maandag 4 november 2013

Gastblog: Digitaal leren - bedreiging of kans?

Zo af en toe plaatsen wij gastblogs op ons Netwijs Edublog.

Dit keer een gastblog geschreven door: Marieke van der Korput - Projectmanager Particulier Onderwijs Nederland. www.particulieronderwijsnederland.nl

Het stuk wat ons met name aanspreekt is: digitalisering moet niet gaan over de techniek, maar over hoe dit als middel het onderwijs kan verbeteren.  Hoe sluiten de content en de techniek aan bij de onderwijsvisie?

Digitaal leren - bedreiging of kans?

Te grote klassen, te weinig persoonlijke aandacht, de leraar als ordehandhaver in plaats van als onderwijzer; het onderwijs lijkt er niet erg goed af te komen de laatste tijd. En dan wordt ook verwacht dat ze ‘met hun tijd meegaan’ door ook steeds meer digitale leermethoden en/of -middelen in te zetten.

Gepersonaliseerd digitaal?
Maar ICT kan juist, als dit op een goede manier wordt ingezet, bijdragen aan het bieden van gepersonaliseerd onderwijs. Digitaal leren biedt juist de mogelijkheid in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

Neem bijvoorbeeld het toepassen van learning analytics. Hierbij wordt het leerproces van kinderen nauwgezet bijgehouden door het meten en analyseren van data over hun leren. Op basis hiervan kan het onderwijs en de (digitale) leeromgeving beter op de leerling afgestemd worden. Iedere leerling volgt zo een lesprogramma op een eigen volgorde, snelheid en niveau. Dergelijke informatie kan een docent een goed beeld geven van de voorgang van leerlingen en de klas, waardoor eenvoudiger maatwerk geleverd kan worden in een grote klas.

Ook kunnen leerproblemen op deze manier vroegtijdig gesignaleerd worden. Heeft een leerling bijvoorbeeld moeite met spelling of rekenen? Is diens leercurve minder snel, of juist veel sneller dan dat van leeftijdgenoten? Learning analytics kunnen een docent ondersteunen in het beslissen over extra ondersteuning, overgang naar een volgend onderwerp etc. Daarbij verschuift de aandacht van de leerstof naar het leerproces. Iets waar nu vaak weinig tijd voor is.
Particulier onderwijs
In Amerika leiden privé scholen deze digitale ontwikkelingen, en ook in Nederland zijn er al particuliere scholen die lesstof op digitale manieren aanbieden. En eigenlijk is dit niet meer dan logisch, daar juist persoonlijke aandacht en de nadruk op het leerproces en verschillen tussen leerlingen hier speerpunt zijn.

En dit is ook precies waar het gevaar ligt in de implementatie van online leermiddelen in het huidige onderwijs. Digitalisering moet namelijk niet gaan over de techniek, maar over hoe dit als middel het onderwijs kan verbeteren. Digitaal leren kan meer gepersonaliseerd onderwijs betekenen, meer directe feedback en een betere aansluiting bij de leefwereld van leerlingen. Maar het kan ook leiden tot koste wat kost een iPad in de klas. Voorwaarde is dus het aansluiten van de techniek bij een onderwijsvisie, die gericht is op het leerproces en de leerling als individu, in plaats van andersom.

2 opmerkingen:

 1. Digitaal leren lijkt mij deels een goede keuze. De huidige docenten zijn grotendeels vrij soepel, of te druk met lesgeven in plaats van orde houden.

  Het beste zou zijn dat het ze de middenweg nemen; Een docent die alsnog uitleg geeft aan leerlingen, en leerstof bespreekt, maar laat dan de leerlingen te werk gaan op de computer en laat ze digitaal opgaves maken, zodat ze zelfstandig aan het werk kunnen.

  Een ICT les bij een school hier in de buurt ziet er dus ook als volgt uit: iedere leerling op een eigen computer aan het werk, met eventueel een koptelefoon op, en iedereen is gefocust en stil aan het werk.

  Dit lijkt mij een goede methode, omdat veel klassen erg druk zijn, omdat de orde ontbreekt. Als leerlingen met een koptelefoon op zitten en opgaves maken, zijn ze automatisch gefocust op hun werk. En als ze daarmee stoppen merkt de docent het meteen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nu zijn we alweer een stuk verder dan wanneer dit artikel geplaatst is. Bij mijn school zijn we nu al zover dat de leraar op een Smartboard alles uitwerkt en uitlegt en dat wij dit naar onze computer gestuurd krijgen en het zelfs via onze computer kunnen volgen. De digitalisering van het lesgeven ligt mij wel. Er kunnen door middel van afbeeldingen en filmpjes beter ingegaan worden op bepaalde leerstoffen, wat zorgt dat leerlingen het beter begrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen