woensdag 7 maart 2012

Prestatiebox vervangt Lerarenbeurs korte opleidingen

De afgelopen weken kregen we steeds meer vragen over de Lerarenbeurs voor korte opleidingen:
Is jullie Post HBO Opleiding voor ICT coördinator in het onderwijs nog te financieren met de Lerarenbeurs? 

Jarenlang konden leerkrachten gebruik maken van deze regeling om opleidingen tot Reken-coördinator, Taal-coördinator of ICT-coördinator te volgen. 

Vanaf 2012 wordt De Lerarenbeurs niet meer ingezet voor korte opleidingen, maar is alleen nog bestemd voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding.
Korte opleidingen (< 1 jaar) kunnen gefinancierd worden uit het reguliere nascholingsbudget (lumpsum) en met de extra middelen voor professionalisering van leraren die vanaf maart 2012 voor onderwijsinstellingen beschikbaar komen.

De gelden in de zogenaamde Prestatiebox zijn o.a. bedoeld voor professionalisering op het gebied van:
  • reken- en taalonderwijs;
  • onderwijs aan begaafden
  • werken met Leerling  Onderwijs Volgsysteem

De Netwijs Opleiding ICT coördinator in het onderwijs is een totaalaanpak om ICT te integreren in het onderwijs, uiteraard kunnen er ook losse workshops worden verzorgd om het rekenonderwijs of taalonderwijs te verbeteren door middel van een methode training of digibordtraining speciaal gericht op dit doel.

Bekijk onderstaande screencast voor een korte uitleg over lumpsum en de prestatiebox:


Ook viel het me in gesprekken op dat er soms 'geen budget' lijkt te zijn voor ICT. Een digibordtraining of training in het gebruik van Ambrasoft, daar is geen geld voor. Zodra we echter als onderwijsadviseur in gesprek gaan en uitleggen dat ICT slechts een middel is om het onderwijs beter te maken en dat we een digibordtraining gaan verzorgen om de rekeninstructie te verbeteren, dan is er opeens wel budget voor... 1 opmerking:

  1. Heel erg goed dat er iets gedaan wordt voor de leraren. Je ziet steeds minderen leraren voor de klas staan. Niet zo prettig om dat te zien.

    BeantwoordenVerwijderen