dinsdag 27 november 2012

Mediawijs bij de gratie van Microsoft, Google en Facebook en ons zelf


Het onderwerp vandaag op #netwijs Discussie Dinsdag was “Mediawijs bij de gratie van Microsoft, Google en Facebook en ons zelf”.  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Deze week is het de Week van de Mediawijsheid. Een week vol met activiteiten om ouders en scholen of eigenlijk iedereen een stukje bewustwording bij te brengen en te stimuleren om aandacht aan dit onderwerp te besteden.

wie zoekt die vindt ...
Wijs omgaan met media. Is dat eigenlijk wel te doen? Het internet is één grote vergaarbak van heel veel informatie. Een hele kunst om daarin je weg te vinden! Gelukkig zijn er de zoekmachines! Die helpen me op weg! Dat zou je inderdaad verwachten, ware het niet dat zij ook zo hun belangen hebben. Als ik op mijn pc een zoekwoord intoets bij Google en een ander ook op zijn pc, dan kan het maar zo zijn, dat we een verschillend lijstje met resultaten te zien krijgen. Je kijkt op Facebook even je tijdlijn door, maar mist bepaalde berichtjes die bijvoorbeeld je partner wel ziet. Mooie voorbeelden hoe anderen met ons mee denken. Om ons te helpen uiteraard … ‘customizing’ noemen we dat! En dan nog de dringende aanbeveling om toch vooral bepaalde programma’s te gebruiken. Maar wie wordt er vooral beter van?

vérder kijken
Er worden, zonder dat we het merken, keuzes voor ons gemaakt. Alleen wie heel goed thuis is in de materie kan er wegwijs in worden en zijn eigen keuzes maken. Willen we leerlingen hierin onderwijzen en hen kunnen begeleiden, dan vraagt dat nogal wat van jou als opvoeder. En dus … negeren we het maar,  beperken we ons tot een bepaalde basis, spelen we in op incidenten, etc. Geven we onze leerlingen wel echt die vaardigheden mee die hen voorbereid op en in staat stelt om in medialand overeind te blijven en verder te kijken dan hun neus lang is?

kritische houding
‘Manipulatie’ is iets van alle tijden overigens. Ook op TV-programma’s en kranten kun je lang niet altijd aan. En ook in het echte leven, oftewel IRL, kun je niet iedereen op zijn blauwe ogen vertrouwen. In dat opzicht niets nieuws en komt het onderwerp ‘wat is waar?’ op alle mogelijke manieren op je af. De technieken om ons in een bepaalde richting te krijgen worden echter steeds geavanceerder … Begrijpend lezen en begrijpend surfen alleen zijn niet genoeg! (Zie het verslag van een eerdere discussie) Je hebt de juiste strategieën nodig, de juiste bronnen, de vaardigheid om bronnen te vergelijken, het besef dat je niet moet afgaan op wat je in eerste instantie voorgeschoteld krijgt. Een kritische houding dus! “Vroeger moest kennis vergaard worden, nu is ze ter beschikking en is het de kunst om ze te vinden.”

wie ben ik?
‘Iemand die zelf een filmpje of een blog maakt, is 100% puur zichzelf. Social media zijn juist niet manipulerend, mits je het goed gebruikt natuurlijk.” zo werd opgemerkt. Dat is echter discutabel: In hoeverre zijn we zelf eigenlijk echt via social media? Zouden alle mensen inderdaad zo gelukkig zijn als hun profiel ons doet geloven? Welke boodschap geven wij daarmee aan de opgroeiende leerlingen? Welk beeld krijgen zij hiermee voorgeschoteld van de wereld om hen heen? Delen we ook ons verdriet, onze teleurstellingen met onze digitale ‘vrienden’?

aan de slag
Het is duidelijk, dat de Week van de Mediawijsheid er niet voor niets is. Er is nog een flinke inhaalslag te slaan! Al op jonge leeftijd moeten we met leerlingen aan de slag! Daarbij kunnen we van hén minstens zo veel leren als zij van ons! Laten we vooral ook het goede voorbeeld geven. Er zijn gelukkig al diverse goede voorbeelden van zinvol, positief en leerzaam (social) mediagebruik in het onderwijs. Laten we de goede voorbeelden volgen en vooral ook delen!

Mediawijsheid begint niet morgen maar vandaag! En dan eerst bij ons zelf …

Tot zover de discussie. Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar wil je wel je mening of ervaringen delen? Reageer dan op dit blog, via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT of via Facebook.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Geef het door via discussiedinsdag.yurls.net. Daar vind je ook alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook het archief van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @Hogenkampv , @GuusBouwhuis71 , @henkvangils , @lexhupe , @Sjaboepaan , @ManuBorghs

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.30 uur en 13.30 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT via de hashtag #netwijs. Ook de rest van de week interessant om te volgen!

donderdag 22 november 2012

Aan de slag met social media in het onderwijs

Van 23 t/m 30 november 2012 is het de 'Week van de Mediawijsheid'. Overal in het land worden dan activiteiten georganiseerd om aandacht te besteden aan mediawijsheid. Alle informatie over deze week is te vinden op weekvandemediawijsheid.nl 

mediagebruik
Dat het onderwerp een week lang volop in de schijnwerpers staat is een goede zaak! Naast het feit dat er ongelofelijk veel gebruik wordt gemaakt van media en social media blijkt er ook nog veel onbekendheid te zijn; bij leraren, bij leerlingen en ook bij ouders. Die onbekendheid roept bij iedereen weer een andere reactie op. De één wordt nieuwsgierig en gaat experimenteren, de ander wil er niets mee te maken hebben. Onbekendheid, onwetendheid en angst zijn vaak slechte raadgevers. Juist daarom is het van belang je te verdiepen in het onderwerp. 'Wat kán je er mee?' komt eerst. 'Wat wíl je er mee?' komt daarna.

social media
Kinderen komen overal in aanraking met social media. Je kunt geen televisieshow bekijken of je wordt opgeroepen om te reageren via social media. Kinderen worden nieuwsgierig en willen graag mee doen. Ze maken een account aan en gaan aan de slag. Al doende ontdekken ze vanzelf hoe het werkt. Op zichzelf een hele gezonde en leerzame houding. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk, dat ze veel ook niet ontdekken of te laat. Ook zijn ze zich van bepaalde consequenties niet bewust.

vaardigheden en onderwijsdoelen gaan samen
De vraag is eigenlijk: Gooi je ze in het diepe of geef je ze zwemles? Door op school social media in te zetten als middel kun je ze spelenderwijs vaardigheden bij brengen en bewust maken van dingen. Laat je leerlingen eens een krantenartikel lezen en vraag ze om de kerngedachte weer te geven in een tweet van 140 tekens met daarbij een afgesproken hashtag om de tweets gemakkelijk terug te vinden. Bekijk vervolgens gezamenlijk alle tweets. Heeft iedereen dezelfde hoofdgedachte er uit gehaald? Hoe is er geformuleerd? Snap je wat de ander bedoeld? Een eenvoudig voorbeeld waarbij niet het middel, maar het doel centraal staat, namelijk het formuleren van de kerngedachte. Tegelijkertijd maken ze zich echter ook vaardigheden rond het middel eigen. Een mooie dubbelslag. Door deze variatie in werkvorm, zal bovendien ook de motivatie voor Begrijpend Lezen nog eens toenemen!

gratis whitepaper social media in het onderwijs
Nu blijken er in de praktijk ook haken en ogen te zitten aan het gebruik van social media. En daarbij: Waar begin je? Om scholen te helpen bij hun oriëntatie op het gebruik van social media in het onderwijs hebben de onderwijsadviseurs van Station to Station een whitepaper opgesteld. Een document met heel veel aandachtspunten om scholen te helpen om concreet en goed voorbereid aan de slag te gaan. Deze whitepaper is gratis te downloaden vanaf de website.

Wil je als school een inspiratiesessie of training voor de leraren of docenten organiseren, een informatieve ouderavond of workshops voor ouders? We helpen u graag verder! Meer informatie vindt u op de website: www.stationtostation.nl. Neem vrijblijvend contact met ons op, bel 0348- 44 69 63, mail naar info@stationtostation.nl of via het contactformulier.

Mijn E-deaal


Enige tijd geleden schreef Station to Station een fotowedstrijd uit. Leraren werd gevraagd in beeld te brengen hoe zij concreet social media inzetten tijdens hun lessen. De winnaar werd gekozen tijdens een speciale editie van #netwijs Discussie Dinsdag. Erwin Daniëls, docent Engels/Nederlands bij de Horeca Vakschool Rotterdam, werd de winnaar van een inspiratiesessie social media.

Onderstaand beschrijft hij zijn E-deaal:

Leerlingen komen het lokaal in. Vinden een plaats. Her en der zijn QR-codes beschikbaar met opdrachten en antwoordmodellen. Via een persoonlijke omgeving ontstaat een portfolio. Beoordeeld werk binnenhalen op webmail, commentaar geven via Twitter. Presentatie op YouTube, stilstaand beeld op Instagram.

theorie werkwoordspelling.
Eerst ik, dan mijn virtuele assistent. Intussen heeft iedereen de app gedownload en geïnstalleerd en kan ermee aan de slag. Door per vraag in te laten sturen zijn de grafieken realtime zichtbaar. De klas ziet dat 100% kiest voor stam + dt. Afkijken mag maar is niet meer nodig. De enkeling die een spelletje speelt, intussen What’sAppt of pingt zou onder andere omstandigheden meer storen.

mondelingen Engels
Vierdejaars oefenen met tweedeklassers die aan elkaar hun favoriete websites laten zien en vertellen waarom zij deze site zo interessant vinden. De gesprekken worden vastgelegd. In een online versie kunnen bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden worden veranderd, en ontkenningen toegepast. De tweedeklassers voeren hun gesprek voor de klas en dit wordt gefilmd. Vierdeklassers ondertitelen de filmpjes en een database met oefenmateriaal ontstaat.

Poezie en literatuur
Kennismaken door het uitvoeren van een webquest. Het aanmaken van een eigen pagina over een deelonderwerp, een blog bijhouden als fictiedossier en het vergelijken van samenvattingen of uittreksels en daarbij uitleggen waarom de ene meer bruikbaar is dan de ander. Door het geven van commentaar, of likes via FaceBook wordt een beoordeling gegeven.

Woordenschat
Via WRTS kunnen lijsten worden aangemaakt, gedeeld en getoetst. Oefenen via PC of smartphone, resultaten mailen en vervolgens terugkoppelen. Ook door het simpelweg invoeren van woorden en hun betekenis kan je een woordzoeker maken, voor hogerejaars eventueel een kruiswoordpuzzel. Beelden zoeken bij woorden kan gemakkelijk met google-images en een rebus is dan snel gemaakt. Een woordweb maken en dit delen, maar ook vrije schrijfopdrachten die door iedereen kunnen worden gelezen en bewerkt

administratie
Ook alle administratie gaat digitaal. De leerling volgt het leerlingvolgsysteem. Lesstof blijft bewaard, kan worden bewerkt, en resultaten zijn overal en altijd beschikbaar. Ouders volgen de vorderingen van hun kind en zien wat afgerond is en wat nog niet. Op vaste momenten zijn docenten beschikbaar via Skype, Twitter oid om vragen te beantwoorden. Als extra service maken examenkandidaten een account aan om buiten schooltijd (huiswerk)vragen te beantwoorden, wat voor hen weer een cijfer oplevert voor het betreffende vak.

vergaderen
Vergaderen ten slotte gebeurt voor het grootste deel digitaal via een forum met discussiegroepen. Voor geselecteerde gebruikers alleen te lezen, voor anderen openbaar om te reageren en mee te beslissen. Mededelingen kunnen op ieder gewenst moment worden gedaan, alles is altijd terug te vinden. Zoals een besluit smartphones toe te staan in de les, we hebben niet voor niets WiFi in het gebouw, nietwaar?

Erwin Daniëls

dinsdag 20 november 2012

Facebook wil leeftijdsgrens van 13 jaar loslaten, maar is dat wenselijk?


Het onderwerp vandaag op #netwijs Discussie Dinsdag was “Facebook wil leeftijdsgrens van 13 jaar loslaten, maar is dat wenselijk?”.  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Onlangs verklaarde Simon Milner, de Britse beleidsdirecteur van Facebook , tegenover de Sunday Times dat Facebook overweegt om de leeftijdsgrens van 13 jaar naar beneden bij te stellen. De wetgeving in de VS vormt daarvoor echter nog een obstakel. Een mogelijke oplossing is om niet meer wereldwijd dezelfde leeftijdsgrenzen te hanteren.
In Nederland speelt de privacy-wetgeving nog een rol. Kinderen onder de 16 moeten, volgens die wet, toestemming hebben van hun ouders. Hun gegevens mogen niet zomaar worden opgeslagen. Hoe Facebook daar dan mee om zal gaan is nog niet bekend.

onderzoek
Uit grootschalig Europees onderzoek blijkt, dat kinderen massaal de leeftijdsgrenzen negeren. Van de 11- en 12-jarigen heeft ongeveer 60% een social media-account  en van de 9- en 10-jarigen zo’n 30%, zo lazen we in de Telegraaf. De controle is echter erg lastig en dus wordt er gedoogd.

Het liegen over de leeftijd brengt met zich mee, aldus Justine Pardoen van Ouders Online in een interview met BNR, dat bedrijven als Facebook en Hyves niet medeverantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor een veilige omgeving voor jongere kinderen. Officieel hebben deze kinderen immers geen account!

Wat doe jij?
De vraag is hoe wij hier in het onderwijs mee om gaan? Gaan we mee in de gedoogcultuur of houden wij ons netjes aan de regels? In de praktijk blijkt dat inderdaad veel basisschoolleerlingen, met name in de bovenbouw, al een account hebben. De stap om dan ook maar een groep aan te maken, zodat leerlingen bijvoorbeeld samen kunnen werken, is klein. Maar wat doe je dan met leerlingen die géén account hebben? Maak je er dan als leerkracht één voor ze aan?

alternatieven
De meeste discussie-deelnemers zijn van mening, dat je het niet kunt maken als basisschool om de regels te negeren. Doen ze het thuis, dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders. Gebruik in het VO is deels ook discutabel. “Je laat ze in de klas toch ook geen 16+ video-games spelen?”  of “je laat ze in het middelbaar toch ook geen Franse Wijnen proeven?” Wil je toch leerlingen online laten samenwerken of iets doen met een sociaal netwerk, dan zijn er prima alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan Edmodo. “Alternatieven zoeken vergroot meteen de kennis en het enthousiasme van de docenten”.

goede begeleiding
Toch zijn er ook voorstanders. Er zijn docenten die bijvoorbeeld via een Facebook-groep huiswerkbegeleiding geven en leerlingen elkaar laten helpen met onder supervisie. Ook op basisscholen wordt er gebruik van gemaakt. “Spreek dan wel duidelijke regels af en maak zelf de accounts aan” aldus een ervaringsdeskundige. Een argument is, dat ze zo al vroeg op een positieve manier en met goede begeleiding gebruik leren maken van sociale media en niet ineens in het diepe worden gegooid. Wel is het belangrijk om de ouders goed in te lichten, ze om toestemming te vragen en er voor open staat om uitleg te geven.
Waarom?
De vraag aldus één van de discussiedeelnemers is: “Waarom zou een leraar Facebook willen inzetten? Wat wil hij/zij als leeropbrengst? Kun je dit met sociale media behalen?” Daar voegen we dan nog aan toe de vraag: Kies je dan zélf de middelen of het platform of laat je je leiden door wat ánderen doen of wat nu eenmaal veel in gebruik is?

De vraag die niet beantwoord werd: Zijn er lós van de leeftijdsregels redenen om kinderen niet op Facebook te laten? Deel je mening met ons!

Tot zover de discussie. Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar wil je wel je mening of ervaringen delen? Reageer dan op dit blog, via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT of via Facebook.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Geef het door via discussiedinsdag.yurls.net. Daar vind je ook alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook het archief van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @Timgearz , @Marathonkeje , @Sjaboepaan , @GuusBouwhuis71 , @rgijsbrechts , @devlies , @compie67

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.30 uur en 13.30 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT via de hashtag #netwijs. Ook de rest van de week interessant om te volgen!

dinsdag 13 november 2012

Bring your own device gaat niet zonder Bring your own content!


Het onderwerp vandaag op #netwijs Discussie Dinsdag was “Bring your own device gaat niet zonder Bring your own content!”.  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

‘Bring your own device’, ook wel afgekort als ‘BYOD’ wil zeggen, dat leerlingen (en leerkrachten) hun eigen apparaat meenemen en daar op werken. Voor de één is dat een laptop, voor de ander een tablet en voor weer een ander een SmartPhone. Je eigen apparaat is het gereedschap waar je mee werkt, waarmee je toegang hebt tot diverse gereedschappen en bronnen ongeacht waar je bent.

Wat betreft het gebruik zijn er verschillende mogelijkheden:
 • Het kan slechts gaan om het toegang verlenen tot een online omgeving, waarbij een browser en internettoegang dus voldoende is.
 • Het kan ook gaan om de verschillende mogelijkheden of gereedschappen die je tot je beschikking hebt op het device. Daarmee voeg je dus extra middelen toe, naast de bestaande.
 • Of het kan gaan om een combinatie van beide.
In het eerste geval zullen er minder obstakels zijn, dan in het tweede geval. In dat geval gaat er namelijk nog iets anders meespelen. Met een laptop kun je weer andere dingen dan met een tablet of SmartPhone. Ook kun je met het ene merk device weer andere mogelijkheden dan een ander. Bovendien speelt dan ook nog mee het verschil tussen bijvoorbeeld een Android-tablet en een iPad, etc. Met deze verschillen zul je dan terdege rekening moeten houden.

Nu wordt er in Nederland heel veel volgens lesmethoden gewerkt, gemaakt door uitgeverijen. Zijn die materialen die je wilt gebruiken al digitaal beschikbaar, zijn ze webbased, zijn ze interactief en platform-onafhankelijk? Momenteel is het aanbod heel erg divers. Alle boeken de deur uit en alles digitaal doen is daarom nog geen optie  … tenzij … tenzij je je eigen materialen gaat ontwikkelen als school. Uiteraard kunnen de lesmethoden daarbij prima dienst doen als leidraad, zodat je wel de leerlijn en de doelen van de methode volgt, maar daar invulling aan geeft met je eigen materialen.

Bij OBS De Zevensprong in Almere wordt al veel mee geëxperimenteerd met verschillende devices. Er is een goede internetverbinding waar leerlingen gebruik van kunnen maken met de verschillende devices. Zo kunnen ze gebruik maken van bijvoorbeeld de vele online Web 2.0-toepassingen. “Ik gebruik BYOD, omdat nu al 70% webased is. Daar heb ik geen app voor nodig alleen internet!” aldus Eric Redegeld. “Er is bijna voor alles wel een online oplossing. Ik voorzie, dat binnen nu en twee jaar methodes met apps komen of online toepassingen via IP verification zoals nu op de pc.”
Bij het Stanislas College loopt momenteel een BYOD-project waarbij leerlingen zélf lesmateriaal ontwikkelen. Ze verwerken de geleerde lesstof tot instructie voor andere leerlingen. Daarbij wordt eveneens gebruik gemaakt van de vele gratis webtools. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze elkaars materialen ook weer gaan waarderen en ze dus met elkaar ook de kwaliteit bewaken. “Wat opvalt is dat deze brugklassers veel minder vaardig en mediawijs zijn dan door docenten/volwassenen wordt gedacht.” aldus Wiebe Albers. Goede begeleiding is dus noodzakelijk. “Wanneer je hier als school mee start denk dan goed na over waar je naar toe wilt (visie) en hoe je daar denkt te komen (aanpak). Neem de tijd om te inventariseren wat er al is en gedaan wordt, en wie je zou kunnen ondersteunen.”

Om zo aan de slag te kunnen gaan zul je als leraar de nodige kennis moeten hebben. Allereerst van de leerlijnen en doelen, maar ook van de beschikbare mogelijkheden. Aan de andere kant geldt ook, dat je gebruik moet durven maken van de kennis die leerlingen zélf hebben op dit gebied of gewoon samen gaan experimenteren en ontdekken. Daar zul je tijd in moeten steken en eveneens in de organisatie. Ga ook niet alleen het wiel uitvinden maar maak gebruik van wat anderen al hebben ontdekt. Leg verbindingen met anderen en wissel met elkaar uit.

Tot slot nog een vraag die bleef hangen: ‘Bring your own device’ doet veronderstellen dat leerlingen (of beter gezegd: de ouders) zélf een device aanschaffen en deze ook zelf beheren. Naast de kosten voor aanschaf zijn er daarnaast wellicht ook kosten voor de aanschaf van eventuele apps (wanneer je meer wilt dan alleen internettoegang). Kun je dit van (alle) ouders vragen? Wat zijn de alternatieven?

Met andere woorden: Genoeg om verder over na te denken! Maar ga ondertussen wel aan de slag! Met afwachten kom je niet voorruit en blijven veel kansen en mogelijkheden liggen!

Tot zover de discussie. Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar wil je wel je mening of ervaringen delen? Reageer dan op dit blog, via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT of via Facebook.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Geef het door via discussiedinsdag.yurls.net. Daar vind je ook alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook het archief van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @WiebeA , @mariekemove , @Sjaboepaan , @compie67 , @Klasseplan

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.30 uur en 13.30 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT via de hashtag #netwijs. Ook de rest van de week interessant om te volgen!

dinsdag 6 november 2012

Kaartspel TokTok Herrie in het hok maakt digitaal pesten bespreekbaar

Dat we aan pesten niet genoeg aandacht kunnen besteden in het onderwijs blijk deze week maar weer op uiterst tragische wijze! Laten we met z'n allen de mouwen opstropen om het (digitaal) pesten uit te bannen! Vooral door kinderen bewust te maken van de gevolgen die het heeft voor een ander.

Juist daarom brengen we graag het pas uitgekomen kaartspel onder de aandacht: 'TokTok herrie in het hok'. "TOKTOK is een uniek spel dat gemaakt is om de problematiek rond pestgedrag op een luchtige manier ter sprake te brengen. Het spel is ontwikkeld door YMCA en KerkopKop. Zowel kinderen als volwassenen hebben het spel getest en waren unaniem enthousiast. TOKTOK is een ervaringsgericht spel over pesten, met een link naar cyberpesten. Het laat de speler ervaren hoe een bepaalde positie binnen een pestsysteem voelt."

Het spel is bedoeld om spelenderwijs met kinderen van 8 jaar en ouder tot een gesprek te komen over (digitaal) pesten en de gevolgen daarvan. Op de bijbehorende website www.tokkelnet.nl vindt u meer informatie. Zo kunt u de verhaallijn lezen van het spel, de educatieve handleiding downloaden en uiteraard het kaartspel bestellen.

Een leuk spel om bijvoorbeeld in de Week van de Mediawijsheid (23-30 november 2012) met groepjes leerlingen te spelen! Maar uiteraard ook heel geschikt voor tijdens lessen Sociale Vaardigheden. De educatieve handleiding geeft u wat concrete aanvullende ideeën om hier mee aan de slag te gaan.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen met het spel!

zaterdag 3 november 2012

Supersnel een verslag met actiepunten op de iPad met ActionNotes

Regelmatig krijg ik de vraag: Wat is nu een écht handige app om op mijn iPad te zetten? Eén waar ik echt wat aan heb en die me helpt om efficiënter te werken?

Het antwoord is natuurlijk altijd wat subjectief. Iedereen gebruikte de iPad weer op een andere manier en voor andere zaken. In dit geval hebben we echter een tip die voor bijna iedereen handig is! In het onderwijs hebben we nogal wat gesprekken te voeren: met leerlingen, met collega's, met ouders, met externe deskundigen, etc. Tijdens zo'n gesprek is het handig even een kort verslag te maken en de actiepunten  voor jezelf of voor anderen op een rijtje te zetten. Wat zou het handig zijn om dit verslag direct digitaal te hebben en met de actiepunten direct te delen met je gesprekspartners.

Dat kan met de app ActionNotes! Een betaalde app voor de iPad, die zijn geld zeker waard is! De belangrijkste mogelijkheden op een rijtje:

 • Verschillende tabbladen om je verslagen te ordenen.
 • Met één klik de belangrijkste onderwerpen aanstrepen
 • Met één klik de actiepunten aangeven
 • De actiepunten sorteren op prioriteit (los van de volgorde in het verslag)
 • Aangeven wat voltooid en is wat niet
 • Alle actiepunten op een rijtje met sorteerfunctie
 • Verslag met daaronder de actiepunten direct delen via email of als PDF
 • Backup maken naar dropbox of deze terugzetten
Een ideale app, die je veel tijd bespaard! Klik hier voor meer informatie of om de app te downloaden! Bekijk het filmpje voor de mogelijkheden!