dinsdag 25 februari 2014

Financiering Professionalisering leraren met de Prestatiebox

De afgelopen maanden komen er weer veel vragen over de Lerarenbeurs binnen. Kan de Post HBO opleiding voor ICT coördinatoren ook gefinancierd worden met de Lerarenbeurs?

Helaas is dit niet meer het geval. Sinds 2012 is de Lerarenbeurs voor korte opleidingen aan banden gelegd en kun je deze alleen nog inzetten voor officieel erkende onderwijs instellingen.

Officieel erkende onderwijsinstellingen
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 3 registers met erkende onderwijsinstellingen. Er is een register voor particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), een register voor beroepsopleidingen en een register voor opleidingen in het hoger onderwijs (ho). Deze registers kun je raadplegen op internet

Extra regeling Prestatiebox naast de reguliere lumpsumbekostiging
Toch is er ook goed nieuws, want schoolbesturen ontvangen tot 2015, naast de reguliere lumpsumbekostiging, een extra bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Deze prestatiebox kan o.a. ingezet worden voor het professionaliseren van leraren. Voor een gemiddelde school met 200 leerlingen was dit extra bedrag in 2013-2014 alleen al voor professionalisering van leraren  € 6398 euro

Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van de gelden die zijn gereserveerd voor de functiemix leerkracht. (het is bestuursafhankelijk hoe dit wordt uitgegeven)

Prestatiebox: Bedrag per leerling en een bedrag per school
Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders.

Jaarlijks wordt het bedrag per leerling vastgesteld dat wordt uitgekeerd per school en per leerling. Voor het basisonderwijs was dit in schooljaar 2013-2014 voor professionalisering leraren basisonderwijs € 31,99 per leerling. Binnenkort wordt het bedrag voor het nieuwe schooljaar weer gepubliceerd.

Waaraan mogen schoolbesturen en scholen de middelen uit de prestatiebox uitgeven?
De prestatiebox biedt schoolbesturen bestedingsvrijheid om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Het gaat hier namelijk niet om een subsidie met een specifieke verantwoordingslast, maar om bijzondere bekostiging met bestedingsvrijheid. Aangezien de ambities uit het bestuursakkoord betrekking hebben op de kerntaken van het onderwijs, gaan ze ervan uit dat schoolbesturen ook vanuit de lumpsum investeren in de realisatie van de ambities. Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om die investeringen te versterken, te verdiepen en te versnellen. (Zie ook de officiële bekendmaking van de regeling.)

Kortom ga met je directeur en/of schoolbestuur in gesprek om de Post HBO opleiding ICT coördinator in het onderwijs gefinancierd te krijgen. Al ruim 500 deelnemers zijn door deze opleiding in de LB schaal terecht gekomen. 

Daarnaast kunnen dus ook andere ICT professionaliseringstrajecten met deze gelden worden gefinancierd. Als er maar een onderwijskundige doelstelling aan ten grondslag ligt. Kortom we verzorgen dan geen 'digibord training of touchscreen training' maar een training om effectieve reken instructie te geven met het digibord. Of woordenschat ontwikkeling bij de kleuters te bevorderen met behulp van digitale prentenboeken. 

1 opmerking:

 1. Hoi allemaal
  Wij zijn een religieuze organisatie die leningen aan personen in nood maakt en de vreze Gods hebben. Wij maken ook investeringen in rendabele projecten. Je bent eerlijk; u moet de liquiditeit te betalen uw facturen, om uw eigen bedrijf te starten of om schulden te vereffenen. We zijn klaar om u te ontmoeten met de hulp van onze advocaten. Neem contact op met ons op via onze mail voor totale tevredenheid binnen 24 uur. Onze voorwaarden zijn zeer gunstig en u kan terugbetalen in 20 jaar met een jaarlijkse rente van 2 procent.

  Contacteer ons via E-mail: legalfinance85@gmail.com

  Het team van de 'Juridische Finance'

  Vriendelijke groeten

  BeantwoordenVerwijderen