dinsdag 25 februari 2014

Financiering Professionalisering leraren met de Prestatiebox

De afgelopen maanden komen er weer veel vragen over de Lerarenbeurs binnen. Kan de Post HBO opleiding voor ICT coördinatoren ook gefinancierd worden met de Lerarenbeurs?

Helaas is dit niet meer het geval. Sinds 2012 is de Lerarenbeurs voor korte opleidingen aan banden gelegd en kun je deze alleen nog inzetten voor officieel erkende onderwijs instellingen.

Officieel erkende onderwijsinstellingen
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 3 registers met erkende onderwijsinstellingen. Er is een register voor particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), een register voor beroepsopleidingen en een register voor opleidingen in het hoger onderwijs (ho). Deze registers kun je raadplegen op internet

Extra regeling Prestatiebox naast de reguliere lumpsumbekostiging
Toch is er ook goed nieuws, want schoolbesturen ontvangen tot 2015, naast de reguliere lumpsumbekostiging, een extra bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Deze prestatiebox kan o.a. ingezet worden voor het professionaliseren van leraren. Voor een gemiddelde school met 200 leerlingen was dit extra bedrag in 2013-2014 alleen al voor professionalisering van leraren  € 6398 euro

Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van de gelden die zijn gereserveerd voor de functiemix leerkracht. (het is bestuursafhankelijk hoe dit wordt uitgegeven)

Prestatiebox: Bedrag per leerling en een bedrag per school
Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders.

Jaarlijks wordt het bedrag per leerling vastgesteld dat wordt uitgekeerd per school en per leerling. Voor het basisonderwijs was dit in schooljaar 2013-2014 voor professionalisering leraren basisonderwijs € 31,99 per leerling. Binnenkort wordt het bedrag voor het nieuwe schooljaar weer gepubliceerd.

Waaraan mogen schoolbesturen en scholen de middelen uit de prestatiebox uitgeven?
De prestatiebox biedt schoolbesturen bestedingsvrijheid om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Het gaat hier namelijk niet om een subsidie met een specifieke verantwoordingslast, maar om bijzondere bekostiging met bestedingsvrijheid. Aangezien de ambities uit het bestuursakkoord betrekking hebben op de kerntaken van het onderwijs, gaan ze ervan uit dat schoolbesturen ook vanuit de lumpsum investeren in de realisatie van de ambities. Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om die investeringen te versterken, te verdiepen en te versnellen. (Zie ook de officiële bekendmaking van de regeling.)

Kortom ga met je directeur en/of schoolbestuur in gesprek om de Post HBO opleiding ICT coördinator in het onderwijs gefinancierd te krijgen. Al ruim 500 deelnemers zijn door deze opleiding in de LB schaal terecht gekomen. 

Daarnaast kunnen dus ook andere ICT professionaliseringstrajecten met deze gelden worden gefinancierd. Als er maar een onderwijskundige doelstelling aan ten grondslag ligt. Kortom we verzorgen dan geen 'digibord training of touchscreen training' maar een training om effectieve reken instructie te geven met het digibord. Of woordenschat ontwikkeling bij de kleuters te bevorderen met behulp van digitale prentenboeken. 

maandag 10 februari 2014

Uitleg Visieversneller

Kennisnet heeft, nu al weer een hele tijd geleden, de Visieversneller ontwikkeld. Het is een tool waarmee de school een visie kan ontwikkelen en doelen kan formuleren om aan te gaan werken.
Lang geleden was er de Workshopgenerator, die helemaal op papier en met flipovers gemaakt moest worden.
Toen de eerste versie van de Visieverneller werd gelanceerd, was het niet mogelijk om de visiestellingen en de doelenstellingen aan te passen. Dat kan inmiddels wel en daarmee werd het een bruikbaar instrument om in onze opleiding voor ICT-coördinatoren te gebruiken. We passen de visie- en de doelenstellingen namelijk graag aan omdat de originele stellingen a) te uitgebreid en b) soms niet concreet genoeg zijn geformuleerd.

Bij de Visieverneller wordt een set documentatie geleverd, maar een duidelijke uitleg van het verloop van de Visieversneller ontbrak nog. Daarom hebben we een korte screencast gemaakt:
Onze opleiding is puur gericht op beleidsmatige integratie van ict in het onderwijs. Tijdens de opleiding wordt gefocust op het ontwikkelen en vergroten van de onderwijsinhoudelijke competenties van de ICT-coördinator. De opleiding is erkend door de Stichting Post-Initieel onderwijs en de deelnemers krijgen na voltooiing dus een officieel certificaat. Een prima opstap naar een LB-functie dus.

vrijdag 7 februari 2014

Top 3 highlights BETT 2014

Van 23 tot 25 januari waren we met het hele onderwijsteam van de Odin-groep in Londen voor de BETT. (British Educational Technology and Teaching fair).

Hieronder mijn highlights van de BETT:

Einstein

Einstein blijkt winnaar geworden te zijn van de BETT 2014 voor het beste digitale device. De stand viel me al op, omdat er naast eigen tablets ook kastjes uitgestald waren (labmates) die je kunt aansluiten op elke pc of andere tablet met bluetooth of via micro USB.

Met de gratis te downloaden software en Apps kun je dus je bestaande hardware omtoveren in meetappratuur voor bijvoorbeeld tempartuur, luchtdruk, hartslag, licht, etc.

Een apparaat wat ik zeker op school zou willen hebben voor begaafden of om op te nemen in het techniek onderwijs.

http://fourieredu.com/

Creaza
In de voorbereidingen wilde ik graag langs deze stand, omdat er in de omschrijving stond dat ze 21st century skills aanbieden in een leeromgeving.

Tijdens een korte presentatie zag ik dat het een soort ELO was waarin Glogsters (digitale posters), filmpjes, muziekjes, cartoons, etc. gemaakt en bewaard kunnen worden.

Dat is nu toch wel vaak de uitdaging als je leerlingen een digitale verwerking laat maken: waar sla je alles op? En hoe bewaar je het in een digitaal porfolio?

Natuurlijk bestaan de linkjes in een Glogster of Prezi ook nog wel, maar sommige online tools verdwijnen ook weer.

Het initiatief van een dergelijk portaal kan ik dan ook wel waarderen. Nog mooier zou een omgeving zijn waarin je alles zou kunnen ontsluiten van wat je online hebt gemaakt.

http://www.creazaeducation.com/

Ombea
Ombea is voting software, die je kunt gebruiken met Powerpoint, Keynote, Prezi, of wat dan ook. Je kan zowel met Smartphones, tablets als met stemkastjes stemmen.

Waar ze zich mee onderscheiden van andere producten is het feit dat je allerlei analyses kunt loslaten over het gebruik. Zo kun je monitoren welke leraren er veel gebruik maken van stemmen, welke soort vragen ze stellen, welk effect het heeft op resultaten etc.
Vergelijkbaar met Turning Technologies, waarbij in Ombea dus alles online wordt ontsloten en gemonitord.

http://www.ombea.co.uk

Schoolbezoek ACS Hillingdon
Verder hebben we natuurlijk nog veel meer bekeken, maar deze drie zijn me het meest bijgebleven. Het schoolbezoek aan ACS Hillingdon op donderdag was het meest indrukwekkend,  maar daarover zullen mijn collega’s een blog schrijven.

Hieronder alvast een voorproefje van wat we daar gezien hebben: