maandag 16 december 2013

Verslag Bring Your Own Device (BYOD) - sessie (Winnaar prijsvraag Dag van de Leraar)

Afgelopen 5 oktober (de dag van de leraar) werd er een BYOD-sessie verloot (zie hier) . De winnaar van deze workshop is Natasja van der Weg van basisschool OBS De Brandaris uit Hellevoetsluis. De uitvoering van de workshop was donderdag 21 november. De gezamenlijke doelstelling van de workshop was het ervaren van de mogelijkheden van BYOD. Hoe reageren de kinderen op de werkvormen en hoe praktisch is het eigenlijk? Een verslag van de workshop staat hieronder.

Voorafgaand aan de workshop
Natasja is leerkracht van de plusklas, in haar plusklas zitten 11 meiden uit de bovenbouw. Vooraf is afgesproken welke apps er geïnstalleerd moesten worden. Dit is d.m.v. een brief gecommuniceerd naar de ouders. We zijn ervan uitgegaan dat de leerlingen een Android-tablet of ipad mee zouden nemen. De gebruikte apps moesten dus voor beide platformen geschikt zijn. De volgende apps zijn geïnstalleerd:
  • Qr-reader
  • Socrative student
  • Spelling in beeld
  • Kenny HD
  • SimpelMind
  • Flaschcards*

De workshop
Van de 11 meiden hadden 9 een tablet mee en 2 meiden mochten geen tablet meenemen van hun ouders. Voor hen had ik een iPad meegenomen. Hoewel op de school wifi aanwezig is, heb ik ervoor gekozen om met een eigen meegebracht draadloos netwerk te werken. Hierop kan iedereen inloggen, zonder een wachtwoord in te voeren.

Socrative
We startten de workshop met een Sinterklaasquiz. In Socrative had ik diverse ludieke vragen over Sinterklaas gemaakt.Het beantwoorden in Socrative verliep vlot. In het begin is het even wennen met inloggen, en ook is het niet voor iedereen gelijk duidelijk dat je op "submit" moet tikken om naar de volgende vraag te gaan. Het was erg spannend om na afloop op het touchscreen de resultaten met elkaar te bespreken aan de hand van het Excelsheet dat Socrative automatisch genereert.

QR-codes en Mentimeter
Na de Sinterklaasquiz gingen we aan de slag met QR-codes. Er waren 4 QR-codes die van 1 naar 4 genummerd waren. Achter QR-code nummer 1 zat een filmpje van SchoolTV Beeldbank over het ontstaan van de chocoladeletter. Achter nummers 2 t/m 4 stonden vragen over het filmpje. Deze vragen waren gesteld in Mentimeter. Het scannen van de QR-codes bleekt niet voor iedereen even gemakkelijk. Er waren verschillende QR-readers gedownload, en niet iedere reader werkte direct (en sommige Android readers werkten helemaal niet).

Padlet
Met padlet kun je een online "kurkbord" maken (er is geen Padlet-app). Op dit kurkbord kun je een onderwerp, bijvoorbeeld een vraag, plaatsen.Via een link konden alle meiden antwoord geven op de vraag:  "Waar zou jij tablets in de klas voor willen gebruiken?". De antwoorden waren zeer divers, maar tezamen kwam het er op neer dat ze de tablets voor alle vakken zouden willen gebruiken. De voornaamste reden is dat ze het leuk en makkelijk vinden.

Simplemind
Met het programma Simplemind hebben we een mindmap gemaakt van het onderwerp ict. Dit op initiatief van 1 van de meiden, die dit thuis al had gedaan. Het programma werkt eenvoudig, en al snel had iedereen door hoe ermee gewerkt moest worden.

Flascards*
Vanwege tijdgebrek hebben we hier geen gebruik van kunnen maken.

De overige apps (Spelling in beeld en Kenny HD) werden steeds ingezet als leerlingen eerder klaar waren.

Ten slotte...
Het bovenstaande vond plaats binnen 1 uur, dit is vrij kort. Een volgende keer zou het beter zijn om wat meer tijd uit te trekken voor een dergelijke sessie. Wat opviel was dat de meiden meer hulp nodig hadden met het gebruik van de tablets dan dat ik verwacht had. Dit zat hem voor een groot gedeelte in het werken met nieuwe, voor hen onbekende, apps. Maar ook het werken met het Android besturingssysteem riep soms vragen op. Hoewel dat een beetje vervelend is, is te verwachten dat naarmate je meer met de tablets werkt, dit beter zal gaan.

Wat opviel is dat de iPads beter presteerden dan de Android tablets de iPads waren stabieler, en makkelijker te bedienen. Eén van de meiden had een Android tablet van rond de € 100,-, deze liep vrij vaak vast en bleek niet geschikt voor gebruik in de klas.

Terugkijkend naar de doelstellingen. Het werken met tablets lijkt enige gewenning nodig te hebben, maar zal naar mate er meer mee wordt gewerkt prima lukken. Wel ga je er dan vanuit dat alle ouders hun kind een tablet mee kunnen geven, hier kan je niet zomaar vanuit gaan. Tenslotte blijkt dat veel leerlingen het erg leuk vinden om met tablets te werken.

Meer info
Bij Station to Station hebben we een whitepaper tablets geschreven. Deze kunt u hier gratis downloaden.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten