vrijdag 20 december 2013

Werken met applicaties waarmee je vragen kunt stellen

Er zijn inmiddels al aardig wat webapplicaties waarmee je vragen kunt stellen aan je publiek (zoals leerlingen in je klas, deelnemers aan een ouderavond, toehoorders van een lezing).

Ik heb er hieronder enkele op een rijtje gezet waarmee je snel een vragenset kunt maken. De werkwijze is bij alle applicaties eigenlijk hetzelfde: Leerkracht logt in in de webapplicatie en maakt vragen, zet de quiz aan, waarna de leerlingen in een aparte webapplicatie een id of roomnumber invullen, waarna ze de vragen beantwoorden.

Socrative 
Socrative is gratis. Je kunt meerdere vragensets maken met (door elkaar heen)  multiple choice en open vragen. Je kunt aangeven wat het goede antwoord is. De leerkracht kan aangeven of de vragen in eigen tempo of gezamenlijk gemaakt moeten worden. De antwoorden kunnen meteen getoond worden, maar dat hoeft niet. Je kunt de resultaten downloaden in een excel-bestand. Socrative werkt zowel in de browser als met een teacher en een pupil-app. Je kunt je vragensets ook delen met anderen.Kahoot 
Kahoot is een gratis applicatie. Er kunnen alleen MC-vragen gesteld worden. In één vragenset kunnen meerdere vragen gesteld worden. Vooraf kan worden aangegeven welk antwoord goed is. Leerlingen kunnen inloggen via een ander device en antwoord geven. De antwoorden kunnen meteen getoond worden, maar dat hoeft niet. Resultaten kunnen gedownload worden als Excel. Er kunnen ook kwissen en enquêtes gemaakt worden. Werkt zowel voor de leerkracht als de leerling in de browser.


Infuse Learning
Ook Infuse Learning is gratis. Je kunt allerlei soorten vragen stellen: MC, Waar/onwaar, in de goede volgorde zetten, open vragen, numerieke vragen, schaal (heel goed - heel slecht). Er kunnen meerdere vragensets gemaakt worden. De leerkracht maakt een vragensets en start deze. Als de leerling inlogt met zijn id, kan hij de vragen beantwoorden in eigen tempo. De resultaten kunnen door middel van een excel gedownload worden. IE niet ondersteund!


Mentimeter 
Van Mentimeter is er een gratis en een betaalde versie. In de gratis versie kunnen niet meer dan twee vragen in een vragenset geplaatst worden. Je kunt multiple choicevragen stellen, vragen met meerdere antwoordkeuzes, vragen waarbij de beantwoorder punten verdeelt.De antwoorden kunnen meteen getoond worden, maar dat hoeft niet. Resultaten downloaden kan alleen in de betaalde versie. Erg handig om snel losse vragen te stellen Werkt in de browser.Het gebruik van dit soort applicaties neemt snel toe, maar in het onderwijs komen we het gebruik nog niet zoveel tegen. Toch kun je er je instructie veel doelmatiger mee maken. als je snel van iedereen weet welke vaardigheden beheerst worden en welke niet, kun je je instructie en extra hulp prima op afstemmen. Ook kun je er opinievragen mee stellen en zelfs toetsen afnemen.
Het is wel te begrijpen dat er nog niet veel gebruik van wordt gemaakt als we weten dat lang niet op alle scholen de leerlingen gelijktijdig gebruik kunnen maken van een laptop, tablet of smartphone.
En dat is eigenlijk wel een voorwaarde. Maak je zelf gebruik van een andere applicatie. Wat zijn je ervaringen? Laat het ons weten, dan voegen we je reactie graag toe!


maandag 16 december 2013

Verslag Bring Your Own Device (BYOD) - sessie (Winnaar prijsvraag Dag van de Leraar)

Afgelopen 5 oktober (de dag van de leraar) werd er een BYOD-sessie verloot (zie hier) . De winnaar van deze workshop is Natasja van der Weg van basisschool OBS De Brandaris uit Hellevoetsluis. De uitvoering van de workshop was donderdag 21 november. De gezamenlijke doelstelling van de workshop was het ervaren van de mogelijkheden van BYOD. Hoe reageren de kinderen op de werkvormen en hoe praktisch is het eigenlijk? Een verslag van de workshop staat hieronder.

Voorafgaand aan de workshop
Natasja is leerkracht van de plusklas, in haar plusklas zitten 11 meiden uit de bovenbouw. Vooraf is afgesproken welke apps er geïnstalleerd moesten worden. Dit is d.m.v. een brief gecommuniceerd naar de ouders. We zijn ervan uitgegaan dat de leerlingen een Android-tablet of ipad mee zouden nemen. De gebruikte apps moesten dus voor beide platformen geschikt zijn. De volgende apps zijn geïnstalleerd:
 • Qr-reader
 • Socrative student
 • Spelling in beeld
 • Kenny HD
 • SimpelMind
 • Flaschcards*

De workshop
Van de 11 meiden hadden 9 een tablet mee en 2 meiden mochten geen tablet meenemen van hun ouders. Voor hen had ik een iPad meegenomen. Hoewel op de school wifi aanwezig is, heb ik ervoor gekozen om met een eigen meegebracht draadloos netwerk te werken. Hierop kan iedereen inloggen, zonder een wachtwoord in te voeren.

Socrative
We startten de workshop met een Sinterklaasquiz. In Socrative had ik diverse ludieke vragen over Sinterklaas gemaakt.Het beantwoorden in Socrative verliep vlot. In het begin is het even wennen met inloggen, en ook is het niet voor iedereen gelijk duidelijk dat je op "submit" moet tikken om naar de volgende vraag te gaan. Het was erg spannend om na afloop op het touchscreen de resultaten met elkaar te bespreken aan de hand van het Excelsheet dat Socrative automatisch genereert.

QR-codes en Mentimeter
Na de Sinterklaasquiz gingen we aan de slag met QR-codes. Er waren 4 QR-codes die van 1 naar 4 genummerd waren. Achter QR-code nummer 1 zat een filmpje van SchoolTV Beeldbank over het ontstaan van de chocoladeletter. Achter nummers 2 t/m 4 stonden vragen over het filmpje. Deze vragen waren gesteld in Mentimeter. Het scannen van de QR-codes bleekt niet voor iedereen even gemakkelijk. Er waren verschillende QR-readers gedownload, en niet iedere reader werkte direct (en sommige Android readers werkten helemaal niet).

Padlet
Met padlet kun je een online "kurkbord" maken (er is geen Padlet-app). Op dit kurkbord kun je een onderwerp, bijvoorbeeld een vraag, plaatsen.Via een link konden alle meiden antwoord geven op de vraag:  "Waar zou jij tablets in de klas voor willen gebruiken?". De antwoorden waren zeer divers, maar tezamen kwam het er op neer dat ze de tablets voor alle vakken zouden willen gebruiken. De voornaamste reden is dat ze het leuk en makkelijk vinden.

Simplemind
Met het programma Simplemind hebben we een mindmap gemaakt van het onderwerp ict. Dit op initiatief van 1 van de meiden, die dit thuis al had gedaan. Het programma werkt eenvoudig, en al snel had iedereen door hoe ermee gewerkt moest worden.

Flascards*
Vanwege tijdgebrek hebben we hier geen gebruik van kunnen maken.

De overige apps (Spelling in beeld en Kenny HD) werden steeds ingezet als leerlingen eerder klaar waren.

Ten slotte...
Het bovenstaande vond plaats binnen 1 uur, dit is vrij kort. Een volgende keer zou het beter zijn om wat meer tijd uit te trekken voor een dergelijke sessie. Wat opviel was dat de meiden meer hulp nodig hadden met het gebruik van de tablets dan dat ik verwacht had. Dit zat hem voor een groot gedeelte in het werken met nieuwe, voor hen onbekende, apps. Maar ook het werken met het Android besturingssysteem riep soms vragen op. Hoewel dat een beetje vervelend is, is te verwachten dat naarmate je meer met de tablets werkt, dit beter zal gaan.

Wat opviel is dat de iPads beter presteerden dan de Android tablets de iPads waren stabieler, en makkelijker te bedienen. Eén van de meiden had een Android tablet van rond de € 100,-, deze liep vrij vaak vast en bleek niet geschikt voor gebruik in de klas.

Terugkijkend naar de doelstellingen. Het werken met tablets lijkt enige gewenning nodig te hebben, maar zal naar mate er meer mee wordt gewerkt prima lukken. Wel ga je er dan vanuit dat alle ouders hun kind een tablet mee kunnen geven, hier kan je niet zomaar vanuit gaan. Tenslotte blijkt dat veel leerlingen het erg leuk vinden om met tablets te werken.

Meer info
Bij Station to Station hebben we een whitepaper tablets geschreven. Deze kunt u hier gratis downloaden.
zaterdag 14 december 2013

Een eenvoudige maar ook bijzondere digibordtool

Digibordprogramma's zijn er in allerlei soorten en maten. Betaald, onbetaald, stand-alone, online.
PixiClip is in dit rijtje toch wel een heel mooi vormgegeven variant met ook een bijzondere toevoeging. Je kunt namelijk een les live opnemen en er ook video via de webcam en audio aan toevoegen. Dat geeft het toch wel een extra dimensie. Zo kun je van een instructie die je op het digibord geeft een opname maken en deze beschikbaar stellen aan de leerlingen, dus ook aan leerlingen die de "live" instructie hebben gemist, maar ook om deze nog eens te bekijken, bijvoorbeeld als ondersteuning van het huiswerk.
Mijn ervaring is dat het wel wat gewenning vraagt: het lukt mij niet altijd om vlot te spreken als ik weet dat ik opgenomen wordt. Voor presentator of interviewer ben ik niet in de wieg gelegd!Ook in het kader van Flipping the classroom kun je er mooie dingen mee, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van afbeeldingen. Dat laatste moet je in ieder geval wel voorbereiden, anders haal je het tempo uit de instructie.

Naast deze webapp kun je natuurlijk ook gebruik maken van bijvoorbeeld Educreations, dat sinds kort niet alleen als iPad-app beschikbaar is, maar ook als webapp!


Daarnaast kun je natuurlijk ook gebruik maken van alternatieven zoals Jing en Screenr.

Over Flipping the classroom schreef ik eerder dit blog.
woensdag 4 december 2013

Netwijs viert Kerst

Netwijs.nl pakt dit jaar uit met extra veel leuke spellen en avonturen van Bit.

Wilt u alle avonturen van Bit, Buddie en Mo bekijken?

Ga dan naar Netwijs.nl en maak een schoolabonnement aan. U kunt dan gebruik maken van meer dan 400 digitale wereldoriëntatielessen (gebaseerd op de kerndoelen) en 300 digitale spellingsoefeningen (gebaseerd op de Cito-categorieën)

Natuurlijk kunnen uw leerlingen er niet alleen op school, maar ook thuis mee aan de slag!


Bit viert kerst

Kerst - Lotto
Kerst - Woordenlotto

Kerst - schaduwlotto

Kerst - woordzoekerKerstmemory - woorden
Kerst - woordzoekerKerstverhaal - woordzoeker
Gedrag van leerlingen in kaart brengen met Class Charts

Class Charts is een gratis online tool om data rijke klassenplattegronden te maken en daarmee het gedrag van de leerlingen in kaart te brengen (en te managen).
Het begint met een gratis account aanmaken. Stap twee is het uitnodigen van collega’s om mee samen te werken (deze stap kan ook op een later moment worden uitgevoerd).
Er is al een demo klas aangemaakt en er zijn ook demo leerlingen toegevoegd aan je eigen account, zodat je snel door hebt wat de mogelijkheden zijn.

Zodra je een positieve of negatieve gedraging van een leerling waarneemt, kun je dit makkelijk registreren door een +1 of -1 aan te geven voor de betreffende leerling.

Het turven of bijhouden van dergelijke observaties op papier kan een tijdrovende klus zijn, met Class Charts gaat dit erg eenvoudig.

Het is ook mogelijk om ouders uit te nodigen om het gedrag van hun kind inzichtelijk te maken. Je kunt in één keer de brieven voor de ouders uitprinten en meegeven, zodat ze de vorderingen van hun kind online kunnen inzien.

Standaard staan de volgende positieve en negatieve gedragingen in Class Charts:


Deze positieve en negatieve gedragsaspecten kun je heel eenvoudig aanpassen naar eigen inzicht, zo kun je bijvoorbeeld (intrinsieke) motivatie of samenwerken toevoegen als dit aspecten zijn waar je in je onderwijs veel waarde aan hecht en deze in kaart wilt brengen voor alle leerlingen.
Ook kun je nog extra velden toevoegen, bijvoorbeeld of leerlingen allergisch zijn of overblijven.
 
 
Pluspunten:
 • Het is mogelijk om ouders een inlog te geven, zodat ze inzicht krijgen in het gedrag van hun kind
 • Aanpasbaar naar eigen wensen
 • Werkt intuïtief
 • Leerlingen zijn te importeren vanuit een Excel lijst

Aandachtspunten en overwegingen:
 • De website is duidelijk vertaald vanuit het Engels, de Nederlandse vertaling zou eenduidiger doorgevoerd moeten worden, met name de uitnodigingen die collega’s krijgen zijn helemaal in het Engels geschreven en zien eruit als spam.
 • Een koppeling met de grote leerlingvolgsystemen als Parnassys, Esis en Dotcom zou geen overbodige luxe zijn.
 • Je moet je als school afvragen of de dergelijke informatie wel in een apart systeem wilt opslaan en of je toch niet liever een Cotan gecertificeerde signaleringslijst wilt gebruiken of gebruik wilt maken van de gedragslijsten die al beschikbaar zijn binnen het eigen Leerling Administratie Systeem (zoals Zien uit Parnassys of Gedrag en werkhoudingslijsten in Doctom).
 • De website is gratis, maar misschien gaat dit in de toekomst veranderen of wordt de stekker er na een aantal jaar uitgetrokken.

Zou jij Class Charts gaan gebruiken of  gebruik je Class Charts al?
Schrijf je reactie hieronder: