vrijdag 20 december 2013

Werken met applicaties waarmee je vragen kunt stellen

Er zijn inmiddels al aardig wat webapplicaties waarmee je vragen kunt stellen aan je publiek (zoals leerlingen in je klas, deelnemers aan een ouderavond, toehoorders van een lezing).

Ik heb er hieronder enkele op een rijtje gezet waarmee je snel een vragenset kunt maken. De werkwijze is bij alle applicaties eigenlijk hetzelfde: Leerkracht logt in in de webapplicatie en maakt vragen, zet de quiz aan, waarna de leerlingen in een aparte webapplicatie een id of roomnumber invullen, waarna ze de vragen beantwoorden.

Socrative 
Socrative is gratis. Je kunt meerdere vragensets maken met (door elkaar heen)  multiple choice en open vragen. Je kunt aangeven wat het goede antwoord is. De leerkracht kan aangeven of de vragen in eigen tempo of gezamenlijk gemaakt moeten worden. De antwoorden kunnen meteen getoond worden, maar dat hoeft niet. Je kunt de resultaten downloaden in een excel-bestand. Socrative werkt zowel in de browser als met een teacher en een pupil-app. Je kunt je vragensets ook delen met anderen.Kahoot 
Kahoot is een gratis applicatie. Er kunnen alleen MC-vragen gesteld worden. In één vragenset kunnen meerdere vragen gesteld worden. Vooraf kan worden aangegeven welk antwoord goed is. Leerlingen kunnen inloggen via een ander device en antwoord geven. De antwoorden kunnen meteen getoond worden, maar dat hoeft niet. Resultaten kunnen gedownload worden als Excel. Er kunnen ook kwissen en enquêtes gemaakt worden. Werkt zowel voor de leerkracht als de leerling in de browser.


Infuse Learning
Ook Infuse Learning is gratis. Je kunt allerlei soorten vragen stellen: MC, Waar/onwaar, in de goede volgorde zetten, open vragen, numerieke vragen, schaal (heel goed - heel slecht). Er kunnen meerdere vragensets gemaakt worden. De leerkracht maakt een vragensets en start deze. Als de leerling inlogt met zijn id, kan hij de vragen beantwoorden in eigen tempo. De resultaten kunnen door middel van een excel gedownload worden. IE niet ondersteund!


Mentimeter 
Van Mentimeter is er een gratis en een betaalde versie. In de gratis versie kunnen niet meer dan twee vragen in een vragenset geplaatst worden. Je kunt multiple choicevragen stellen, vragen met meerdere antwoordkeuzes, vragen waarbij de beantwoorder punten verdeelt.De antwoorden kunnen meteen getoond worden, maar dat hoeft niet. Resultaten downloaden kan alleen in de betaalde versie. Erg handig om snel losse vragen te stellen Werkt in de browser.Het gebruik van dit soort applicaties neemt snel toe, maar in het onderwijs komen we het gebruik nog niet zoveel tegen. Toch kun je er je instructie veel doelmatiger mee maken. als je snel van iedereen weet welke vaardigheden beheerst worden en welke niet, kun je je instructie en extra hulp prima op afstemmen. Ook kun je er opinievragen mee stellen en zelfs toetsen afnemen.
Het is wel te begrijpen dat er nog niet veel gebruik van wordt gemaakt als we weten dat lang niet op alle scholen de leerlingen gelijktijdig gebruik kunnen maken van een laptop, tablet of smartphone.
En dat is eigenlijk wel een voorwaarde. Maak je zelf gebruik van een andere applicatie. Wat zijn je ervaringen? Laat het ons weten, dan voegen we je reactie graag toe!


maandag 16 december 2013

Verslag Bring Your Own Device (BYOD) - sessie (Winnaar prijsvraag Dag van de Leraar)

Afgelopen 5 oktober (de dag van de leraar) werd er een BYOD-sessie verloot (zie hier) . De winnaar van deze workshop is Natasja van der Weg van basisschool OBS De Brandaris uit Hellevoetsluis. De uitvoering van de workshop was donderdag 21 november. De gezamenlijke doelstelling van de workshop was het ervaren van de mogelijkheden van BYOD. Hoe reageren de kinderen op de werkvormen en hoe praktisch is het eigenlijk? Een verslag van de workshop staat hieronder.

Voorafgaand aan de workshop
Natasja is leerkracht van de plusklas, in haar plusklas zitten 11 meiden uit de bovenbouw. Vooraf is afgesproken welke apps er geïnstalleerd moesten worden. Dit is d.m.v. een brief gecommuniceerd naar de ouders. We zijn ervan uitgegaan dat de leerlingen een Android-tablet of ipad mee zouden nemen. De gebruikte apps moesten dus voor beide platformen geschikt zijn. De volgende apps zijn geïnstalleerd:
 • Qr-reader
 • Socrative student
 • Spelling in beeld
 • Kenny HD
 • SimpelMind
 • Flaschcards*

De workshop
Van de 11 meiden hadden 9 een tablet mee en 2 meiden mochten geen tablet meenemen van hun ouders. Voor hen had ik een iPad meegenomen. Hoewel op de school wifi aanwezig is, heb ik ervoor gekozen om met een eigen meegebracht draadloos netwerk te werken. Hierop kan iedereen inloggen, zonder een wachtwoord in te voeren.

Socrative
We startten de workshop met een Sinterklaasquiz. In Socrative had ik diverse ludieke vragen over Sinterklaas gemaakt.Het beantwoorden in Socrative verliep vlot. In het begin is het even wennen met inloggen, en ook is het niet voor iedereen gelijk duidelijk dat je op "submit" moet tikken om naar de volgende vraag te gaan. Het was erg spannend om na afloop op het touchscreen de resultaten met elkaar te bespreken aan de hand van het Excelsheet dat Socrative automatisch genereert.

QR-codes en Mentimeter
Na de Sinterklaasquiz gingen we aan de slag met QR-codes. Er waren 4 QR-codes die van 1 naar 4 genummerd waren. Achter QR-code nummer 1 zat een filmpje van SchoolTV Beeldbank over het ontstaan van de chocoladeletter. Achter nummers 2 t/m 4 stonden vragen over het filmpje. Deze vragen waren gesteld in Mentimeter. Het scannen van de QR-codes bleekt niet voor iedereen even gemakkelijk. Er waren verschillende QR-readers gedownload, en niet iedere reader werkte direct (en sommige Android readers werkten helemaal niet).

Padlet
Met padlet kun je een online "kurkbord" maken (er is geen Padlet-app). Op dit kurkbord kun je een onderwerp, bijvoorbeeld een vraag, plaatsen.Via een link konden alle meiden antwoord geven op de vraag:  "Waar zou jij tablets in de klas voor willen gebruiken?". De antwoorden waren zeer divers, maar tezamen kwam het er op neer dat ze de tablets voor alle vakken zouden willen gebruiken. De voornaamste reden is dat ze het leuk en makkelijk vinden.

Simplemind
Met het programma Simplemind hebben we een mindmap gemaakt van het onderwerp ict. Dit op initiatief van 1 van de meiden, die dit thuis al had gedaan. Het programma werkt eenvoudig, en al snel had iedereen door hoe ermee gewerkt moest worden.

Flascards*
Vanwege tijdgebrek hebben we hier geen gebruik van kunnen maken.

De overige apps (Spelling in beeld en Kenny HD) werden steeds ingezet als leerlingen eerder klaar waren.

Ten slotte...
Het bovenstaande vond plaats binnen 1 uur, dit is vrij kort. Een volgende keer zou het beter zijn om wat meer tijd uit te trekken voor een dergelijke sessie. Wat opviel was dat de meiden meer hulp nodig hadden met het gebruik van de tablets dan dat ik verwacht had. Dit zat hem voor een groot gedeelte in het werken met nieuwe, voor hen onbekende, apps. Maar ook het werken met het Android besturingssysteem riep soms vragen op. Hoewel dat een beetje vervelend is, is te verwachten dat naarmate je meer met de tablets werkt, dit beter zal gaan.

Wat opviel is dat de iPads beter presteerden dan de Android tablets de iPads waren stabieler, en makkelijker te bedienen. Eén van de meiden had een Android tablet van rond de € 100,-, deze liep vrij vaak vast en bleek niet geschikt voor gebruik in de klas.

Terugkijkend naar de doelstellingen. Het werken met tablets lijkt enige gewenning nodig te hebben, maar zal naar mate er meer mee wordt gewerkt prima lukken. Wel ga je er dan vanuit dat alle ouders hun kind een tablet mee kunnen geven, hier kan je niet zomaar vanuit gaan. Tenslotte blijkt dat veel leerlingen het erg leuk vinden om met tablets te werken.

Meer info
Bij Station to Station hebben we een whitepaper tablets geschreven. Deze kunt u hier gratis downloaden.
zaterdag 14 december 2013

Een eenvoudige maar ook bijzondere digibordtool

Digibordprogramma's zijn er in allerlei soorten en maten. Betaald, onbetaald, stand-alone, online.
PixiClip is in dit rijtje toch wel een heel mooi vormgegeven variant met ook een bijzondere toevoeging. Je kunt namelijk een les live opnemen en er ook video via de webcam en audio aan toevoegen. Dat geeft het toch wel een extra dimensie. Zo kun je van een instructie die je op het digibord geeft een opname maken en deze beschikbaar stellen aan de leerlingen, dus ook aan leerlingen die de "live" instructie hebben gemist, maar ook om deze nog eens te bekijken, bijvoorbeeld als ondersteuning van het huiswerk.
Mijn ervaring is dat het wel wat gewenning vraagt: het lukt mij niet altijd om vlot te spreken als ik weet dat ik opgenomen wordt. Voor presentator of interviewer ben ik niet in de wieg gelegd!Ook in het kader van Flipping the classroom kun je er mooie dingen mee, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van afbeeldingen. Dat laatste moet je in ieder geval wel voorbereiden, anders haal je het tempo uit de instructie.

Naast deze webapp kun je natuurlijk ook gebruik maken van bijvoorbeeld Educreations, dat sinds kort niet alleen als iPad-app beschikbaar is, maar ook als webapp!


Daarnaast kun je natuurlijk ook gebruik maken van alternatieven zoals Jing en Screenr.

Over Flipping the classroom schreef ik eerder dit blog.
woensdag 4 december 2013

Netwijs viert Kerst

Netwijs.nl pakt dit jaar uit met extra veel leuke spellen en avonturen van Bit.

Wilt u alle avonturen van Bit, Buddie en Mo bekijken?

Ga dan naar Netwijs.nl en maak een schoolabonnement aan. U kunt dan gebruik maken van meer dan 400 digitale wereldoriëntatielessen (gebaseerd op de kerndoelen) en 300 digitale spellingsoefeningen (gebaseerd op de Cito-categorieën)

Natuurlijk kunnen uw leerlingen er niet alleen op school, maar ook thuis mee aan de slag!


Bit viert kerst

Kerst - Lotto
Kerst - Woordenlotto

Kerst - schaduwlotto

Kerst - woordzoekerKerstmemory - woorden
Kerst - woordzoekerKerstverhaal - woordzoeker
Gedrag van leerlingen in kaart brengen met Class Charts

Class Charts is een gratis online tool om data rijke klassenplattegronden te maken en daarmee het gedrag van de leerlingen in kaart te brengen (en te managen).
Het begint met een gratis account aanmaken. Stap twee is het uitnodigen van collega’s om mee samen te werken (deze stap kan ook op een later moment worden uitgevoerd).
Er is al een demo klas aangemaakt en er zijn ook demo leerlingen toegevoegd aan je eigen account, zodat je snel door hebt wat de mogelijkheden zijn.

Zodra je een positieve of negatieve gedraging van een leerling waarneemt, kun je dit makkelijk registreren door een +1 of -1 aan te geven voor de betreffende leerling.

Het turven of bijhouden van dergelijke observaties op papier kan een tijdrovende klus zijn, met Class Charts gaat dit erg eenvoudig.

Het is ook mogelijk om ouders uit te nodigen om het gedrag van hun kind inzichtelijk te maken. Je kunt in één keer de brieven voor de ouders uitprinten en meegeven, zodat ze de vorderingen van hun kind online kunnen inzien.

Standaard staan de volgende positieve en negatieve gedragingen in Class Charts:


Deze positieve en negatieve gedragsaspecten kun je heel eenvoudig aanpassen naar eigen inzicht, zo kun je bijvoorbeeld (intrinsieke) motivatie of samenwerken toevoegen als dit aspecten zijn waar je in je onderwijs veel waarde aan hecht en deze in kaart wilt brengen voor alle leerlingen.
Ook kun je nog extra velden toevoegen, bijvoorbeeld of leerlingen allergisch zijn of overblijven.
 
 
Pluspunten:
 • Het is mogelijk om ouders een inlog te geven, zodat ze inzicht krijgen in het gedrag van hun kind
 • Aanpasbaar naar eigen wensen
 • Werkt intuïtief
 • Leerlingen zijn te importeren vanuit een Excel lijst

Aandachtspunten en overwegingen:
 • De website is duidelijk vertaald vanuit het Engels, de Nederlandse vertaling zou eenduidiger doorgevoerd moeten worden, met name de uitnodigingen die collega’s krijgen zijn helemaal in het Engels geschreven en zien eruit als spam.
 • Een koppeling met de grote leerlingvolgsystemen als Parnassys, Esis en Dotcom zou geen overbodige luxe zijn.
 • Je moet je als school afvragen of de dergelijke informatie wel in een apart systeem wilt opslaan en of je toch niet liever een Cotan gecertificeerde signaleringslijst wilt gebruiken of gebruik wilt maken van de gedragslijsten die al beschikbaar zijn binnen het eigen Leerling Administratie Systeem (zoals Zien uit Parnassys of Gedrag en werkhoudingslijsten in Doctom).
 • De website is gratis, maar misschien gaat dit in de toekomst veranderen of wordt de stekker er na een aantal jaar uitgetrokken.

Zou jij Class Charts gaan gebruiken of  gebruik je Class Charts al?
Schrijf je reactie hieronder:

dinsdag 19 november 2013

Netwijs.nl viert Sinterklaas

Netwijs.nl pakt dit jaar uit met extra veel leuke spellen en avonturen van Bit.

Wilt u alle avonturen van Bit, Buddie en Mo bekijken? Ga dan naar Netwijs.nl en maak een schoolabonnement aan. U kunt dan gebruik maken van meer dan 400 digitale wereldoriëntatielessen (gebaseerd op de kerndoelen) en 300 digitale spellingsoefeningen (gebaseerd op de Cito-categorieën)
Natuurlijk kunnen uw leerlingen er niet alleen op school, maar ook thuis mee aan de slag!


Bit viert kerst

Kerst - Lotto
Kerst - schduwlottoKerst - WoordenlottoSinterklaas- memory Sinterklaas - lettermemory
Sinterklaas - vormenlotto Sinterklaas - schaduwlotto
Sinterklaas - woordflits Sinterklaas - woordenmemory


maandag 18 november 2013

Alle stemmen tellen

Stemmen in het onderwijs wordt steeds populairder, omdat je er tegenwoordig niet per se fysieke stemkastjes meer voor nodig hebt. Er zijn scholen die gebruik maken van BYOD (Bring Your Own Device) of tablets in hun onderwijs.

Het gebruik maken van (platform onafhankelijke) online tools om te stemmen ligt dan voor de hand.

Stemmen met leerlingen kan een enorme toegevoegde waarde hebben. De betrokkenheid van leerlingen neemt toe, omdat je van alle leerlingen een antwoord verwacht.  Zeker als er anoniem wordt gestemd hoeven leerlingen niet ‘geremd’ te worden om ook hun stem uit te brengen.

Didactische toepassing
Je kunt stemkastjes tijdens de les inzetten om:
 1. aan het begin van de les de voorkennis van de leerlingen in kaart te brengen;
 2. tijdens de les te controleren of bepaalde instructie is overgekomen;
 3. aan het einde van de les te toetsen of de leerdoelen zijn bereikt.
Toetsen
Voor het geautomatiseerd afnemen van toetsen kun je ook gebruik maken van stemmen. Het is dan wel belangrijk dat leerlingen de toets in hun eigen tempo kunnen doorlopen. Een online variant die ik hier zelf voor gebruik is www.socrative.com

Als alle leerlingen de vragen hebben beantwoord, kun je de antwoorden downloaden als Excel bestand.

Hoe Socrative werkt heeft Willem Karssenberg al mooi uitgelegd in dit filmpje.

Stemmen om mening te vormen
Ook kun je stemmen gebruiken voor het vormen van een eigen mening of om gezamenlijk te brainstormen rondom een bepaald onderwerp.

Ik vind hiervoor met name Sticky Moose geschikt, omdat leerlingen hier zelf ook antwoorden kunnen toevoegen. Lees voor een handleiding en stappenplan het blog van Herman van Schie over Sticky Moose.

Do’s en don’t’s

Do’s
 • Gebruik stemkastjes om didactische doeleinden te realiseren (niet omdat je graag wil aansluiten bij de nieuwste didactische trends)
 • Leg leerlingen uit waarom je de stemkastjes gebruikt (Wat is het nut?)
 • Wat zijn de voorwaarden? (Wat verwacht je van de leerling?)
 • Leerlingen vinden stemkastjes spannend. Zet stemkastjes in op momenten tijdens de les als de spanningsboog van leerlingen verslapt.
 • Formuleer korte, heldere en eenduidige vragen
Don’t’s
 • Gebruik niet teveel stem sessies per dag
 • Gebruik niet teveel antwoord alternatieven (maximaal vijf)
 • Als de stemmen teveel worden ingezet wordt de les al snel rommelig.

Bron: Stemkastjes do's en don't's

Hieronder een overzicht van online stem applicaties die ik veel gebruik:
 1. www.socrative.com  voor uitgebreidere vragenlijsten (zowel in eigen tempo als tempo door de leerkracht bepaald, erg goede Excel overzichten als rapportage)
 2. www.mentimeter.com (snel en makkelijk één vraag stellen en leerlingen laten reageren, verder beperkt)
 3. www.stickymoose.com (erg handig om leerlingen ook zelf antwoorden te laten formuleren als stemopties)
 4. http://docs.google.com  (Google formulieren is ook in te zetten om online te stemmen, deze is verreweg het meest aanpasbaar. Het is zelfs mogelijk om er toetsen in te maken.
Post hieronder jouw favoriete online stem applicatie als reactie.

Interessant leesvoer:
Examining the benefits and challenges of using audience response systems:A review of the literature

maandag 11 november 2013

Spelen met BitKent u Bit al?
Bit is de Buitengewoon Intelligente Terriër. Hij ziet er echt uit als een hond, maar gedraagt zich als een mens. Bit is enorm slim en hij helpt graag. Hij is een echte wereldverbeteraar. Samen met zijn overenthousiaste vriend Buddie beleeft hij bijzondere avonturen.


Spelen met Bit – School is een leerzaam en leuk online pakket voor uw leerlingen.

Met meer dan 120 verschillende spellen krijgen uw leerlingen steeds een nieuwe uitdaging. Bit, Buddie en Mo beleven steeds een ander avontuur. Daarbij hebben ze natuurlijk de hulp van uw leerlingen nodig. Elk avontuur is opgebouwd rond een specifiek thema. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van uw leerlingen en natuurlijk bij de kerndoelen.

Met een schoolabonnement op Spelen met Bit heeft u een jaar lang toegang tot alle spellen, werkbladen, handleidingen en kleurplaten.


U kunt Spelen met BIT een maand lang gratis uitproberen!

maandag 4 november 2013

Gastblog: Digitaal leren - bedreiging of kans?

Zo af en toe plaatsen wij gastblogs op ons Netwijs Edublog.

Dit keer een gastblog geschreven door: Marieke van der Korput - Projectmanager Particulier Onderwijs Nederland. www.particulieronderwijsnederland.nl

Het stuk wat ons met name aanspreekt is: digitalisering moet niet gaan over de techniek, maar over hoe dit als middel het onderwijs kan verbeteren.  Hoe sluiten de content en de techniek aan bij de onderwijsvisie?

Digitaal leren - bedreiging of kans?

Te grote klassen, te weinig persoonlijke aandacht, de leraar als ordehandhaver in plaats van als onderwijzer; het onderwijs lijkt er niet erg goed af te komen de laatste tijd. En dan wordt ook verwacht dat ze ‘met hun tijd meegaan’ door ook steeds meer digitale leermethoden en/of -middelen in te zetten.

Gepersonaliseerd digitaal?
Maar ICT kan juist, als dit op een goede manier wordt ingezet, bijdragen aan het bieden van gepersonaliseerd onderwijs. Digitaal leren biedt juist de mogelijkheid in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

Neem bijvoorbeeld het toepassen van learning analytics. Hierbij wordt het leerproces van kinderen nauwgezet bijgehouden door het meten en analyseren van data over hun leren. Op basis hiervan kan het onderwijs en de (digitale) leeromgeving beter op de leerling afgestemd worden. Iedere leerling volgt zo een lesprogramma op een eigen volgorde, snelheid en niveau. Dergelijke informatie kan een docent een goed beeld geven van de voorgang van leerlingen en de klas, waardoor eenvoudiger maatwerk geleverd kan worden in een grote klas.

Ook kunnen leerproblemen op deze manier vroegtijdig gesignaleerd worden. Heeft een leerling bijvoorbeeld moeite met spelling of rekenen? Is diens leercurve minder snel, of juist veel sneller dan dat van leeftijdgenoten? Learning analytics kunnen een docent ondersteunen in het beslissen over extra ondersteuning, overgang naar een volgend onderwerp etc. Daarbij verschuift de aandacht van de leerstof naar het leerproces. Iets waar nu vaak weinig tijd voor is.
Particulier onderwijs
In Amerika leiden privé scholen deze digitale ontwikkelingen, en ook in Nederland zijn er al particuliere scholen die lesstof op digitale manieren aanbieden. En eigenlijk is dit niet meer dan logisch, daar juist persoonlijke aandacht en de nadruk op het leerproces en verschillen tussen leerlingen hier speerpunt zijn.

En dit is ook precies waar het gevaar ligt in de implementatie van online leermiddelen in het huidige onderwijs. Digitalisering moet namelijk niet gaan over de techniek, maar over hoe dit als middel het onderwijs kan verbeteren. Digitaal leren kan meer gepersonaliseerd onderwijs betekenen, meer directe feedback en een betere aansluiting bij de leefwereld van leerlingen. Maar het kan ook leiden tot koste wat kost een iPad in de klas. Voorwaarde is dus het aansluiten van de techniek bij een onderwijsvisie, die gericht is op het leerproces en de leerling als individu, in plaats van andersom.

woensdag 23 oktober 2013

Diploma uitreiking Burgum Post HBO opleiding ict coördinator in het onderwijs

Op 16 oktober 2013 zijn er weer 19 deelnemers afgestudeerd aan de Post HBO opleiding voor ICT coördinatoren in het onderwijs. In totaal zijn er nu zo'n 500 gediplomeerde ICT coördinatoren.

De ICT coördinator (of iCoach) is niet meer de technische troubleshooter, maar meer een soort intern begeleider op ICT gebied.

Als ICT coördinator (of iCoach) doe je aan:
 • verandermanagement,
 • projectmanagement,
 • visievorming met het team rondom onderwijs met ICT,
 • coachen van collega's,
 • organiseren van nascholing,
 • borgingsstrategieën om veranderingen niet te laten verwateren

 Hieronder aantal uitspraken van deelnemers die de opleiding hebben afgerond:

 • Samen leren met behulp van het digibord is nu doorgevoerd in de gehele school (aansluitend bij onze onderwijskundige speerpunten)
 • Leer het mij zelf te doen (het maatjes model ingevoerd en 'experts' binnen het team)
 • ICT beleidsplan voor de school. Door workshops zijn collega’s handelingsbekwaam geworden.
 • Software onder de loep: Implementatie van software (en overbodige software gebruiken we niet meer)

Wij wensen de Alumni heel veel succes en plezier toe met de verdere uitvoering van hun (ICT beleid) plannen.maandag 7 oktober 2013

En de winnaar is: ....

De Dag van de Leraar is bedoeld als feestdag. Op deze dag willen we samen met alle ouders, leerlingen en leidinggevenden de leraren in Nederland in het zonnetje zetten.

Dit jaar verlootte Station to Station daarom een BYOD-sessie. Bij een BYOD, oftewel Bring Your Own Device, nemen leerlingen hun eigen tablets of smartphones van huis mee naar school. Op school worden deze tablets en smartphones vervolgens ingezet in het onderwijs.
Tijdens een workshop nemen 2 onderwijsadviseurs een uur lang de klas van de winnaar over. Samen met de leerlingen gaan we aan de slag met leerzame apps en websites.
De leerkracht wordt dit uur ontlast en geïnspireerd!

De winnaar van deze workshop is ...... Natasja van der Weg van basisschool OBS De Brandaris te Hellevoetsluis. Normaal gesproken zouden wij vandaag (maandag 7 oktober) bij haar op school de BYOD-sessie komen doen. Maar omdat Natasja lesgeeft in de plusklas (die niet op maandag is) is dit vandaag niet mogelijk. In onderling overleg is besloten de workshop op donderdag 21 november te houden. Uiteraard houden we de lezers van dit blog op de hoogte van de bevindingen.

maandag 23 september 2013

iPadschool – OBS Tweespan - Het beste van beide werelden

Op donderdag 12 september 2013 bracht ik een bezoek aan OBS de Tweespan in Heenvliet. Sanne Moonen, is de nieuwe ict coördinator op OBS Tweespan. Sanne en ik volgen elkaar al een tijd via de social media en zij heeft bij Station to Station de Post HBO opleiding voor ict coördinator gevolgd.

Interessant dus om eens te bekijken wat Sanne allemaal heeft opgezet op OBS Tweespan rondom onderwijs met ICT.

Alle leerlingen hebben een eigen iPad gekregen, maar werken daar echt niet de hele dag mee. Sanne omschrijft het als ‘het beste van beide werelden’. We doen met de iPad juist die dingen waar de iPad goed in is en daarnaast gebruiken we gewoon nog de methode gebonden software en hebben niet ons hele onderwijskundige concept omgegooid.

Wel willen we differentiëren en handelingsgericht werken zo goed mogelijk vormgeven. Hierbij is het van belang dat we instructie geven aan juist die leerlingen die dat nodig hebben en leerlingen vrijer laten die dat aankunnen. Vrijheid in gebondenheid.

In de ochtend staat rekenen, taal en spelling op het programma en krijgen leerlingen instructie op maat.  De rekenmethode wordt bijvoorbeeld als volgt ingezet: voorafgaand aan een nieuw blok maken de leerlingen eerst de rekentoets. Op basis van deze uitkomsten krijgen de leerlingen dan (al dan niet klassen doorbrekend) instructie op maat voor de onderdelen die ze nog niet voldoende beheersen.

De leerlingen die op dat moment geen instructie krijgen voor bijvoorbeeld rekenen werken op de iPad met de Rekentuin of  op de computer met de educatieve  software behorend bij de methode.

In groep 3 kunnen leerlingen diverse activiteiten kiezen, waaronder ook activiteiten op de iPad, die soms naadloos aansluiten bij de methode of juist zó gearrangeerd zijn met behulp van QR codes, dat leerlingen snel en makkelijk opdrachten kunnen maken of instructies kunnen terugluisteren.

In de middag staan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie centraal. Er wordt dan vooral veel thematisch en samenwerkend geleerd. Alle groepen werken dan wel rondom hetzelfde thema, maar op hun eigen niveau. Hier worden de iPads ingezet als ze bruikbaar zijn (bijvoorbeeld om te filmen of om foto’s te maken).

Het doel is uiteraard om  beter onderwijs te realiseren met behulp van ICT middelen. Hierbij worden zowel iPads als pc’s ingezet. Samen met de intern begeleider ga ik na de Cito afnames bekijken of er door deze manier van werken ook betere resultaten zijn geboekt.

Wordt vervolgd.

woensdag 18 september 2013

Zoeken op Netwijs.nl

Deze week ontvingen via een tip in de mail een link naar het project De Nieuwe Wildernis. De vraag was of wij deze link toe wilden voegen aan Netwijs.nl.
Nieuwe links die worden aangemeld toetst de redactie aan de hand van een lijstje met vragen:
 • Is de inhoud van de site gericht op/ geschikt voor kinderen in de basisschool leeftijd?
 • Is het taal gebruik op de site gericht op/ geschikt voor kinderen in de basisschool leeftijd?
 • Is de indeling van de site eenvoudig en duidelijk?
 • Heeft de site audio ondersteuning als deze op jonge kinderen gericht is?
 • Heeft de site een 'toegevoegde waarde'? 
 • Is het doel van de site louter commercieel of is er onafhankelijke informatie te vinden.
De site die werd aangemeld voldeed aan onze standaarden en werd dus opgenomen in Netwijs.nl.

Regelmatig ontvangen we ook links die niet aan onze standaarden voldoen. En helaas komt het ook voor dat kinderen een onderwerp niet kunnen vinden. Nu staat natuurlijk lang niet alles op Netwijs.nl. Het kan dus voorkomen dat uw leerling op zoek gaat naar een onderwerp dat in Google wel te vinden is, maar niet op Netwijs.nl.

Weet u een site die we zeker op moeten nemen in Netwijs.nl? U kunt ons altijd mailen.

Over sommige sites wordt soms flink gediscussieerd. Een site kan ook nadat wij hem hebben toegevoegd wijzigingen aanbrengen. Natuurlijk houden we dat in de gaten. U kunt dit ook altijd bij ons melden.
maandag 26 augustus 2013

Win een BYOD-sessie op jouw school op de Dag van de leraar


Dag van de leraar maandag 7 oktober
Over heel de wereld wordt elk jaar op 5 oktober de World Teachers’ Day gevierd. Omdat 5 oktober dit jaar op een zaterdag valt, wordt de Dag van de Leraar op school op maandag 7 oktober 2013 gevierd. Ouders, leerlingen, leidinggevenden, collega's kunnen op deze dag één of meerdere leraren in het zonnetje zetten. De dag van de leraar is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in Nederland. Met de Dag van de Leraar wil de Onderwijscoöperatie het imago van het leraarsvak verbeteren en het belang van goede leraren benadrukken door de beroepsgroep op een positieve manier onder de aandacht te brengen. 

Win een BYOD-sessie
In heel Nederland zetten schoolbesturen, directies, leerlingen en ouders op hun eigen manier leraren in het zonnetje. Hiermee tonen zij hun blijk van waardering en trots. Station to Station wil op haar eigen wijze haar waardering voor de leraar tonen. Dit jaar doen we dat door door een BYOD-sessie te verloten. Bij BYOD, oftewel Bring Your Own Device, nemen leerlingen hun eigen tablets of smartphones van huis mee naar school. Op school worden deze tablets en smartphones vervolgens ingezet in het onderwijs. Dit kan door leuke en leerzame apps, maar ook door interessante websites te gebruiken. Als u de BYOD-sessie wint organiseren wij dit op uw school. Wij zorgen (indien nodig) voor een draadloos netwerk, en zorgen ervoor dat er voor alle leerlingen een leentablet aanwezig is, indien de leerling thuis geen tablet heeft. Tijdens de workshop, die wordt gegeven door twee onderwijsadviseurs van Station to Station, wordt de klas een uur overgenomen. De leerkracht wordt dit uur ontlast en geïnspireerd! De prijsvraag geldt alleen voor basisscholen.

Doe mee en win!
U kunt meedoen door u hier: www.stationtostation.nl/dagvandeleraar aan te melden voor onze nieuwsbrief. Trouwe nieuwsbrieflezers dingen ook mee naar de prijs. Vrijdag 20 september wordt bekend gemaakt wie er heeft gewonnen.

Veel succes!

Update: De winnaar is bekend! Echter, omdat de winnaar pas maandag a.s. bereikbaar is, wordt deze winnaar ook pas maandag bekend gemaakt. Wordt vervolgd...

dinsdag 30 juli 2013

Waarom van Windows XP naar Windows 7 of 8?

Stopzetting ondersteuning Windows XP
Met ingang van april 2014 stopt Microsoft met de ondersteuning van Windows XP. Dat betekent dat Microsoft vanaf dat moment geen updates meer zal uitbrengen. Deze updates bevatten bijvoorbeeld beveiligingsupdates die uw pc beschermen tegen virussen en andere schadelijke software waarmee uw persoonlijke informatie kan worden gestolen. Zonder deze updates worden computers dus kwetsbaarder voor hackers en virussen.

Daarnaast bevatten de updates de meeste recente software-updates om de betrouwbaarheid van Windows te verbeteren, waaronder nieuwe stuurprogramma's voor de aangesloten hardware.

Het gebruik van Windows XP heeft ook andere nadelen: zo is het niet mogelijk om optimaal gebruik te maken van bepaalde websites. Op Windows XP-computers kan Internet Explorer 9 of 10 niet geïnstalleerd worden. En er zijn websites die alleen goed functioneren in combinatie met Internet Explorer 9 of 10, zoals Parnassys en onlangs ontwikkelde educatieve websites alleen optimaal werken met deze recente versies.

Voordelen van Windows 7 of 8
 • Windows 7 is toekomstbestendig: de ondersteuning ervan wordt door Microsoft tot 2020 gegarandeerd.
 • Windows 7 is stabieler, veiliger en werkt sneller dan Windows XP, mits de hardware aan de gestelde specificaties voldoet.
 • Windows 7 beschikt over een sterk verbeterde zoekfunctie.
 • Windows 7 beschikt over een verbeterde overzichtelijkere taakbalk.
 • Windows 7 beschikt over veel meer touch mogelijkheden. Dit is vooral van belang voor het gebruik bij het touchscreen.
Alles overziend verdient het zeker aanbeveling om een migratie naar Windows 7 serieus te overwegen.
 
Aandachtspunten bij de migratie naar Windows 7
 • Er zijn technisch verouderde (educatieve) programma’s die niet onder Windows 7 en 8 werken.
 • Verouderde randapparatuur zoals printers en scanners werken mogelijk niet onder Windows 7.
Stappenplan en vragen
Op de website van Station to Station is een stappenplan te downloaden als scholen overwegen om over te stappen van Windows XP naar Windows 7.

maandag 15 juli 2013

Diploma uitreiking i-Coachgroep D4W

Op woensdag 3 juli was de diploma-uitreiking van de i-Coachgroep D4W (Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken). De uitreiking vond plaats op basisschool De Regenboog uit Reeuwijk. In mei van dit jaar stond hierover al een stuk in het infoblad van De Vier Windstreken over de i-Coachopleiding.

 
 
Een i-Coach is dé persoon op school die de verbinding legt tussen onderwijs en het gebruik van ICT als hulpmiddel. De opleiding bestaat uit 4 modules (totaal 6 bijeenkomsten), waarin veel praktijk en op school gerichte opdrachten centraal staan. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het werken vanuit een visie. Samen met het schoolteam moeten de deelnemers een visie op onderwijs en ict formuleren en hier uiteraard mee aan de slag gaan. 
  
De middag begon met het spelen van het door Station to Station ontwikkelde "4 in balansspel". Dit spel heeft als doel om informatie uit te wisselen en om de interactie met elkaar aan te gaan rondom onderwijs met ICT en alles wat je in de praktijk tegen komt. Na het spel volgde de diploma-uitreiking, waar hieronder een foto en een stuk uit het infoblad (juli) van De Vier Windstreken van is te zien.
Bij deze willen wij Rianne, Maaike en Daniëlle feliciteren met het behalen van hun diploma. Helaas kon Roeland van Wingerden door privé omstandigheden de opleiding niet afmaken.

Veel succes volgend jaar en een fijne vakantie toegewenst!

NB. Neem voor meer informatie voor het starten van een groep op uw eigen locatie contact met ons op E-mail: info@stationtostation.nl of Telefoon: 0348-446963

maandag 8 juli 2013

Waar blijven onze ambities?

Vanmorgen las ik op Linkedin in de groep "Leren met ICT" een discussie, aangezwengeld door Ad van Beek:Is de ICT-coördinator ook een (hulp)systeembeheerder?

Ik vond het een mooie gelegenheid om er eens iets uitgebreider op in te gaan. Hieronder mijn reactie:

Als we even teruggaan in de geschiedenis: vanaf begin jaren '90 (Comenius) is steeds aangegeven dat de -toen nog- activiteitencoördinator er niet is voor de techniek, maar voor de inzet van ict in het onderwijs: beleidsmatig nadenken over die inzet en collega's ondersteunen in dat proces. Toen was het ook nog niet zo'n probleem: de school beschikte over een beperkt aantal pc's (ongeveer 1 per 30 leerlingen), een printer en soms een internetverbinding.
Netwerken waren nog niet in beeld. Dat begon eind jaren '90 met de voorhoedescholen en steeg explosief in het begin van het nieuwe millennium, toen alle scholen voldoende budget krijgen om een netwerk aan te (laten) leggen. De voorhoedescholen werden achterhoedescholen. De aanleg en het onderhoud werd in veel gevallen uitbesteed aan professionele netwerkbeheerders.
Veel schoolbesturen zagen het belang van inhoudelijke ondersteuning van het ict-beleid in en maakten formatie vrij om dat beleid te coördineren. Deze taak hield ook in dat klein onderhoud en contact met de helpdesk van de netwerkbeheerder uitgevoerd moest worden. "Mijn bord doet het niet", "we hebben geen internet", "de computer wil niet opstarten", "de beamer loopt vast", "wil je ook even kijken naar de printer/het koffiezetapparaat/de karaoke (als er maar een stekker aan zit)" al deze vragen moeten door de ict-er worden beantwoord.
Opvallend vond ik de reactie van Rob Bosch, toen ik zijn profiel zag: een Belg. Daar wordt het heel anders geregeld en is de ict-er vooral de technische man/vrouw.
En wat zien we de laatste jaren gebeuren: schoolbesturen komen in financieel zwaar weer, faciliteiten van ict-coördinatoren/i-coaches worden verminderd of helemaal wegbezuinigd, maar de taken blijven, en veel scholen zijn nog niet voldoende gevorderd in het proces van integratie van ict, dat ze het beleidsmatige aspect neer kunnen leggen.

Deze ontwikkeling vormt een serieuze bedreiging voor het proces van integratie van ict in het onderwijs. De scholen beschikken over het algemeen over een prima functionerend computernetwerk, maar er is te weinig aandacht voor de inhoudelijke kant van de zaak. Op bovenschools is er veel aandacht voor technische ontwikkelingen ("alles in de cloud") terwijl op de werkvloer nog veel geworsteld wordt met de inzet van ict in de praktijk van het onderwijs, het doelbewust en doelgericht inzetten van ict op een betekenisvolle manier, die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Ik denk dat dát de eerste zorg van de besturen zou moeten zijn. We zijn al 25 jaar serieus bezig met integratie van ict!
Eén voorbeeld ter illustratie: de laatste jaren zijn voor miljoenen euro's digiborden en touchscreens de scholen ingereden. Maar ondersteuning van de leerkrachten schiet op veel plaatsen nog tekort. Daar wordt het bord nog steeds gebruikt als krijtbord zonder stof en als televisietoestel. En dan hoor ik dat er geen budget is om prachtige, laagdrempelige software aan te schaffen, want dat kost per bord een paar tientjes per jaar.

Ik schets een ongenuanceerd beeld, want op veel scholen is het prima geregeld, maar ik signaleer een duidelijk waarneembare tendens.

donderdag 20 juni 2013

RSS-lezers vergeleken

Nog 10 dagen, dan ligt de Google RSS-lezer eruit. Elke dag word ik er keurig door Google aan herinnerd:


Ik maak al een tijdje gebruik van verschillende andere readers. Hieronder mijn ervaringen tot op heden:

Feedly
Deze lezer werkt op zich prima. Nieuwe berichten worden snel geplaatst. Feedly maakt inmiddels gebruik van een eigen engine (Normandy), zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de engine van Google Reader. Ook het toevoegen van nieuwe websites met rss gaat inmiddels heel soepel. Als je je abonneert op een blog, staat Feedly er zelfs bij:


Als je inlogt met je Google-account, worden automatisch al je RSS-feeds geïmporteerd.

Je kunt kiezen uit verschillende layouts, waarvan ik deze het prettigst vind, maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak:


Feedly heeft veel mogelijkheden. Hier vind je daarover alle informatie.

The Old Reader
Deze RSS-lezer is ook accuraat: nieuwe feeds worden snel doorgegeven. Het importeren gebeurt niet via het Google-account. Je moet eerst in de Google reader de feeds exporteren en ze daarna importeren in The Old Reader. Nieuwe berichten van de geïmporteerde feeds worden daarna automatisch toegevoegd. Je hoeft dus maar één keer te importeren.
Er zijn twee layouts, waarvan deze sterk lijkt op Google Reader:


Nieuwe feeds kunnen handmatig worden toegevoegd met de url van de originele feed (bijv. http://netwijs.blogspot.com/feeds/posts/default)

Feedspot
Ook deze website ondersteunt het rechtstreeks importeren van feeds uit Google Reader.
De site lijkt net als The Old Reader strek op Google Reader:


Er zijn twee layouts: Expanded view en List view. Bij de eerste moet je scrollen, bij de tweede klikken op de feeds.
Toevoegen gaat eenvoudig door de url van een feed in te voegen.
Feedspot is niet snel: nieuwe feeds worden soms pas na een half uur of langer getoond.  

Commafeed
Deze website heeft momenteel (20-6-2013) capaciteitsproblemen. Nieuwe feeds komen niet snel door (de meest recente is van 10 uur geleden) en de site is regelmatig helemaal niet bereikbaar.
En als hij wel geopend wordt, verschijnt deze mededeling:

Ook op deze site de mogelijkheid om te kiezen uit een itemweergave of een lijst weergave:

Nieuwe feeds kunnen handmatig worden toegevoegd door de url van de feed in te voeren.

Flowreader
Het moet mogelijk zijn om feeds te importeren door de website toegang te geven tot Google Reader, maar blijkbaar heeft de server te leiden van een file-probleem, want tijdens het importeren verschijnen foutmeldingen:


Conclusie
Zoals je misschien uit bovenstaande al hebt begrepen, gaat mijn voorkeur uit naar de eerste twee applicaties: Feedly en The Old Reader, omdat ze snel zijn en veel mogelijkheden hebben. Over stabiliteit en duurzaamheid kan ik niets zeggen. We zijn met het verdwijnen van Google Reader weer op geattendeerd dat gratis en duurzaam slecht samengaan.


TPACK - The game

Vanmorgen las ik het blog van Andre Manssen over TPACK-the game. Een mooi artikel waarin hij een hele reeks aan bronnen bespreekt.
Goede informatie over het begrip TPACK vind je hier.

 (bron: http://ncltitpack.ncdpi.wikispaces.net/)

In het TPACK-spel worden groepjes van drie spelers gemaakt. Ze krijgen per groepje drie kaartjes. Op het eerste kaartje staat het onderwerp van een les (Content), op het tweede een didactische werkvorm (Pedagogy) en op het derde een ict-middel (Technology). Ze gaan met deze kaartjes een lesschets maken. Doel is om de deelnemers te leren hoe ze ict-middelen geïntegreerd kunnen inzetten in hun onderwijs, waarbij vooral het gesprek tussen de spelers waardevol is en tot goede ideeën leidt. Wat er uiteindelijk toe leidt dat de onderwijsdoelen optimaal behaald worden.

Aangepast
We gebruiken het spel ook tijdens onze opleiding voor ICT-coördinatoren, maar dan wel op een aangepaste manier: de groepjes krijgen één Content-kaartje en één Didactiek-kaartje. Daarbij krijgen ze alle Technologie-kaartjes. Uit het laatste mogen ze namelijk een keuze maken. Dit voorkomt dat er heel gekunstelde situaties ontstaan: Biologie - Discussie - Tekenprogramma. Met een heleboel creativiteit kom je misschien wel tot een lesschets (discussiëren over het gebruik van GEN-technologie en daarbij een tekening maken), maar of het de deelnemers aanzet om het ook zo in te zetten in de dagelijkse praktijk, lijkt me niet waarschijnlijk.Vooral voor leraren die nog worstelen met het inzetten van ict in hun onderwijs, wordt de drempel dan eerder hoger dan lager.

Onze werkwijze biedt de spelers de mogelijkheid om zelf te kiezen welke ict-middel het beste aansluit bij het onderwerp en de didactiek, en het leidt tot kennisdeling: "Wat is een Wiki?" "Hoe kun je een weblog inzetten?"

Het is zelfs te verdedigen om de spelers ook te laten kiezen uit alle Content- en Didactiek-kaartjes, maar dan is het spelelement verdwenen. Maar nadat het spel gespeeld is, wordt er wel over gediscussieerd: Welke rol spelen de drie aspecten van TPACK bij het bepalen van de keuze? Had je een andere didactiek gekozen als je zelf mocht kiezen? Heeft deze manier tot nieuwe inzichten geleid?

Revolutionair?
Ik wil hierbij wel opmerken dat we niet moeten doen alsof TPACK revolutionair is: toen ik nog op de PA zat, werkten we veel vanuit het model Didactische analyse, waarbij we ook moesten nadenken over beginsituatie - lesdoel - didactische werkvorm - leermiddelen. Er is niets nieuws onder de zon, alleen de waaier van in te zetten middelen is met de komst van ict enorm uitgebreid.

Meer weten over onze opleidingen: Kijk hier.