vrijdag 26 april 2013

Ouderbetrokkenheid 2.0

Communicatie met ouders is voor alle scholen een wezenlijk aandachtspunt. Bijna wekelijks is er iets te melden of staan er activiteiten op de kalender: een uitnodiging voor een ouderavond, de verjaardag van een juf, een oproep voor hulpouders, een zieke leerkracht, een reminder voor de spreekavond, enzovoort.

Grote vraag is altijd: Hoe krijg je ouders snel en effectief geïnformeerd? Via de schoolwebsite, een mailtje, sociale media of een briefje mee geven? Gezien het feit dat vrijwel alle ouders de beschikking hebben over een smartphone is het handig om ook dat te verkennen als mogelijk kanaal. Via een app altijd en overal het laatste nieuws bij de hand.

Gerichte Berichten
In dit kader hebben we de app Gerichte Berichten en de bijbehorende website eens nader bekeken. “Eenvoudige communicatie tussen ouders en school” is het motto. De app is ontwikkeld in samenspraak met gebruikers en wordt ook op die wijze doorontwikkeld. Ouders kunnen de app gratis downloaden voor de iPhone als Android-Smartphones. Uiteraard betaalt de school wel een jaarlijkse bijdrage hiervoor.


Nadat je als ouder via de app bent ingelogd, heb je alle contactgegevens van de school op een rijtje. Daarmee is het mogelijk om direct te bellen of te mailen. Ook kunnen er vanuit de app rechtstreeks berichten worden verstuurd naar bijvoorbeeld de leerkracht van je kind, de IB-er of directeur. Zoeken naar het schoolboekje of op de website is dus verleden tijd.

Via de Kalender heb je snel in beeld wanneer er activiteiten gepland staan. Wélke activiteiten is niet zichtbaar. Daarvoor moet je eerst een dag aanklikken.  Begrijpelijk vanwege de beperkte schermruimte. Een mogelijke aanvulling zou wellicht kunnen zijn, dat je ook kunt overschakelen naar een lijstweergave. Dat kan wat meer overzicht geven. Mooi is, dat de ouders zich via de Kalender ook meteen aan kunnen geven dat ze aanwezig zullen zijn.
Via Nieuws kan de school snel nieuwsberichten delen met de ouders. We missen daarbij wel de mogelijkheid om een afbeelding bij te voegen. Ook is het jammer, dat niet aangegeven kan worden voor welke doelgroep het nieuwsitem bedoeld is. Dat zou je op basis van de naam van de app wel verwachten.
Tenslotte is er nog de mogelijkheid om via de app je kind ziek te melden. Daarvan krijg je dan via de mail een bevestiging. Helaas is het niet mogelijk om de reden van afwezigheid te vermelden. Dat zou dan via een berichtje moeten worden doorgegeven.

Conclusie
Onze conclusie is, dat de app meerwaarde heeft in de zin van het als ouder snel beschikbaar hebben van de juiste informatie en contactmogelijkheden. Het is eenvoudig in gebruik, ook voor de school. Tegelijk zijn we van mening dat er meer uit te halen zou zijn.
Ook bijvoorbeeld de koppeling met de Twitter-stream van de school zou een mooie aanvulling zijn, ook voor ouders die zelf geen Twitter-account hebben. Deze mogelijkheid wordt momenteel ontwikkeld en zal bij een update worden toegevoegd.

Meer info over deze app is te vinden op: www.gerichteberichten.nl

dinsdag 23 april 2013

Write app: aantekeningen bijhouden

Er zijn heel veel online-toepassingen die je kunt gebruiken om teksten te maken. Denk alleen maar aan allerlei blogs waarmee geschreven kan worden. Ze bieden veel functionaliteit, maar je kunt niet "even" (en dan bedoel ik echt EVEN) een blog inrichten en aan het werk gaan.

De website Writeapp biedt de mogelijkheid voor leraren en leerlingen om notities en aantekeningen te maken, observaties te doen, maar ook om een verhaal te schrijven. Je kunt bijna meteen aan de slag: een gratis account aanmaken en schrijven maar!
De layout van Writeapp is dus heel eenvoudig: geen opmaak, geen afbeeldingen; alleen maar schrijven. Je kunt je teksten voor jezelf houden, maar deze ook delen via e-mail of door het verhaal via een website te publiceren.Je kunt binnen je account meerdere "notebooks" maken.

De leraar kan hiermee bijvoorbeeld op een heel eenvoudige manier feedback geven op een presentatie van een leerling, en leerlingen kunnen hun opstel of verslag schrijven en dit naar de leraar mailen.

Een mooi voorbeeld van eenvoudig en doeltreffend!

donderdag 18 april 2013

Gratis Workshop Windows 8 in de klas

Op woensdag 17 april verzorgden Bram Aerns en Anthony van der Zande een Windows 8 in de klas bijeenkomst op OBS Het Talent in
Harderwijk.

In deze gratis workshop, die we in samenwerking met Microsoft aanbieden, maken leerkrachten op een praktische manier kennis met toepassingen waarmee ze in een digitale omgeving samenwerken, opdrachten uitwerken en deze met anderen delen. Ook gaan ze aan het werk met toepassingen om beeldmateriaal te bewerken.

We maken daarbij gebruik van toepassingen die al op de school aanwezig zijn en ook van onderdelen van de gratis Learning Suite van Microsoft.

Uiteraard maken we ook kennis met Windows 8 als nieuw besturingssysteem en werken we op Windows 8 tablet pc's van DELL. Kortom een workshop waarbij de deelnemers echt praktisch aan de slag gaan.

De leerkrachten waren erg enthousiast en hebben materiaal gemaakt die ze direct de volgende dag gaan toepassen. Er wordt op OBS Het Talent gewerkt volgens de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs en dat is direct zichtbaar in de opstelling in de diverse lokalen en het enthousiasme van de leerkrachten.

Een Windows 8 in de klas workshop ook iets voor uw schoolteam?

In deze flyer staat hoe u een workshop kunt aanvragen.

maandag 15 april 2013

Alumnidag Netwijs Opleiding voor ICT-Coördinatoren


Op 10 april organiseerde Station to Station voor de vijfde keer een alumnidag voor ICT-Coördinatoren die de Netwijs Opleiding hebben afgerond. Voor de twaalf enthousiaste alumni was het erg leuk om hun oud-medestudenten weer eens terug te zien: sommigen zaten bij elkaar in de 2009 groepen (prehistorie voor een ICT-er). De alumnidagen staan vooral in het teken van kennisdeling, het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en het delen van de laatste stand van zaken op het gebied van onderwijs en ICT. Vooraf hebben een inventarisatie gemaakt van onderwerpen , Er was grote overeenstemming over de onderwerpen: "Tablets" en "Office 365". 
Docenten van de Netwijs Opleiding Henk Heurter en Bram Aerns namen het tabletgedeelte voor hun rekening. Op iPads, Samsung (Android) en Dell (Windows 8) werden diverse apps en online applicaties uitgetest. Naast de nieuwe online versie van Ambrasoft werden ook de online software van Wereld in Getallen onder de loep genomen. Apps die voorbij kwamen waren onder andere Honderdveld, Tiktegel, Rekenkamer en Spelling in Beeld. Er werd afgesloten met een quiz in Socrative. We werkten in een circuitmodel, zodat de deelnemers elke ronde met een andere tablet konden werken. Na iedere ronde werden de diverse applicaties kritisch besproken. We concludeerden dat tablets niet zonder meer in te zetten zijn in het onderwijs, maar dat je goed moet nadenken over wat je ermee wilt doen.
 

Voor het Office 365 gedeelte hadden we via Twitter contact gekregen met Maurits Knoppert, ICT-Coördinator van de O. G. Heldringschool te Den Haag. Hij heeft als één van de eerste ICT-Coördinatoren in Nederland Office 365 geïmplementeerd in zijn school. Maurits legde op een eenvoudige en praktische manier uit welke voordelen Office 365 voor zijn school heeft. Altijd en overal bij je documenten kunnen, gemakkelijk documenten delen met collega's slimme sjablonen maken etc.


Veel scholen overwegen een overstap naar Office 365, dus de informatie werd als zeer waardevol beschouwd. Maurits gaf de collega ICT-ers het advies mee om op zoek te gaan naar zaken die collega's werk uit handen nemen, maar misschien was zijn belangrijkste tip wel om gewoon te beginnen!


De vijfde alumnidag was een groot succes. Een aantal van de alumni was 's ochtend op de IPON geweest, maar gaven aan dat zij het zeer waardevol vonden ook hier aanwezig te zijn geweest. Op naar de zesde!

Meer weten over Tablets? klik hier
Meer weten over Office 365? klik hier

Een extra skill voor 21st centuryskills

Er is al veel over gezegd:kinderen van nu hebben andere vaardigheden nodig. De wereld is aan het veranderen van een kennismaatschappij naar een informatiemaatschappij. Parate kennis is nog steeds nodig, maar omdat er steeds meer informatie beschikbaar wordt, zijn we steeds minder instaat om al die informatie paraat te hebben en moeten we er naar op zoek.

Omdat we leven in een maatschappij die zich steeds sneller ontwikkelt, wordt van iedereen ook steeds meer flexibiliteit verwacht. Je moet je kunnen aanpassen aan steeds weer veranderende omstandigheden. Ik hoorde deze week een item op de radio over burn-out onder jonge volwassenen. Een van de geïnterviewden vertelde hoe ze zich gedwongen voelde om voluit mee te doen in het social-media-gebeuren, had de indruk dat anderen allemaal heel gelukkig waren, zich financieel alles konden veroorloven, drie keer per jaar op vakantie gingen, elke week lekker uit eten, minstens elke week uitgebreid shoppen en ga zo maar door. En zij kon zich dat niet veroorloven. 
En ook lang niet alle jongeren zijn in staat om razendsnel te schakelen tussen het "gewone" werk en de prikkels van social media zoals Facebook, Twitter, Yammer en ga zo maar door. Ze worden er onrustig en gejaagd door, worden door deze prikkels geleefd en hebben er geen controle meer op.

En wat is nu de opdracht voor opvoeding en onderwijs? Hoe leren we kinderen hiermee om te gaan? Reiken we ze handvatten om wél snel te kunnen schakelen? Om mee te gaan in deze maalstroom? Volgens mij moeten we aan de zeven skills (communicatie, samenwerken, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden en sociale en culturele vaardigheden) die Kennisnet heeft geformuleerd  nog één skill toevoegen: Weerbaar zijn.

Wie leert onze kinderen dat er grenzen zijn aan de individuele mogelijkheden? Wie leert ze dat je niet elke week hoeft te shoppen, uit eten te gaan en drie keer per jaar naar Mexico op vakantie te gaan (om daar twee weken op een strand te liggen en een verhoogde kans op huidkanker op te lopen) om een gelukkig mens te zijn? Wie vertelt ze dat het ook leuk is om in de tram geïnteresseerd te zijn in de mensen om je heen (Skill: sociale vaardigheden) dan om onophoudelijk naar je smartphone te turen? Wie vertelt ze dat het niet gek is dat er grenzen zijn aan het menselijk kunnen en dat je moet uitgaan van je eigen mogelijkheden (Lees: Kikker is kikker).


Komt er langzaam maar zeker een kentering? Jongeren maken minder gebruik van Facebook, omdat ze inzien dat fysiek contact van meer waarde is. Er is dus nog hoop.


Als ik de 7 skills eens nader bekijk, realiseer ik me tegelijkertijd dat ze helemaal niet zo nieuw zijn. Is het niet van alle eeuwen om goed te kunnen communiceren en samenwerken? Zouden de kathedralen gebouwd kunnen zijn als niet veel mensen samenwerkten? Is creatief denken geen eigenschap die altijd belangrijk is geweest om probleemoplossend te kunnen werken? Zijn geniën op alle terreinen niet bij uitstek creatieve geesten, nu en in het verleden? Zijn sociale en culturele vaardigheden niet altijd kernkwaliteiten van het menselijk ras geweest?
Eigenlijk blijft alleen ICT-geletterdheid over als nieuwe skill. Hoewel: Blaise Pascal (1623-1662) ontwierp een mechanische rekenmachine om het werk van zijn vader te verlichten. En hij was vast niet de allereerste.


Wat is dus de opdracht aan het onderwijs: leerlingen op een brede manier voorbereiden op de toekomst, en daarbij skills die in de mens zitten, tot uiting laten komen. En het belangrijkste gereedschap dat we daarvoor nodig hebben is een goede leraar, die er in slaagt om de leerling op een brede manier tot z'n recht te laten komen.

Richard Byrne schrijft in een blog waarom we eigenlijk niet mogen spreken over 21st century leraren. Een mooie relativering!

dinsdag 9 april 2013

Brainstormen met digitale post-its

Er zijn heel wat online-toepassingen waarmee je met behulp van digitale post-its kunt brainstormen:

Spaaze
Primary Wall
Stormboard
Stixy
Padlet (Dat vroeger Wallwisher heette)
om er maar een paar te noemen.

Laatst heb ik met een groep studenten van de Netwijs opleiding gewerkt met CorkboardMe.


Een van de studenten bracht in de centrale post-it een casus in rond het thema Borgen en de anderen gaven tips.

CorkboardMe bleek een gouden greep. Ik hoefde geen account aan te maken. Als je de website opent, wordt er meteen een toevoeging aan het adres gedaan, zodat je een unieke url hebt. Ik gaf deze url door aan de studenten (met een customized bit.ly-url) en ze konden meteen aan de slag.
Als een van de deelnemers iets in een post-it typte, zagen de anderen het direct verschijnen. Er hoefde dus niet eens ge-enterd te worden.
Je kunt in- en uitzoomen, de kleuren van de post-its aanpassen en de layout van de tekst aanpassen.
Linkje invoegen kan ook. Het bleek zelfs mogelijk om live te chatten, wat door een aantal natuurlijk meteen uitgeprobeerd werd!

Wij gebruikten (uiteraard ;-)) de gratis versie, maar in de betaalde versie kun je ook afbeeldingen en bestanden toevoegen en nog veel meer. Een echte aanrader, wat mij betreft!