dinsdag 31 januari 2012

Verandert de iPad het onderwijs of de leraar?

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Verandert de iPad het onderwijs of de leraar?”  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Wie enigszins het nieuws rond onderwijs en ICT volgt, zal geregeld horen of lezen, dat de iPad het onderwijs verandert. “Hij staat op het punt het onderwijs te veranderen!”  zo lezen we op de website van Apple. Een apparaat met potentie dus! Maar klopt deze uitspraak van Apple?

Toen nog maar een paar jaar geleden het digitale schoolbord zijn intrede deed in de Nederlandse klaslokalen werd daarvan hetzelfde geroepen. Dit gaat écht het onderwijs veranderen! Nu we een paar jaar verder zijn, en er in elk geval bij de meeste basisscholen ten minste enkele digiborden hangen, zouden we daarvan toch enige resultaten moeten terugzien. Is het onderwijs daadwerkelijk erdoor verandert?

Zouden we het afmeten aan de CITO-resultaten, immers het resultaat telt, dan volgt waarschijnlijk een teleurstelling. Leerlingen zijn er gemiddeld genomen niet beter door gaan presteren, zo is mijn inschatting. Kijken we even verder dan onze CITO-neus lang is, dan kunnen we wél constateren, dat de leerkracht veel meer mogelijkheden en gereedschappen erbij heeft gekregen dan in het krijtjes-tijdperk. Maar of deze ook zo benut worden, dat het onderwijs er béter van wordt, dat hangt van meer af dan het enkele feit, dat er een digibord in de klas hangt. Lees het verslag van een eerdere discussie er maar eens op terug!

Terug naar de iPad. Heeft dit apparaat het wél in zich om het onderwijs te veranderen? Slechts met je vingertop of een simpel handgebaar schakel je van het één naar de ander. Alles wat je nodig hebt is binnen handbereik. Daarbij zal in veel gevallen wel een draadloze of mobiele internetverbinding nodig zijn. Geef een leerlingen een iPad en zonder enige uitleg én gemotiveerd gaat hij aan de slag. Welke leraar wil dat nu niet?! Neemt de leraar het apparaat zelf ter hand, dan zal hij of zij ook zelf al snel nieuwsgierig en verdiept aan de slag zijn. Schitterend wat je daar allemaal mee kan!

Over de enorme mogelijkheden zal iedereen het ongetwijfeld eens zijn. Zie ook het artikel elders op het edublog: De meerwaarde van de iPad in het onderwijs. Maar dan een stap verder. Wat betekent het binnenhalen van een dergelijk apparaat, met zoveel potentie, voor het onderwijs? Of, meer persoonlijk, voor jouw onderwijs? Wanneer leerlingen de beschikking hebben over tal van bronnen, apps en (sociale) media in jouw les, wat betekent dat dan voor hoe jij je les in richt? Welke begeleiding vraagt dat van jou in de richting van je leerlingen?

Er ontstaat een bepaalde dynamiek, die vragen op roept. Vragen die beantwoord moeten worden. Soms vooraf, maar vaak ook achteraf. En opnieuw bewijst het vier-in-balans-model zijn waarde. Het introduceren van de iPad (hardware) roept vragen op op het gebied van deskundigheid van de leraar, het beschikbare lesmateriaal en dus ook om visie en beleid. Hoe willen we onderwijs geven? Wie of wat staat centraal? Voldoen onze schoolregels m.b.t. het gebruik internet en sociale media nog wel? Besteden we voldoende aandacht aan mediawijsheid in de breedste zin van het woord?

Verandert de IPad het onderwijs? Ja en nee! Ja, want het brengt een enorme dynamiek en motiveert haast vanzelf. Nee, want als je het niet op de juiste manier weet in te zetten en je geen raad weet met de veranderende processen, dan blijft alles bij het oude.  Het biedt dus kansen op verandering, maar jij als leraar bepaalt of die verandering er ook komt en er inhoud aan geeft! Bij voorkeur samen met je collega’s! En met een schoolbrede visie en aanpak zullen we over enkele jaren wellicht lachend terugkijken! Met de CITO-uitslagen in de hand uiteraard!

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Reageer dan op dit blog of via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT.
Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @GuusBouwhuis71 , @marlijnnijboer , @Sjaboepaan , @jaap_w , @henkvangils , @anthonyvanpeet

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

dinsdag 24 januari 2012

Met welke vraag ga jij naar de Onderwijs en ICT-beurs?

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Met welke vraag ga jij / zou jij gaan naar de Onderwijs en ICT-beurs?”  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Morgen start in Utrecht de beurs ‘Onderwijs en ICT’. “Het onderwijslandschap verandert constant. De moderne samenleving stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Leerlingen en studenten zijn opgegroeid en vertrouwd met ICT en ze verwachten dat het onderwijs deze ontwikkelingen volgt.
Ook de overheid stelt meer dan ooit eisen aan management en schoolleiding om verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. Het aanbod van ICT-producten en -diensten is zeer divers en beslissers hebben behoefte om een goed overzicht te krijgen van alle nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Onderwijs & ICT biedt dat overzicht.” Aldus de website.

Als je nu naar een beurs toe gaat, met welke concrete vraag of behoeft doe je dat dan? Tijdens de discussie werden enkele concrete zaken benoemd:
 • Bepaalde mensen ontmoeten, anders gezegd: netwerken.
 • Geen concreet doel, maar gewoon rondkijken naar nieuwe ontwikkelingen
 • De mogelijkheden van ‘leren met de iPad’
 • Sociale media en de (on)mogelijkheden ervan in het onderwijs
 • Nieuwe gadgets en snufjes wat betreft hardware
 • Wat doen we nu op school en wat is er om het beter te maken?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor werken in de Cloud?
 • Wat is er voor kinderen die thuis zitten?
 • Als je wat wil heb je budget nodig en dat hebben we niet … op zoek dus naar budgetarme mogelijkheden.
 • Welke programma’s zijn er (nog meer) voor het digibord?
 • Wat is er op het gebied van lesmateriaal rond nieuwe media?
Ook kwamen er wat kritische geluiden of kanttekeningen:
 • Beurzen zijn vaak onder schooltijd. Daardoor hebben veel onderwijsgevenden niet de gelegenheid om te gaan. Er gaat dan niemand of het komt dan neer op de ICT-er of directeur. Die moeten vervolgens de informatie weer overdragen en collega’s motiveren. Onderwijsgevenden zouden echter juist zelf moeten kunnen kijken wat er is en wat er kan en nieuwe inspiratie opdoen. Schoolleiders zouden daarin veel meer moeten faciliteren.
 • De informatie die je op een beurs vindt, vind je ook via internet. Een beurs zou er veel meer op gericht moeten zijn om bezoekers echt dingen te laten ervaren en experimenteren. Veel meer nadruk op ‘doen’ in de vorm van hands-on workshops met daarbij gelegenheid voor een stuk kennisdeling. Alleen spullen bekijken is echt te weinig!
 • Op een beurs vind je vaak teveel van hetzelfde. Rijen digiborden e.d. en te weinig aandacht voor didactische gevolgen van de techniek.
 • In plaats van naar een beurs te gaan, is het zinvoller om met collega’s en experts op school praktisch aan de slag te gaan.
Aan de beursorganisatoren, exposanten en workshopleiders de taak om de bezoekers aangenaam te verrassen de komende dagen!

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Reageer dan op dit blog of via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @ictcafe , @GuusBouwhuis71 , @pietvsz , @marboneveld , @Gijs1982 , @compie67 , @pavl , @Wiswijzer2 , @Sjaboepaan , @florinablokland , @jelmerevers , @joachimw , @MsLuss

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

maandag 23 januari 2012

Lessen met ICT: Poisson Rouge: Leerspellen voor de onderbouw

De trainers van Station to Station publiceren iedere twee weken een complete innovatieve les om leerkrachten te stimuleren met ICT aan de slag te gaan. De lessen staan altijd in het teken van een onderwijskundig doel waarbij een gratis toepassing op internet als hulpmiddel gebruikt wordt om een les leerzamer, boeiender en interactiever te maken.

Deze week de les: Poisson Rouge: Leerspellen voor de onderbouw

Poisson Rouge is een website met een grote hoeveelheid leerspellen voor kinderen in de onderbouw van de basisschool. Poisson Rouge (Rode Vis) is een Franse website, maar omdat de meeste leerspellen zonder taal worden gespeeld, is deze site prima te gebruiken voor het Nederlandse onderwijs.
In deze lesbrief worden drie leuke en leerzame onderdelen van Poisson Rouge uitgelicht.Je kunt het lesmateriaal downloaden op de website van Station to Station.

We stellen het erg op prijs als leerkrachten hun ervaringen met ons delen. Dat kan door een bericht achter te laten op ons Blog, te Twitteren naar @netwijs of te reageren via email naar info@stationtostation.nl
Heeft u ook een innovatieve les gemaakt of heeft u een innovatieve ICT toepassing die u geschikt vindt. Mail ons uw les of lesidee: info@stationtostation.nl


P.S. Wist u dat scholen die het C3LO netwerk hebben iedere twee weken een nieuwe les op het netwerk krijgen die  door de leerlingen zelfstandig verwerkt kan worden? Deze wordt door onze onderwijsredactie ontwikkeld. Een voorbeeld vindt u hier.

vrijdag 20 januari 2012

De Jonatan academie

Via een bericht in de COS van januari 2012 en een blog van André Manssen kwam ik op het spoor van de Jonatan Academie. Initiatiefnemer is Bram Faems, een Vlaamse ict-coördinator die een TED-talk van Salman Khan bekeek en daar zo van onder de indruk raakte, dat hij het initiatief overnam. Bram Faems heeft het model van de Khanacademy, waarover we in een eerdere blogpost berichtten wel een bijzondere invulling gegeven: hij maakt de filmpjes niet zelf, maar laat ze door de leerlingen van zijn groep maken! En zoals bekend leer je het meest als je het aan anderen gaat uitleggen.
Hieronder als voorbeeld het filmpje over het aantal dagen van de maanden.


Inmiddels is er ook een Nederlandse werkgroep ontstaan die het idee van Salman Khan wil introduceren in het Nederlandse onderwijs: Ikkhan.
Deze werkgroep is op zoek naar leraren die het initiatief willen steunen en ook vertalingen voor hun rekening willen nemen.

woensdag 18 januari 2012

De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte.”  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Gisteren verscheen op de nieuwssite De Nationale Onderwijsgids een bericht met als titel  “De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte.” Deze titel is afkomstig van de nieuwe leerstoel van het Ruud de Moor centrum van de Open Universiteit. Dr. Maarten de Laat is benoemd op deze leerstoel. “Hij zal zijn onderzoek richten op de sociale aspecten van professionele ontwikkeling van leraren, de rol die ict hierbij kan spelen en de impact ervan op het organiseren van leren en werken in lerende organisaties.”
Vanuit het onderwijsveld willen we hem graag behulpzaam zijn! We hebben daarom de titel van zijn leerstoel als stelling genomen voor #netwijs Discussie Dinsdag. Het resultaat bieden we bij dezen aan aan Dr. Maarten de Laat. We hopen hem regelmatig bij onze wekelijkse discussie te verwelkomen en denken graag met hem mee!

Onderwijs en sociale media. Het roept uiteenlopende reacties op bij leraren en docenten. De één is laaiend enthousiast en de ander moet er niets van hebben. Bij veel beleidsmakers lijkt angst te regeren. Allerlei factoren spelen daar in mee: angst voor het onbekende, niet kennen van de mogelijkheden, privacy-issues, het scheiden van werk en privé, alles in de hand willen houden. Toch zijn er ook vele geslaagde voorbeelden, waarbij social media succesvol wordt ingezet. Er lijkt een kloof te ontstaan in onderwijsland. Misschien kijken we daar al niet meer van op! Deze kloof ontstaat echter ook binnen scholen en dat kun je als beleidsmakers toch niet laten lopen? En bovendien: Wil je als leraar of docent je leerlingen of studenten begeleiden, dan zul je toch op de hoogte moeten zijn van wat er te koop is? En daarnaast geldt: Als je keuzes wilt maken over het gebruik van social media, dan zul je tenminste moeten weten wat het is en wat je er mee kunt?

Vanuit de discussie een vragen, waar een onderzoek antwoord op zou moeten geven:
 • Hoe komt het dat het gebruik van sociale media door velen als bedreiging wordt ervaren en niet als kans?
 • Is de drang om alles te theoretiseren, beschrijven en onderbouwen niet juist een handicap van ons onderwijs, zo ook ronde de inzet van sociale media?
 • Welke rol speelt de factor ‘tijd’ bij leraren en docenten een rol om het niet te gebruiken en is dat terecht?
 • Het gebruik van social media in het onderwijs is een must! Maar waarvoor?
 • Welke goede voorbeelden zijn er? En wat waren daarin de succesfactoren?
 • Is er sprake van een generatiekloof? En zo ja, hoe kan deze binnen het onderwijs worden overbrugd?
 • Is het onderwijs al wel klaar voor "de toekomst"? Of beter gezegd: het heden?
 • Is het percentage van gebruikers van regelmatige van sociale media in het onderwijs vergelijkbaar met andere beroepsgroepen?
 • Is er een relatie tussen de schroom om content (lesmateriaal) te delen en de schroom om sociale media te gebruiken?
Ook enkele belangrijke aandachtspunten die werden aangedragen:
 • Pas op, dat je zo theoretisch bezig bent, dat je de praktijk uit het oog verliest.
 • Wees eerder prospectief (wat zijn de mogelijkheden) als retrospectief (wat doen leraren nu al)
 • Focus niet alleen op leraren en docenten, maar ook op directies.
 • Onderzoek doen naar is wel leuk maar wat heb je er aan? 't Is geen vraag meer dát er iets moet gebeuren. Maar hoe? Wie betaalt?
Tot slot nog enkele suggesties voor wat Maarten de Laat in elk geval zou moeten lezen. Een lijst die lang niet volledig is en via reacties op dit blog altijd aangevuld kan worden.

Weg met angst voor social media
Onderzoek Leeropbrengsten digitale leermiddelen
Van #rotschool naar #topschool @socialemedia
Eindelijk een social media-protocol in het onderwijs!?
Leerkrachten en docenten hebben voorbeeldfunctie bij gebruik van Social Media
Communiceren met leerlingen en ouders via Social Media
Social media in het onderwijs
Enquête sociale media en onderwijs
De leraar centraal bij onderwijsinnovaties
En nu online – Social media voor professionals, organisaties en facilitatoren
@DeStudentcoach
De hakken in het zand
Lente in het onderwijs

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Reageer dan op dit blog of via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT.
Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @GuusBouwhuis71 , @pietvsz , @Sjaboepaan , Boupas , @Marathonkeje , @RJoch , @onderwijslente , @JaapSoft , @Wiswijzer2 , @JeroenGerth

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

woensdag 11 januari 2012

Gastblog Henk Hesper over digibordgebruik

Henk Hesper, leraar op RK de Regenboog in Rotterdam, volgt momenteel het scholingstraject Digiwijs met Netwijs.
In dit traject ervaren leraren, dat zij tijd kunnen besparen door gebruik te maken van ICT, leren zij de basisvaardigheden van educatieve softwarepakketten en het digibord kennen die zij gebruiken. Ook leren ze hoe educatieve meerwaarde gecreëerd kan worden door gebruik te maken van ICT-toepassingen.  

In hoeverre is het lesgeven veranderd door het werken met het digibord? 
Ik zou niet meer terug willen naar de tijd van het krijtjesbord. Ik had in de beginfase na de aanschaf van het digibord de neiging om alles tegelijk te willen te willen aanpakken. Ik wilde het digibord zoveel en zolang mogelijk inzetten. Daar ben ik van terug gekomen. Deels omdat het met betrekking tot de voorbereiding van de lessen niet haalbaar is qua tijd en energie en deels omdat het voor de leerlingen niet prettig is om langdurig naar het digibord te kijken. Het vraagt van mij als leerkracht een zorgvuldige en weloverwogen keuze met betrekking tot het inzetten en het gebruik van het digibord. Een uitgebalanceerd (indeling met en zonder gebruik van het digibord) dagprogramma is voor mij en mijn leerlingen cruciaal gebleken. 

Tevens vind ik scholing van het grootste belang. Het is hierbij belangrijk dat de scholing aansluit bij de al aanwezige opvattingen van een leraar. We moeten niet proberen de opvattingen over lesgeven te laten veranderen door het gebruik van het digibord, maar laat zien hoe goed het digibord deze kan ondersteunen. Daarnaast heeft scholing alleen zin als je als leraar openstaat voor ict en bereid bent te onderzoeken hoe het digibord zo goed mogelijk past bij je eigen opvattingen over lesgeven. Behalve scholing vind ik het ook belangrijk om concrete voorbeelden en uitleg te krijgen over waarom het digibord in de ene situatie goed gebruikt kan worden en in de andere situatie juist niet.  

Het effect dat het werken met een digibord heeft op de leerlingen  
De veranderingen in het lesgeven en de leeromgeving, veroorzaakt door het digibord, zorgen voor een grote motivatie bij leerlingen. De lesstof kan immers met behulp van het digibord veelzijdig en gevarieerd aangeboden worden. Tevens wordt de lesstof op een digibord sterk visueel weergegeven en kinderen zijn over het algemeen genomen sterk visueel ingesteld. 

Ik wil echter ook een kanttekening plaatsen bij het gebruik van het digitale schoolbord. Ik hoor van sommige leerlingen nog wel eens de volgende opmerkingen:”Meester ik kan niet goed op het bord kijken” of “Er valt te veel licht op het bord”. Het niet goed zien heeft vaak te maken met het gebruikte lettertype van teksten. De laatste tijd gebruik ik vaak grote letters (punt 18) en ik verander de achtergronden nogal eens van kleur. Met zwarte letters op een witte achtergrond hebben enkele leerlingen meer moeite dan zwarte letters op een andere achtergrond kleur. Ik ben hiermee aan het experimenteren. Ook merk ik verschil wanneer kunstlicht wel of niet in de klas aan is. Tevens vind ik het belangrijk dat de leerlingen niet lang achtereen op het bord dienen te kijken. Ik wissel dus sterk af, zoals ik al eerder aangaf. Ik hoop dat hier nog eens nader onderzoek naar wordt gedaan en dat er wellicht nodig is om een protocol op te stellen. 

Huidige inzet van mijn digibord  
 • Ik gebruik beeldmateriaal bij lessen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Teleblik en Beeldbank zijn voor mij en mijn groep 8 het meest geschikt. 
 • Ik maak gebruik van beeldmateriaal en softwaremateriaal gerelateerd aan door mij gebruikte methoden, zoals voor aardrijkskunde (De blauwe planeet), verkeer (Klaar over) en Engels (Real English – Let’s do it) 
 • Ik maak gebruik van Power Point presentaties, die ik veelal zelf heb gemaakt. Deze presentaties worden ook door mijn parallelcollega gebruikt. Hierbij gaat het om afbeeldingen met teksten voor de taal-, lees- en spellingmethode Taalleesland. 
 • Voor overhoringen (natuur, staatsinrichting, geschiedenis) maak ik gebruik van opgeslagen documenten binnen C3LO mappen. De parallelgroep maakt hier ook gebruik van. 
 • Elke schooldag kijk ik met de groep naar de ochtenduitzending van het Jeugdjournaal. Dit kost weinig tijd en de kinderen vinden ’t prettig om op de hoogte te blijven van het wereldnieuws. Eén keer per week kijken, luisteren en praten we naar aanleiding van het School TV Weekjournaal. 
 • Het digibord biedt mij ook de mogelijkheid om instructiehulpmiddelen te gebruiken. Ik gebruik regelmatig, zeker bij het vakgebied rekenen/wiskunde, Schoolbordportaal. Het grote didactische voordeel hiervan is, dat ik kan schrijven op de getoonde afbeeldingen van Schoolbordportaal. 
 • Daarnaast gebruik ik het digibord ook gewoon als schrijfbord. Waar ik voorheen met een krijtje op een bord schreef, schrijf ik nu met de digipen op het digibord. 
 • Bij bijzondere gelegenheden maak ik gebruik van door mij gemaakte Power Point presentaties. Zo heb ik een presentatie gemaakt over “Naar de brugklas”. Ik gebruik ook Power Point afbeeldingen voor bijvoorbeeld “Welkom eerste schooldag”, “Eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar” en bij verjaardagen. Elke vrijdag staat de weekagenda in Power Point afbeelding voor de leerlingen op het digibord. 
Verdere persoonlijke ontwikkeling 
Een greep uit de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van Henk voor de komende bijeenkomsten: 
 • Ik wil me nog verder bekwamen in de presentatievaardigheden met behulp van het digibord. Ik ben naar mijn mening nog niet volledig presentatievaardig. Ik wil dit doel bereiken door mij met name te richten op het gebruik van diverse media bij het maken van presentaties. Zo ben ik nog niet in staat om geluid toe te voegen bij een PowerPoint presentatie. Ik verwacht dat ik dit doel ook kan bereiken door verdere deelname aan de cursus Digiwijs met Netwijs. Tevens wil ik hierbij hulp en expertise van een collega inroepen. 
 • Ik wil me nog verder bekwamen in klassenmanagement en pedagogiek bij het gebruik van het digibord. Met name wat betreft het betrekken van de leerlingen bij het gebruik van het digibord. Ik wil dit doel bereiken door te experimenteren en de leerlingen van mijn groep hierbij in te zetten.

dinsdag 10 januari 2012

Filmpjes kijken tijdens de les. Wat is het handigst?

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Filmpjes kijken tijdens de les. Wat is de beste bron?” In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Maakten scholen zich zo’n 10 jaar geleden nog druk met over de vraag wie de taak kreeg van het opnemen van uitzendingen van SchoolTV op een videoband, het registreren van wat er opgenomen was en waar het op de videoband staat; nu spelen er heel andere zaken. Door de komst van internet en de enorme groei van de mogelijkheden daarmee kunnen scholen nu kiezen uit tientallen bronnen om (educatieve) filmpjes vandaan te halen.

Veel websites waar filmpjes bekeken kunnen worden zijn gratis bruikbaar, denk aan SchoolTV Beeldbank, Uitzending Gemist, YouTube (inmiddels ook met een scholen-versie), Vimeo, Netwijs, etc. Voor andere websites is een (betaalde) account nodig, denk aan Teleblik, KlasseTV en LesKompas. Wat is nu verstandig om te doen als school?

Het verschil tussen betaald en gratis is er niet voor niets. Je betaald voor iets extra’s ten opzichte van de gratis beschikbare filmpjes. De pluspunten van de betaalde websites verschillen. Een paar voorbeelden:
 • afwezigheid van reclame
 • speciaal geselecteerde en gecontroleerde filmpjes
 • koppeling aan methodes
 • persoonlijke accounts waarmee ook thuis ingelogd kan worden (soms ook door leerlingen)
 • filmpjes makkelijk vindbaar doordat ze voorzien zijn van metadatering
 • aanvullende materialen te downloaden en te koppelen
Door bovenstaande pluspunten wordt leraren werk uit handen genomen. Ze kunnen snel vinden wat aansluit bij hun les en lopen minder risico geconfronteerd te worden met ongewenste verrassingen.

Wil je als school geen betaalde websites gebruiken, dan betekent dat automatisch meer werk voor de leraren zelf. Ze zullen zelf op zoek moeten gaan naar geschikte filmpjes bij hun les en deze ook helemaal moeten screenen op bruikbaarheid. Er zit heel wat kaf tussen het koren en lang niet alles wat op het oog bruikbaar is, is ook daadwerkelijk geschikt. Leraren zullen zelf deze filmpjes moeten inbedden in het geheel van hun les en zelf moeten zorgen voor verwerkingsmaterialen. Ook de voortdurende aanwezigheid van reclames e.d. blijft een issue.

Op deze nadelen is overigens ook wel weer slim in te spelen. Een paar tips:
 • Gebruik tools om reclames te blokkeren (zie Mijn Kind Online, Reclame Blokkeren of A Cleaner Internet)
 • Bewaar de linkjes naar de gevonden filmpjes voor volgend jaar én deel deze met collega’s via bijvoorbeeld een Yurls-pagina, een Symbaloo-pagina, de schoolwebsite, de ELO of een gedeelde map op school.
 • Maak in je methode-handleiding aantekeningen waar je welk filmpje bij hebt gebruikt.

Wat voor jouw school het handigst en verstandigst is zul je gezamenlijk met je collega’s moeten bespreken. Denk er vooral sámen over na en zorg voor eenheid in de school. Neem daarin ook mee of filmpjes alleen samen bekeken worden op het digibord of touchscreen of dat ze ook door leerlingen op de pc of op tablets bekeken moet kunnen worden. Wat wordt wel en niet individueel bekeken? Hoe kan de leraar filmpjes klaar zetten voor de leerlingen?

Tot slot nog een besparingstip als je geen internet via de kabel hebt, maar via glas of adsl: Ga eens na of je nog een kabel-abonnement hebt op school en zo ja of er nog iets met die kabelverbinding wordt gedaan. Zo niet, dan levert je dat weer een paar tientjes op per jaar! Het is tenslotte wel een tijd van bezuinigingen!

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Of heb je aanvullende ervaringen, tips of ideeën? Reageer dan op dit blog of via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @ictcafe , @GuusBouwhuis71 , @RJoch , @Kletskous , @Sjaboepaan , @ictvliedberg

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!