zaterdag 13 december 2014

Stemkastjes gebruiken zonder devices voor de leerlingen

Over het effect van het gebruik van stemkastjes hebben we hier al vaker geschreven.
Bij alle beschreven toepassingen hebben de leerlingen hun eigen smartphone nodig. Maar niet alle kinderen hebben een smartphone en niet alle leraren zijn voorstander van het gebruik van smartphones tijdens de les. (Hoe jammer dat ook is.)
Maar voor deze leraren is er een oplossing: Plickers.
Plickers bestaat uit een website, voor de leerkracht een app voor Android en voor de iPhone en... voor elke leerling een blaadje met een qr-code.


De leraar maakt een groep en drukt de kaartjes af. Elke leerling heeft een eigen kaartje. Het gebruik van stevig papier is dus aan te raden, en ook plastificeren lijkt me erg handig.
Dan maakt de leraar een multiple-choice of een ja-nee vraag. Deze vraag kan zowel op de website van Plickers als in de app op de telefoon.
Vervolgens stelt de leerkracht de vraag aan de leerlingen. Zij draaien hun kaartje zo dat de letter met het juiste antwoord naar boven wijst.
De leraar scant met de app alle kaartjes.
Met behulp van live-view op de website kunnen de leerlingen desgewenst meekijken wie het juiste antwoord hebben gegeven.

Het filmpje hieronder maakt alles stap-voor-stap duidelijk. Een aanrader, wat mij betreft!

dinsdag 28 oktober 2014

Kinderen hebben recht op Mediawijsheid!

25 jaar Kinderrechtenverdrag
Het Kinderrechtenverdrag bestaat dit jaar 25 jaar, maar hierin staan (nog) geen specifieke uitspraken over de rol van media in het leven van kinderen...

Mediawijze vraagstukken
Welke rechten (en plichten) hebben kinderen als het gaat om online pesten? Worden de online mogelijkheden voldoende benut voor alle kinderen? Hebben kinderen recht op online privacy of mogen ouders alles wat hun kinderen met media doen volgen? En hebben kinderen het recht om na hun 18e jaar ‘online’ vergeten te worden? Kortom: Wat is mediawijsheid met betrekking tot de rechten van het kind?

Met de Week van de Mediawijsheid vraagt Mediawijzer.net jaarlijks aandacht voor het belang van mediawijsheid voor kinderen. De Week van de Mediawijsheid wordt dit jaar voor de vijfde maal georganiseerd en vindt plaats van 21 tot en met 28 november 2014. Dit jaar staan de rechten van het kind centraal en is het thema “Recht op mediawijsheid”.

Doe mee met MediaMasters!
MediaMasters is hét superspannende mediawijsheidspel waarin kinderen kunnen bewijzen hoe mediawijs zij zijn. Vorig jaar speelden meer dan 70.000 kinderen mee. Tijdens vijf speldagen leren kinderen onder andere over het vinden van betrouwbare informatie, de werking van een redactie en jezelf presenteren op internet.

Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen met hun klas of BSO-groep kosteloos meedoen aan MediaMasters. Ook pabo-studenten kunnen dit jaar meedoen.

Inschrijven is nog mogelijk tot en met 31 oktober via deze link, dus wees er snel bij!

maandag 14 juli 2014

Zoeken op Netwijs.nl

Netwijs.nl is de grootste Nederlandstalige zoekmachine voor kinderen.
Bij de redactie van Netwijs.nl houden we bij welke zoekresultaten niet gevonden worden. Dit doen we om de zoekmachine nog beter te maken. Onderwerpen die we vaak terug zien komen in de lijst met 'niet gevonden' zoekwoorden worden door onze redactie gezocht om de leerlingen nog beter te kunnen helpen.
Soms is er helaas echt geen materiaal te vinden dat aan onze kwaliteitseisen voldoet.

We kunnen ook zien dat kinderen regelmatig tijdens het zoeken hun eigen opdracht bijschaven.
Zo zocht een leerling achter elkaar op: tiepe, tipen, tiepen en typen

We geven een paar tips om makkelijker te kunnen zoeken op Netwijs.nl:
 • Kies een goed zoekwoord
  Je kunt gerichter zoeken als je precies weet wat je wilt weten. Denk vooraf dus goed na over wat je precies wilt weten.
 • Let op je spelling
  Als je zoekt naar 'foetbal' weet netwijs niet wat je bedoeld. Spelling is dus heel belangrijk. 
 • Niets gevonden? Probeer een woord dat met het onderwerp te maken heeft.
  Maak bijvoorbeeld een woordweb met woorden die bij je onderwerp horen. 
 • Kies de juiste leeftijdsgroep
  Binnen Netwijs.nl worden de zoekresultaten gefilterd op leeftijdsgroep. Bij de leeftijdsgroep 2-6 jaar zul je waarschijnlijk veel minder resultaten vinden bij je zoekwoord.

Zoeken voor jonge kinderen.
Om het zoeken voor kleuters gemakkelijker te maken vind je op Netwijs.nl de huiskamer van Bit.
In zijn huiskamer kun je op allerlei onderdelen klikken. Voor filmpjes klik je bijvoorbeeld op de tv, voor prentenboeken op de boekenkast. Wil je rekenen? Dan klik je op het rekenrek en spelletjes vind je als je op de blokken klikt.Op Netwijs.nl zien we regelmatig de mooiste zoektermen. Een lijstje van de leukste, mooiste, grappigste willen we u niet onthouden.
 • Googel (en alle varianten: googul, googele, googl)
  Natuurlijk zijn deze kinderen op zoek naar Google. 
 • Yootube (en alle varianten: joetube, youtuub, yuutube)
  De kinderen die dit zoeken willen filmpjes kijken, maar dan op Youtube. Overigens kun je op Netwijs.nl ook veilig filmpjes kijken, zonder het risico dat de leerling doorklikt naar een ander Youtube filmpje van  het minder veilige soort.
 • Keersomen
  Veel woorden worden verkeerd geschreven. Hierdoor krijgt een kind soms geen resultaat. Nog 1 x proberen dan maar.
 • IJsjesmaakfabriek
  Deze leerling had vast zo'n trek in een ijsje dat hij te veel haast had. 
 • Dyslexie saaite
  Tsja....
 • PSV kampioen
  Volgens kenners een zeer onwaarschijnlijke uitkomst....
 • Papa's kipkandooie
  Deze kok in spe was vast op zoek naar het recept van papa's lekkere kip tandori.zaterdag 10 mei 2014

De rol van directe feedback in computerondersteund onderwijs

Onlangs schreef Wilfred Rubens op zijn blog over de potentie van tablets voor gepersonaliseerd leren, als reactie op een artikel overSnappet. In mijn reactie op dit blog schreef ik: “De summiere feedback is zeker een aandachtspunt. Uit onderzoek (mijn afstudeerthesis (OWK UU) over Snappet, maar ook door Anjewierden, Kamp en de Jong (onderzoek over Ziggy) blijkt o.a. dat de continue aanwezigheid van directe feedback leerlingen laks kunnen maken. Er lijkt geen bewijs te zijn voor positieve effecten van het type feedback dat Snappet gebruikt. Er zijn diverse andere typen feedback bekend in computergestuurd onderwijs waarvan bewezen is dat ze wel een positief effect kunnen hebben.” In dit blog geef ik wat achtergrondinformatie over feedback in computergestuurd onderwijs en licht ik de andere vormen van feedback die wel werken toe.

Feedback
Feedback is een ruim begrip en kan alle informatie die door een persoon of een object aan een ander persoon wordt gegeven, omvatten. De informatie die wordt gegeven gaat over bepaalde delen van een prestatie.

Timing van feedback
Bij feedback in computerondersteund onderwijs kan onderscheid gemaakt worden tussen de timing van feedback en het type feedback. Wat betreft timing van feedback is dit directe en indirecte feedback. Directe feedback wordt gegeven direct nadat de opdracht is gemaakt. Indirecte feedback is alle feedback die niet direct wordt gegeven.

Type feedback
Er worden drie typen feedback onderscheiden. Knowledge of Results (KR), deze feedback geeft aan of een door de leerling gegeven antwoord, juist of onjuist is waarbij uiteindelijk het juiste antwoord niet gegeven wordt. Knowledge of Correct response (KCR), deze feedback geeft het juiste antwoord. KR en KCR zijn beide korte en bondige feedback. Tenslotte is er Elaborated Feedback (EF), uitgebreidere feedback waarbij meerdere varianten mogelijk zijn, bijvoorbeeld een verwijzing naar een hulptekst, een oplossingsmethode of een voorbeeld.

Feedback op verschillende niveaus
Feedback kan zich op verschillende niveaus richten; zelfniveau, taakniveau en procesniveau. Bij zelfniveau gaat het om feedback die zich richt op kenmerken van leerlingen zelf, bijvoorbeeld een compliment aan een leerling omdat deze ijverig is. Bij taakniveau gaat het om het corrigeren van het gemaakte werk, bijvoorbeeld door aan te geven dat een bepaalde opdracht fout is. Feedback op het procesniveau gaat over het proces dat doorlopen moet worden om een bepaalde opdracht te maken. Er wordt dan bijvoorbeeld verwezen naar een te gebruiken strategie. Bij feedback op regulatieniveau gaat het om psychologische processen. Bijvoorbeeld een leerling laten reflecteren op het eigen handelen om het zelfvertrouwen te verhogen. Hieronder staan de verschillende soorten feedback in computerondersteund onderwijs weergegeven.
 
Effectiviteit van feedback
Om de effectiviteit van feedback te beschrijven wordt onderscheid gemaakt in de typen leeropbrengst volgens de taxonomie van Bloom. De taxonomie van Bloom is een veel gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen. Er zijn zogenaamde lager niveau leeropbrengsten: onthouden, begrijpen en toepassen en hogere niveau leeropbrengsten: analyseren, evalueren en creëren. Van Der Kleij en collega’s stellen dat voor een lager niveau van leeropbrengsten KR niet effectief blijkt, ook niet wanneer er een mogelijkheid is om een fout gegeven antwoord te verbeteren. Dit wordt door meerdere onderzoeken ondersteund. Deci, Koestner en Ryan (1999) stellen in hun meta-analyse naar de effecten van feedback op motivatie vast, dat er een negatieve correlatie bestaat tussen extrinsieke beloningen en leerprestaties. Wanneer sprake is van controlerende feedback, bijvoorbeeld het vertellen dat leerlingen de taak gemaakt hebben zoals dat van hen werd verwacht, was deze negatieve correlatie nog sterker. Daarnaast geven diverse onderzoeken aan dat de continue aanwezigheid van directe feedback leerlingen gemakzuchtig kunnen maken, omdat leerlingen een tweede kans krijgen om een oefening goed te maken.

Conclusie
KCR en EF kunnen effectief zijn. KCR vooral als het indirect, na afloop van een hele toets, wordt gegeven. EF kan zowel direct als indirect effectief zijn. Voor de hogere niveau leeropbrengsten zijn KR en KCR niet effectief, alleen EF kan effectief zijn, eventueel gecombineerd met KR en KCR. EF stuurt op dit niveau aan op bijvoorbeeld het verbeteren van fouten en het aanleren van een bepaalde strategie. Tenslotte, continue aanwezigheid van directe feedback kan leerlingen gemakzuchtig maken.

Bronnen:
Anjewierden, A., Kamp, E. T., & de Jong, T. (2013). Ziggy: Zeer Interactieve Goniometrie. Gevonden op14 juli 2013 op http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Dossier_Laptops/ziggy-zeer-interactieve-goniometrie.pdf 
Bangert-Drowns, R. L., Kulik, C. C., Kulik, J. A., & Morgan, M. T. (1991). The instructional Effect of Feedback in Test-like Events. Review of Educational Research, 61(2), 213-238.
Clariana, R. B., & Lee, D. (2001). The Effects of Recognition and Recall Study Tasks with Feedback in a Computer-based Vocabulary Lesson. Educational Technology Research and Development, 49(3), 23-36.  
Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological bulletin, 125(6), 627-668.
Hattie, J., & Timperley (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-112.
Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research, 78, 153-189. 
Van der Kleij, F. M., Timmers, C. F., & Eggen, T. J. H. M. (2011). The effectiveness of methods for providing written feedback through a computer-based assessment for learning: A systematic review. CADMO, 1, 21-39.