dinsdag 27 maart 2012

Wizteach annotatiesoftware

Op donderdag 15 maart 2012 ben ik bij Smit Visual in Geldrop geweest voor een hands on sessie van de annotatiesoftware Wizteach. Dit pakket wordt standaard met de vijfde generatie Focus Touch schermen geleverd. De productmanager Dermot Sweeney was speciaal uit Schotland overgevlogen om deze sessie te verzorgen.

Vanuit de afdeling onderwijs hebben we al heel wat annotatiepakketten onder de loep genomen, waarin gratis annotatiesoftware, online annotatiepakketten en uiteraard de betaalde pakketten zijn opgenomen. Ook Wizteach is toegevoegd aan dit overzicht. Klik hier om het vernieuwde overzicht te downloaden.

Allereerst een aantal feiten over Wizteach:

 • Het pakket werkt 'over andere applicaties heen' dus ook over een Powerpoint presentatie
 • Er zijn meer dan 70 onderwijskundige tools voor o.a. rekenen en aardrijkskunde die je direct kunt gebruiken en die interactief met elkaar samenwerken 
 • De handschriftherkenning werkt zeer goed en kan ook direct in Powerpoint, Word of Excel worden ingevoegd.
 • Het pakket is beschikbaar in 38 talen
 • De Wizteach software is er voor Windows, Apple en Linux
 • Bij elke standaard licentie is ook een thuis versie beschikbaar (te activeren vanuit de software)
 • Een goed gevulde gallerij met meer dan 3200 afbeeldingen en animaties
Het annotatiepakket is voorzien van standaard tools zoals pen, markeerstift, spotlight en rolgordijn. Ook beeldopname is geïntegreerd in de software, zodat alles wat je op het scherm doet opgenomen kan worden. Bijzonder zijn ook wel de mooie animaties in de afbeeldingen bibliotheek.

De tools voor rekenen en wiskunde zijn zeer uitgebreid. Met name de breukentool vind ik een toegevoegde waarde. In een handomdraai kun je een breuk omzetten naar een taartdiagram of staafdiagram. Ook voert de software de berekeningen en het vereenvoudigen van breuken automatisch uit. De antwoorden worden verborgen achter vraagtekens en het antwoord kan tevoorschijn gehaald worden door hierop te klikken.

Daarnaast zijn er diverse kant en klare rekenspellen waarmee het automatiseren geoefend kan worden zoals een 24 game. 

Kortom een volwaardig annotatiepakket.

Gebruikt u al Wizteach of wilt u het gaan gebruiken? Wij komen graag een workshop bij u op locatie verzorgen. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over onze mogelijkheden. U kunt ook een gratis Quickscan aanvragen om te bepalen in hoeverre u de miogelijkheden al benut.
Of neem vrijblijvend contact op voor vragen, advies, ondersteuning, aanschaf of een inspirerende workshop om alvast op verkenning te gaan: Bel 0348 - 44 69 63 of maakt gebruik van het contactformulier. Een van onze onderwijsadviseurs neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

dinsdag 20 maart 2012

Hoe krijg ik mijn collega's enthousiast over onderwijs met ICT?

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Hoe krijg ik mijn collega's enthousiast over onderwijs met ICT?”  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Het is een weinig originele vraag, maar wel nog steeds actueel. Veel ICT-coördinatoren lopen er mee rond en worstelen er mee. Hoe kunnen we hen daar in verder helpen? Maar hoe maak je concreet de slag van 'Visie en Beleid' naar 'Aan de slag gaan'? Een leerkracht reageerde vorige week na een workshop: Leuk hoor dat oefenen, maar ik kom pas echt verder als je me in de klas komt helpen!
Ook tijdens eerdere discussies hebben we aspecten hiervan al eens besproken. Zie het overzicht op discussiedinsdag.yurls.net

Omdat het eigenlijk van alle tijden is, is het goed om toch weer eens onder de aandacht te brengen. En belangrijker nog: Goed om tips en ideeën uit te wisselen over hoe je als ICT-coördinator hier mee om zou kunnen gaan! Uit de discussie van vanmiddag halen we de volgende suggesties:
 • Hou het nuttig! Sluit aan bij wat ze nodig hebben.
 • Geef voorlichting aan je collega’s. Maak ze mediawijs.
 • Kijk binnen je team wie als ‘voorloper’ fungeren en gebruik hen als voorbeeld naar anderen.
 • Bedenk vooraf goed wat je doel is!
 • Zie te realiseren dat leerlingen vragen op het gebied van ict neerleggen bij collega's. Collega's moeten er dan iets mee. Als je met de klas iets leuks neerzet zouden de leerlingen hun enthousiasme bij collega's onder de aandacht moeten brengen.
 • Cultuurverandering vanuit de directie. Maar wel in samenwerking met docenten. Dan creëer je draagvlak.
 • Iedere keer opnieuw laten zien, dat dit de huidige tijd is. Niet opgeven wanneer je de moed verliest, maar blijven volhouden! Opgeven is de nekslag voor de vooruitgang!
 • Vraag je ook af waarom iets niet aanslaat. Wat doe je bij leerlingen als een les niet aanslaat?
 • Zie het niet als gevecht. Als het iets toevoegt aan het onderwijs en het makkelijk in te zetten is wil men wel.
 • Steeds maar weer het gemak ervan te laten zien!
 • Teach as you preach: Laat zien wat de meerwaarde is en hoe je het kunt gebruiken.
 • Ontwikkel zelf indicatoren op basis van waar behoefte aan is bij de leerkrachten. Hier wordt dan individueel op gecoacht.
 • Collega's zien ICT gebruik vaak als toveren. Ik moet hen laten zien dat ze ook zelf kunnen toveren.
 • Maak de stappen (nog) kleiner!  Sluit aan bij wat nu werkt. Verwacht niet dat collega's doen wat jij graag doet.
 • De ICT-er moet zorgen voor koers en voorwaarden. De kinderen maken de leerkracht wel enthousiast!
 • Maak gebruik van co-teaching! Geef een voorbeeldles of doe het samen!
 • Goed overleg en samenwerking is de key tot succes.
 • Ik laat ze vooral zien wat er allemaal kan. Hoe? Door leuke links te sturen. Heel vrijblijvend, maar het wordt wel gebruikt!
 • Geef ruimte voor de snellen om te onderzoeken. Die komen met enthousiaste verhalen en dat stimuleert!
Wanneer we bovenstaande tips van ervaringsdeskundigen samenvatten, dan komen we tot de volgende punten:
 • Zorg dat je zelf én met je team weet wat je wilt.
 • Zorg voor de juiste voorwaarden.
 • Zorg voor goede communicatie en voorlichting.
 • Gebruik voorlopers als voorbeeld en faciliteer ze daar in.
 • Sluit aan bij wat je collega’s nodig hebben en bij hun mogelijkheden.
 • Richt je pijlen niet alleen op de leerkrachten, maar ook op de leerlingen!
 • Geef nooit op!
Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar goede tips voor ICT-coördinatoren? Reageer dan op dit blog, via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT of via Facebook.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @Timgearz , @sponslcompany , @HvanSchie , @GuusBouwhuis71 , @LesideePO , @Lespakket , @KoenElbers , @pwrooij , @meestervanheerde , @pietvsz

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

dinsdag 13 maart 2012

Draagt Registerleraar.nl bij aan de kwaliteit van ons onderwijs?

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Registerleraar.nl draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs!”  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Onlangs ging de website Registerleraar.nl van start. Leraren kunnen zich hier vrijwillig registreren. “Registratie in het lerarenregister toont aan dat u actief werkt aan uw professionele ontwikkeling als leraar. Als Registerleraar versterkt u uw positie als lesgevende professional binnen het onderwijs. Ook laat u zien welke activiteiten u onderneemt om uw vakkennis te onderhouden. Zoals vakdagen en cursussen. Als leraar beheert u zelf uw gegevens.”  aldus de website. Via een zoekformuliertje is openbaar per school na te gaan welke leraren zich geregistreerd hebben. “De leraar heeft altijd de mogelijkheid het overzicht van zijn activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling al of niet zichtbaar te maken voor zijn school.” aldus het reglement. Je bepaalt dus zelf welke informatie je verder openbaar wilt maken.

Waarom dit register? Doel is met name, dat leraren gestimuleerd worden zich te blijven ontwikkelen en hun bekwaamheid daarmee op peil te houden. Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (wet BIO) van kracht. Sinds die tijd moeten scholen bekwaamheidsdossiers bijhouden van de leraren. Registerleraar.nl kan daar een hulpmiddel bij zijn.

Tijdens de discussie hier over bleek, dat er wel wat kanttekeningen te plaatsen zijn:

De verplichting van het bijhouden van een bekwaamheidsdossier is er al heel wat jaren. Alle scholen zullen ongetwijfeld van elke leraar een dossier hebben met zijn/haar diploma’s. Maar wordt deze nadat de benoeming een feit is ook verder bijgehouden? Worden in de loop der jaren nieuwe diploma’s, getuigschriften en certificaten aan het dossier toegevoegd? Wie neemt daartoe het initiatief; de leraar of de directeur?

Veel hangt af van je eigen motivatie als leraar om bij te blijven. Neem je zelf daarvoor initiatieven? Als dat het geval is, wat voegt een register daar dan aan toe? Immers de winst is toch, dat je vanuit een eigen behoefte nieuwe kennis hebt opgedaan en daar in de praktijk je winst weer mee kunt doen. Bedenken welke ambities je hebt  en daarover in gesprek gaan met je directeur zijn in je eigen belang. Het vastleggen daarvan in een dossier is dan alleen maar een formaliteit.
Neem je zelf geen initiatieven dan is de vraag of een register je dan over de streep trekt. Immers de verplichting om een dossier bij te houden is er nu ook al en dat stimuleert in veel gevallen nu ook al niet. Het staat en valt toch met de intrinsieke motivatie.

En dan de vraag: wat gebeurt er met de informatie in het dossier? Komt het bij ontwikkelgesprekken, voortgangsgesprekken of beoordelingsgesprekken ook op tafel en wordt daarbij een relatie gelegd tussen de visie en de ontwikkeling van de school enerzijds en de ontwikkeling van de leraar anderzijds? Of wordt het ter kennisgeving aangenomen? Hier ligt dus een belangrijke taak voor de directeur als onderwijskundig leider en kwaliteitsbewaker van de school. Dat gebeurt immers ook met bijvoorbeeld de informatie in het leerlingvolgsysteem?

Wordt de leraar vanuit deze gesprekken ook gestimuleerd om een nascholingstraject te volgen en wordt hij of zij daar ook voor gefaciliteerd? Op welke wijze komt dit vervolgens weer terug in het dossier? Ook vanuit de inspectie is dit steeds meer een punt van aandacht.

En dan nog de praktijkervaring: Hoe Ik ken mensen met zeer veel ervaring en grote deskundigheid, zonder dat ze daarbij een diploma of certificaat kunnen overleggen. Weinig papier, maar veel ervaring en kennis. Hoe maak je dat zichtbaar in een dossier of register? Aanvullende instrumenten zouden daarbij kunnen helpen. Denk aan bijvoorbeeld het resultaat van een 360 graden-feedback, wat een beeld geeft hoe collega’s, ouders en leerlingen tegen je aan kijken in relatie tot het beeld dat je hebt van jezelf. Dan nog blijft praktijkervaring moeilijk te vatten.

Nu is er in het regeerakkoord wordt gesproken over prestatiebeloning in het onderwijs. Moeten we dat dan aan het bekwaamheidsdossier koppelen? Bij de staking rond Passend Onderwijs bleek dat leraren over het algemeen niets zien in prestatiebeloning. Bovendien is het effect van prestatiebeloning ook discustabel en zitten er veel haken en ogen aan.
Wellicht dat het punt van de beloning ook de reden is, dat er in het onderwijs nog steeds over dit soort zaken gepraat wordt, waar het in het bedrijfsleven al lang gemeengoed is.

Het verhaal wordt anders wanneer je van plan bent te gaan solliciteren. Dan is een bekwaamheidsdossier wél van belang. Je CV, inclusief scholing en opleiding, is in veel gevallen toch een eerste kennismaking tussen een bestuur en jou als leraar. Het kan het verschil maken tussen wel en niet uitgenodigd worden voor een gesprek. Een goed LinkedIn-profiel kan overigens ook een prima visitekaartje zijn!

Binnen een stichting, vereniging of samenwerkingsverband kan een digitaal bekwaamheidsdossier echter ook voordelen opleveren. Door in kaart te brengen wie op welke school welke expertise heeft, kunnen leerkrachten bij vragen snel in contact komen met een collega op een andere school om een beroep te doen op zijn of haar expertise. Op die manier wordt kennis en ervaring breder gedeeld en ook ingezet buiten de eigen schoolmuren. Dit is enerzijds een stimulans voor de leraar, omdat er gebruik wordt gemaakt van zijn knowhow en anderzijds kostenbesparend voor de collega-scholen. Uiteraard werkt dat alleen wanneer de betreffende leraar daar voor gefaciliteerd wordt. Komt het er als extra bij, dan zal hij snel afhaken!

Tot slot: Het gaat niet zozeer om het middel, maar veel meer om het doel dat je hebt. Creëer geen regels, maar ruimte! En heb aandacht voor de al het andere binnen de school. Gekwalificeerd personeel is belangrijk, maar goed lesmateriaal, goede voorzieningen, ruimte voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben en behapbare aantallen leerlingen per groep en tijd voor nakijkwerk en gesprekken zijn minstens zo belangrijk. De som van deze delen is meer dan de delen afzonderlijk!

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Reageer dan op dit blog, via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT of via Facebook.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @ictvliedberg , @GuusBouwhuis71 , @Wiswijzer2 , @Sjaboepaan , @Riaanlous, @anthonyvdzande

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

woensdag 7 maart 2012

Prestatiebox vervangt Lerarenbeurs korte opleidingen

De afgelopen weken kregen we steeds meer vragen over de Lerarenbeurs voor korte opleidingen:
Is jullie Post HBO Opleiding voor ICT coördinator in het onderwijs nog te financieren met de Lerarenbeurs? 

Jarenlang konden leerkrachten gebruik maken van deze regeling om opleidingen tot Reken-coördinator, Taal-coördinator of ICT-coördinator te volgen. 

Vanaf 2012 wordt De Lerarenbeurs niet meer ingezet voor korte opleidingen, maar is alleen nog bestemd voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding.
Korte opleidingen (< 1 jaar) kunnen gefinancierd worden uit het reguliere nascholingsbudget (lumpsum) en met de extra middelen voor professionalisering van leraren die vanaf maart 2012 voor onderwijsinstellingen beschikbaar komen.

De gelden in de zogenaamde Prestatiebox zijn o.a. bedoeld voor professionalisering op het gebied van:
 • reken- en taalonderwijs;
 • onderwijs aan begaafden
 • werken met Leerling  Onderwijs Volgsysteem

De Netwijs Opleiding ICT coördinator in het onderwijs is een totaalaanpak om ICT te integreren in het onderwijs, uiteraard kunnen er ook losse workshops worden verzorgd om het rekenonderwijs of taalonderwijs te verbeteren door middel van een methode training of digibordtraining speciaal gericht op dit doel.

Bekijk onderstaande screencast voor een korte uitleg over lumpsum en de prestatiebox:


Ook viel het me in gesprekken op dat er soms 'geen budget' lijkt te zijn voor ICT. Een digibordtraining of training in het gebruik van Ambrasoft, daar is geen geld voor. Zodra we echter als onderwijsadviseur in gesprek gaan en uitleggen dat ICT slechts een middel is om het onderwijs beter te maken en dat we een digibordtraining gaan verzorgen om de rekeninstructie te verbeteren, dan is er opeens wel budget voor... dinsdag 6 maart 2012

Bezuinigingen op onderwijs geen goed idee voor Passend Onderwijs met ICT!

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Bezuinigingen op onderwijs geen goed idee voor Passend Onderwijs met ICT!”  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Als reactie kwam er een voorstel voor een alternatieve stelling: ‘ICT de oplossing voor bezuinigingen op Passend Onderwijs!’ Dat heeft een wat andere lading. In beide gevallen staat echter centraal dat ICT een belangrijk middel is als het gaat om realiseren van Passend Onderwijs.

Dat vraagt echter wel een gezamenlijke inspanning, zo bleek in de discussie. Allereerst van de leerkracht zelf. Tijdens eerdere discussies hebben we al geconstateerd, dat er nog veel te weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden, die ICT biedt. Bijvoorbeeld om bepaalde leerstof op maat aan te bieden of te verwerken of om een instructie te herhalen. Mogelijkheden te over en vaak nog gratis te gebruiken ook! Het vraagt wel een actieve houding van de leerkracht: Op zoek gaan naar wat er is, uitproberen, met collega’s er over praten, alternatieven onderzoeken, organiseren. Het komt je niet aanwaaien! En je zult er echt open voor moeten staan.

Daarnaast vraagt het ook een inspanning van de directie. Die zal ook op dit gebied leiderschap moeten laten zien: visie moeten ontwikkelen, beleid moeten vastleggen, leerkrachten stimuleren en de ruimte geven om te onderzoeken en te experimenteren met nieuwe middelen, beter gebruik maken van bestaande middelen, uitstralen dat onderwijs leuk ís en niet leuk moet wórden, leerkrachten uitdagen om hun creativiteit in te zetten.
Dat is niet eenvoudig! Toen we het twee weken geleden hadden over de inzet van ICT speciaal voor kinderen met een beperking kwamen er opvallend weinig reacties. ‘Hoe zet je nu specifiek voor zorgleerlingen ICT in?’ lijkt nog een lastige vraag te zijn! En dat terwijl er zoveel kan! Maar dat vraagt wel om kennis en vaardigheden bij de leerkrachten. En als die er niet zijn, dan zal daar in geïnvesteerd moeten worden. Alleen dán kan ICT een bijdrage leveren aan een oplossing.

Het vraagt ook om keuzes maken, zo werd in de discussie aangegeven. Je kunt als school niet alles doen en alles oppakken. Durf nee te zeggen tegen zaken die niet tot de kerntaken van het onderwijs behoren. Niet alleen kijken naar de opbrengsten, maar ook naar het plezier om te leren. Verwacht van jezelf dezelfde creativiteit als die je ook van je leerlingen verwacht!

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Reageer dan op dit blog of via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT.
Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @GuusBouwhuis71 , @Sjaboepaan , @Kajrietberg , @Riaanlous, @anthonyvdzande

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!