij hun weg weer terugvinden naar de individuele scholen via de Netwijs Opleiding.

Netwijs.nl

Vandaag is de volledig vernieuwde website van Netwijs.nl live gegaan. De oude zoekmachine was aan een grondige opknapbeurt toe. Er zijn heel veel extra functionaliteiten aan toegevoegd. De site oogt daarnaast veel frisser. De nieuwe Netwijs heeft drie onderdelen:

 • Ik ben op school en ik wil leren

 • Ik ben thuis en ik wil spelen en leren

 • Ik wil als leraar inloggen
Het eerste onderdeel is vooral gericht op leren en het tweede met name op spelen (hier kun je bijvoorbeeld games spelen). Ook kunnen op een eenvoudige manier plaatjes worden gezocht.
Ten opzichte van het oude Netwijs is onder andere een onderverdeling in leeftijdscategorieën toegevoegd.
De zoekresultaten in Netwijs.nl worden niet zoals dat bij Google het geval is zonder meer van internet geplukt, maar zijn eerst door onze Netwijs redactie beoordeeld op bruikbaarheid in het primair onderwijs.

Het lerarendeel is nog "under construction". In dit onderdeel zullen bijvoorbeeld dossiers over allerlei onderwerpen beschikbaar zijn. Dossiers zijn gebundelde leereenheden (in de vorm van instructiemateriaal, oefenmateriaal, filmpjes, informatieve websites enzovoorts) die op verschillende manieren door de leerkracht ingezet kunnen worden. Een aantal dossiers wordt door Netwijs beschikbaar gesteld, en leraren kunnen ook zelf dossiers samenstellen.
Het lerarendeel zal zo worden ingericht dat het heel goed via het digibord gebruikt kan worden.

dinsdag 8 juni 2010

Communiceren met leerlingen en ouders via Social Media

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Leerkrachten en docenten kunnen prima communiceren met leerlingen en ouders via Social Media ”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Kinderen groeien op in het tijdperk van de Social Media. Ze krijgen een account bij MSN, Hyves of Facebook en communiceren met vrienden en klasgenoten. Ook steeds meer ouders en leerkrachten weten hun weg te vinden in de wereld van de Social Media. Naast de al genoemde platforms komen ook andere in beeld zoals bijvoorbeeld Twitter of de meer zakelijke LinkedIn.
Ligt hier niet een geweldige kans voor scholen om een verbinding te leggen en de Social Media tot een verlengstuk van de school te maken? Of kleven er teveel nadelen aan en moet je je als school, leerkracht of docent hier verre van houden?
Een vraag waar de meningen over verdeeld zijn. Enerzijds zien mensen dit als dé manier van communiceren van deze tijd en begrijpen ze de ophef niet. Anderzijds zijn er ook mensen, die school en privé graag gescheiden houden en liever rechtstreeks tegen iemand praten. Twee standpunten, maar sluiten deze elkaar per definitie uit? We noemen wat voorbeelden, tips en aandachtspunten vanuit de discussie.

Laten we beginnen bij de ouders. Zij vinden het vaak plezierig, wanneer ze door de school op de hoogte worden gehouden van wat er gebeurt op school. Vaak worden daarvoor nieuwsbrieven uitgegeven of berichten op de schoolwebsite geplaatst. Een vorm van communiceren waarbij er sprake is van eenrichtingsverkeer, omdat de ouders niet kunnen reageren. Wanneer door leerkrachten ook de email wordt ingezet om ouders te informeren, is er al meer gelegenheid om direct te reageren. Het contact blijft dan wel beperkt tot twee personen.
Wanneer andere media ingezet zouden worden, zoals een weblog, Hyvespagina of Twitter, dan zijn ouders ook in de gelegenheid om te reageren, waarbij ze ook weer onderling op elkaar kunnen reageren. Een digitaal schoolplein zullen we maar zeggen. Dat kan openbaar, zodat ook mensen van buiten de school mee kunnen kijken, maar ook besloten. Via de al eerder genoemde platforms of voor speciaal ontworpen platforms. Eén van de mogelijkheden die scholen hier voor al hebben is het Winkwaves Schoolplein, gericht op communicatie en samenwerking.
Afgezien van het feit, dat je nu meer de mogelijkheid hebt tot groepscommunicatie, ben je ook minder gebonden aan tijd en plaats. Dat geeft ook ouders, die niet in de gelegenheid zijn om naar school te komen, toch de gelegenheid om te participeren en betrokken te zijn.

Kijken we naar de leerlingen, dan zien we vaak een grote motivatie ontstaan, wanneer ze met de middelen van nu kunnen samenwerken, overleggen, discussiëren, maar ook verslag kunnen doen van projecten. Iedereen, die geïnteresseerd is, kan meelezen en reageren.
Tegelijk zien we, dat door de inzet van digitale communicatiemiddelen, ook andere vaardigheden worden aangesproken. Lukt het om kort en bondig te formuleren, zoals bij Twitter waar je maar 140 karakters mag gebruiken? Komt je boodschap goed over bij de lezer of kan deze het ook verkeerd interpreteren? Wat is het verschil tussen geschreven taal en gesproken taal? Tussen digitaal en rechtstreeks communiceren? Welke regels gelden er in het digitale sociale verkeer? Zijn er dingen, waar ik juist niet over schrijf, bijvoorbeeld omdat ik anderen er mee beschadig? Door hier aandacht voor te hebben, verrijk je niet alleen je lessen inhoudelijk door de zinvolle context, maar integreer je ook een stuk mediawijsheid en sociale vaardigheid in je onderwijs.
Naast de onderwijsinhoudelijke meerwaarde, zien we ook, dat communiceren via Social Media-platforms vaak als laagdrempeliger worden ervaren. Meerdere docenten en leerkrachten hebben de ervaring, dat kinderen en jongeren hier gemakkelijker vertellen wat hen dwars zit. In deze veilige setting kunnen zaken zo bespreekbaar worden gemaakt en kunnen contacten worden gelegd. Vervolgens kun je er naar toe werken om het ook mondeling bespreekbaar te maken.
Uiteraard vereist dit een professionele houding van de leerkracht, waarbij feitelijk geen andere regels gelden dan wanneer hij of zij op school contact zou hebben met de leerling. Een suggestie kan daarbij zijn, om als leerkracht of docent gebruik te maken van een aparte account in plaats van zijn of haar privé-account. Daarmee geef je ook naar leerlingen aan, dat je in je rol blijft.

Ook is er dan nog de communicatie binnen de school. Maken leerkrachten gebruik van elkaars competenties en delen ze kennis, ervaring en materialen? Daarin hebben ze een voorbeeldfunctie. Tegelijk blijkt, dat het de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, wanneer er sprake is van een goed gebruik van het sociale netwerk. Onderwijskundige Nienke Moolenaar promoveerde begin juni 2010 op dit onderwerp.
Gebruik maken van Social Media kan ook zorgen voor een stuk transparantie. Laat maar zien waar je mee bezig bent! Naast een goede communicatie met de ouders is het ook nog eens een stuk PR voor de school. Voor scholen valt hier nog veel te ontdekken én te winnen! Maak daarin niet te grote stappen, maar laat het langzaam groeien en ontwikkelen.

Wanneer je als individuele leerkracht of als school besluit om Social Media in te zetten, is het verstandig hier vooraf goed over na te denken:
 • Vraag je af wat je wilt bereiken en wat je doelstelling is.
 • Kijk vervolgens welk middel, of wellicht een combinatie van middelen, het meest geschikt is om je doel te bereiken.
 • Maak een plan van aanpak voor jezelf. Bedenk hoe je e.e.a. gaat organiseren, wie en wat je nodig hebt en welke afspraken er gemaakt moeten worden.
 • Communiceer tenslotte duidelijk naar alle betrokkenen: collega’s, ouders en leerlingen. Geef duidelijk aan wat je plan is en welke afspraken er gelden. Organiseer eventueel een bijeenkomst om het gekozen medium te laten zien en toe te lichten.
Een mooi praktijkvoorbeeld is De Esdoorn in Elst, die via Twitter verslag lieten doen van het schoolkamp. Daarvoor werd een aparte account gebruikt, die leerlingen gezamenlijk gebruikten. Voor sommige ouders aanleiding om het Twitter ook eens te gaan verkennen.
Een ander voorbeeld is het project “Rapadonië” van Sanne Kuyt, waarbij Twitter op een fantasierijke manier onderwijskundig wordt ingezet.

Nog een paar belangrijke aandachtspunten op een rij:

 • Blijf er op letten, dat niet het middel, maar het doel en de inhoud centraal staat. Belangrijke kernwoorden: uitdagend, relevant, betrokken.
 • Heb aandacht voor de privacy-regels, die gelden. (Ook via bijv. Twitter mogen niet zomaar allerlei foto’s gedeeld worden met kinderen er op)
 • Zorg voor een beheerder, die het communicatieplatform op orde houdt.
 • Met elk medium bereik je maar een deel van je doelgroep. Zorg dus, voor een integrale aanpak, waarbij verschillende media op elkaar aansluiten of elkaar aanvullen.
 • Wees je bewust, wát je deelt en met wie.
Tot zover het verslag van de discussie. Er valt nog veel meer over te zeggen! Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost.
De links die genoemd zijn tijdens de discussie zijn terug te vinden op discussiedinsdag.yurls.net.

Over twee weken weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

dinsdag 1 juni 2010

Klassenmanagement begint met schoolvisie op onderwijs met ICT

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Goede inzet van ICT vraagt om goed tijd- en klassenmanagement”. Daarnaast namen we ook de hypothese mee of het aantal mannelijke leerkrachten in een school invloed heeft op het gebruik van ict in het onderwijs. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Het lijken twee verschillende onderwerpen. Toch zijn ze wel degelijk met elkaar in verband te brengen, zo bleek. Mannen lijken in de praktijk meer de neiging te hebben om zich op de techniek te storten, daar waar vrouwen zich meer op de inhoud lijken te focussen. Mannen lijken eerder dingen uit te gaan proberen, bijvoorbeeld nieuwe gadgets, toepassingen of applicaties en dan pas te bedenken wat je er mee zou kunnen in het onderwijs. Misschien wel niets, is dan de conclusie, maar ik heb wel weer wat leuks gedaan (met de kinderen, uiteraard!) ook al kostte het best veel tijd. Vrouwen lijken aan de andere kant te beginnen. Eerst nadenken. Wat kan ik er mee? Wat levert het me op? Voegt het wat toe? En dan pas gaan ze experimenteren. Of juist niet natuurlijk.
Nu is dit niet op wetenschappelijk onderzoek gestoeld en bevestigen uitzonderingen de regel! Een zoektocht op internet levert heel wat vrouwelijke leerkrachten en docenten op, die heel ict-minded zijn en zeer innovatief!

Daarmee hebben we meteen al enkele aspecten genoemd, die ook verband houden met tijd- en klassenmanagement. Immers, iets nieuws uitproberen kost tijd en levert niet altijd op korte termijn resultaat op. Het is vaak een tijdsinvestering, die zich pas later terugbetaalt. Daarbij geldt, dat het zich niet altijd in tijd terugbetaalt, maar ook in leerplezier, leerrendement, op sociaal gebied of in het feit, dat veel vaardigheden werden aangesproken bij één enkele opdracht.
Maar waar ligt de grens? Wanneer maak je de keuze om te stoppen of om er niet eens aan te beginnen? Door welke argumenten laat je je dan leiden? Stop je er bewust tijd in of kost het je ongemerkt meer tijd dan je gewild had, soms ten koste van andere zaken?
Dat vraagt dus om het maken van keuzes. En dan het liefst bewust op basis van argumenten. En ook altijd gericht op je doel, namelijk goed, eigentijds en effectief onderwijs geven!

En dan de organisatie binnen je klas. De inzet van ICT-middelen of nieuwe media vraagt om planmatige aanpak. Immers je hebt ze maar beperkt tot je beschikking. Vaak heb je meer leerlingen dan computers en meer wensen dan tijd. Maar zijn de computers steeds in gebruik of staan ze op veel momenten ook ongebruikt. En wanneer je ze zelf niet nodig hebt, is het dan mogelijk om ze door een collega te laten gebruiken? Wanneer heeft de inzet van ICT een meerwaarde voor je les en wanneer niet? Dat vraagt, opnieuw, om keuzes maken. Opnieuw op basis van argumenten en visie.

Zo bezien is klassenmanagement wat ICT betreft ook geen zaak van een individuele leerkracht. Het begint met het als school formuleren van visie en beleid op het gebied van onderwijs in het algemeen en daarin verweven de inzet van ICT. Vervolgens is het zaak om met elkaar vast te stellen, wat dat betekent voor je organisatie. Hoe kunnen we uitvoeren wat we willen en wat hebben we daarvoor nodig? Hierbij valt onder andere te denken aan het maken van een schoolbrede planning. Maar ook de inrichting van de school en de plaats van de leermiddelen verdienen de aandacht. Sluit dat aan bij het concept, dat je voor ogen hebt? En is ook vastgelegd, wat je als school minimaal van je personeel verwacht aan vaardigheden, aan innovatief werken, aan scholing. Is er over nagedacht om zelfstudie een vast percentage te geven van de niet-lesgebonden uren en wordt dat ook besproken in ontwikkel- of functioneringsgesprekken?
Pas daarna kunnen op individueel niveau de puntjes op de i worden gezet. Daarbij zou, wanneer nodig, bijvoorbeeld coaching ingezet kunnen worden, als collega’s onderling (collegiale consultatie), door een intern begeleider, een ict-coördinator of door een schoolleider. Is er eventueel scholing nodig, individueel of als team?

In de discussie kwamen, naast hierboven genoemde zaken nog verschillende andere tips voorbij. We geven een opsomming:

 • Kijk eens naar mogelijkheden om slimmer te werken, bijvoorbeeld bij Lifehacking. Wat kun je daarvan toepassen in je werk in het onderwijs?
 • Lees de brochure van Kennisnet over klassenmanagement.
 • Werk met dag- of weektaken en geef het werken op de computer daarop een plek.
 • Kies bewust voor bepaalde activiteiten of werkvormen en organiseer dat goed.
 • Stel je bij het voorbereiden van je les consequent de vraag: Hoe kan ik ICT inzetten bij deze les? Bij mijn instructie? Bij de verwerking? Als onderzoeksmiddel? (Waarbij soms ook het antwoord is, dat het niets toevoegt!)
 • Deel goede voorbeelden en ideeën met je collega’s!
 • Start klein, met wat snel resultaat geeft en voor de persoon in kwestie relevant is. Dat motiveert enorm!
 • Niet alles hoeft gelijktijdig. Een toets kan ook digitaal worden afgenomen verspreid over de dag of week.
 • Organiseer als school bronnen op internet en op je schoolnetwerk.
 • Gebruik je methode als inspiratie, niet als Bijbel.
 • Lose control, Gain command!
Tot zover het verslag van de discussie. Er valt nog veel meer over te zeggen! Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost.
De links die genoemd zijn tijdens de discussie zijn terug te vinden op discussiedinsdag.yurls.net.

Volgende week houden weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Verhalen vertellen met ICT

Kort geleden kreeg ik een uitnodiging om een workshop te verzorgen rond Verhalen vertellen met ICT.
Verhalen vertellen is een belangrijk uitgangspunt voor betrokken onderwijs. Een goed verhaal wordt verteld vanuit een persoonlijk perspectief, raakt de emotie en kan in heel het onderwijs gebruikt worden. Een goed verhaal houdt de aandacht vast en je kunt je eigen fantasie erop loslaten.

De workshop
De workshop werd afgetrapt met de opdracht aan alle deelnemers om zich een gebeurtenis uit hun eigen leven voor ogen te houden en daarbij foto’s op internet te zoeken. Deze foto’s moesten ze uitwerken in een animatie met Animoto.
Bij het beeldverhaal vertelde ieder het verhaal.
Daarna gingen de deelnemers nadenken over onderwijssituaties waarbij het vertellen van een verhaal een plaats kon krijgen.

Verhalend ontwerpen
Als achtergrondinformatie werd onder andere gebruik gemaakt van enkele video’s op Leraar24 over verhalend ontwerpen.Rond dit thema is zelfs een website gemaakt: Verhalend ontwerpen.

Toevallig kwam ik deze week op de website Molen educatief een opzet tegen rond verhalend ontwerpen: “Het verhalend ontwerp ‘Wie maalt om de molens?’ gaat over molenaar Swarteschaep. Molenaar Swarteschaep heeft per ongeluk een klap van de molen gekregen. En nu is hij uit op wraak. Swarteschaep wil alle molens in Nederland met de grond gelijk maken. Aan uw leerlingen de taak om de verwarde molenaar Swarteschaep tegen te houden”.
Dit ontwerp is op de website heel praktisch uitgewerkt voor de leerkracht. Een mooie toepassing van Verhalend ontwerpen!

Allerlei toepassingen
Voor jonge kinderen kun je natuurlijk prachtig gebruik maken van bijvoorbeeld Wepboek, Bereslim, Levende boeken en Mijn naam is haas.
Ik kan het natuurlijk niet laten nog eens te wijzen op het Nationale prentenboek archief, waar ik in de zomerperiode weer een aantal prentenboeken aan toe wil voegen.
Eigengemaakte prentenboeken kun je natuurlijk uploaden naar Slideshare zodat ook de ouders thuis kunnen meegenieten.

Voor oudere kinderen vond ik een geweldig leuke site die je helpt om zelf een digitaal verhaal te maken: Digitale verhalen.

Als je een beeldverhaal wilt maken kun je gebruik maken van allerlei programma’s en applicaties:

Windows Moviemaker
Photostory
Animoto
Glogster
Storyjumper
Photosynth
Pixton
Creaza

En dan hebben we het nog niet gehad over de mogelijkheid om een hoorspel te maken en dit online te zetten als een podcast. Basisschool De Hooiberg in Borne heeft hierover een mooi project gemaakt!

Sanne Kuijt heeft laten zien hoe je zelfs Twitter in kunt zetten om in een verhaal te gebruiken.

Tenslotte als uitsmijter een verhaal dat ik op de website van Vimeo vond:

Thuria's Story from Edvard Spaapen on Vimeo.