dinsdag 19 november 2013

Netwijs.nl viert Sinterklaas

Netwijs.nl pakt dit jaar uit met extra veel leuke spellen en avonturen van Bit.

Wilt u alle avonturen van Bit, Buddie en Mo bekijken? Ga dan naar Netwijs.nl en maak een schoolabonnement aan. U kunt dan gebruik maken van meer dan 400 digitale wereldoriëntatielessen (gebaseerd op de kerndoelen) en 300 digitale spellingsoefeningen (gebaseerd op de Cito-categorieën)
Natuurlijk kunnen uw leerlingen er niet alleen op school, maar ook thuis mee aan de slag!


Bit viert kerst

Kerst - Lotto
Kerst - schduwlottoKerst - WoordenlottoSinterklaas- memory Sinterklaas - lettermemory
Sinterklaas - vormenlotto Sinterklaas - schaduwlotto
Sinterklaas - woordflits Sinterklaas - woordenmemory


maandag 18 november 2013

Alle stemmen tellen

Stemmen in het onderwijs wordt steeds populairder, omdat je er tegenwoordig niet per se fysieke stemkastjes meer voor nodig hebt. Er zijn scholen die gebruik maken van BYOD (Bring Your Own Device) of tablets in hun onderwijs.

Het gebruik maken van (platform onafhankelijke) online tools om te stemmen ligt dan voor de hand.

Stemmen met leerlingen kan een enorme toegevoegde waarde hebben. De betrokkenheid van leerlingen neemt toe, omdat je van alle leerlingen een antwoord verwacht.  Zeker als er anoniem wordt gestemd hoeven leerlingen niet ‘geremd’ te worden om ook hun stem uit te brengen.

Didactische toepassing
Je kunt stemkastjes tijdens de les inzetten om:
 1. aan het begin van de les de voorkennis van de leerlingen in kaart te brengen;
 2. tijdens de les te controleren of bepaalde instructie is overgekomen;
 3. aan het einde van de les te toetsen of de leerdoelen zijn bereikt.
Toetsen
Voor het geautomatiseerd afnemen van toetsen kun je ook gebruik maken van stemmen. Het is dan wel belangrijk dat leerlingen de toets in hun eigen tempo kunnen doorlopen. Een online variant die ik hier zelf voor gebruik is www.socrative.com

Als alle leerlingen de vragen hebben beantwoord, kun je de antwoorden downloaden als Excel bestand.

Hoe Socrative werkt heeft Willem Karssenberg al mooi uitgelegd in dit filmpje.

Stemmen om mening te vormen
Ook kun je stemmen gebruiken voor het vormen van een eigen mening of om gezamenlijk te brainstormen rondom een bepaald onderwerp.

Ik vind hiervoor met name Sticky Moose geschikt, omdat leerlingen hier zelf ook antwoorden kunnen toevoegen. Lees voor een handleiding en stappenplan het blog van Herman van Schie over Sticky Moose.

Do’s en don’t’s

Do’s
 • Gebruik stemkastjes om didactische doeleinden te realiseren (niet omdat je graag wil aansluiten bij de nieuwste didactische trends)
 • Leg leerlingen uit waarom je de stemkastjes gebruikt (Wat is het nut?)
 • Wat zijn de voorwaarden? (Wat verwacht je van de leerling?)
 • Leerlingen vinden stemkastjes spannend. Zet stemkastjes in op momenten tijdens de les als de spanningsboog van leerlingen verslapt.
 • Formuleer korte, heldere en eenduidige vragen
Don’t’s
 • Gebruik niet teveel stem sessies per dag
 • Gebruik niet teveel antwoord alternatieven (maximaal vijf)
 • Als de stemmen teveel worden ingezet wordt de les al snel rommelig.

Bron: Stemkastjes do's en don't's

Hieronder een overzicht van online stem applicaties die ik veel gebruik:
 1. www.socrative.com  voor uitgebreidere vragenlijsten (zowel in eigen tempo als tempo door de leerkracht bepaald, erg goede Excel overzichten als rapportage)
 2. www.mentimeter.com (snel en makkelijk één vraag stellen en leerlingen laten reageren, verder beperkt)
 3. www.stickymoose.com (erg handig om leerlingen ook zelf antwoorden te laten formuleren als stemopties)
 4. http://docs.google.com  (Google formulieren is ook in te zetten om online te stemmen, deze is verreweg het meest aanpasbaar. Het is zelfs mogelijk om er toetsen in te maken.
Post hieronder jouw favoriete online stem applicatie als reactie.

Interessant leesvoer:
Examining the benefits and challenges of using audience response systems:A review of the literature

maandag 11 november 2013

Spelen met BitKent u Bit al?
Bit is de Buitengewoon Intelligente Terriër. Hij ziet er echt uit als een hond, maar gedraagt zich als een mens. Bit is enorm slim en hij helpt graag. Hij is een echte wereldverbeteraar. Samen met zijn overenthousiaste vriend Buddie beleeft hij bijzondere avonturen.


Spelen met Bit – School is een leerzaam en leuk online pakket voor uw leerlingen.

Met meer dan 120 verschillende spellen krijgen uw leerlingen steeds een nieuwe uitdaging. Bit, Buddie en Mo beleven steeds een ander avontuur. Daarbij hebben ze natuurlijk de hulp van uw leerlingen nodig. Elk avontuur is opgebouwd rond een specifiek thema. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van uw leerlingen en natuurlijk bij de kerndoelen.

Met een schoolabonnement op Spelen met Bit heeft u een jaar lang toegang tot alle spellen, werkbladen, handleidingen en kleurplaten.


U kunt Spelen met BIT een maand lang gratis uitproberen!

maandag 4 november 2013

Gastblog: Digitaal leren - bedreiging of kans?

Zo af en toe plaatsen wij gastblogs op ons Netwijs Edublog.

Dit keer een gastblog geschreven door: Marieke van der Korput - Projectmanager Particulier Onderwijs Nederland. www.particulieronderwijsnederland.nl

Het stuk wat ons met name aanspreekt is: digitalisering moet niet gaan over de techniek, maar over hoe dit als middel het onderwijs kan verbeteren.  Hoe sluiten de content en de techniek aan bij de onderwijsvisie?

Digitaal leren - bedreiging of kans?

Te grote klassen, te weinig persoonlijke aandacht, de leraar als ordehandhaver in plaats van als onderwijzer; het onderwijs lijkt er niet erg goed af te komen de laatste tijd. En dan wordt ook verwacht dat ze ‘met hun tijd meegaan’ door ook steeds meer digitale leermethoden en/of -middelen in te zetten.

Gepersonaliseerd digitaal?
Maar ICT kan juist, als dit op een goede manier wordt ingezet, bijdragen aan het bieden van gepersonaliseerd onderwijs. Digitaal leren biedt juist de mogelijkheid in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

Neem bijvoorbeeld het toepassen van learning analytics. Hierbij wordt het leerproces van kinderen nauwgezet bijgehouden door het meten en analyseren van data over hun leren. Op basis hiervan kan het onderwijs en de (digitale) leeromgeving beter op de leerling afgestemd worden. Iedere leerling volgt zo een lesprogramma op een eigen volgorde, snelheid en niveau. Dergelijke informatie kan een docent een goed beeld geven van de voorgang van leerlingen en de klas, waardoor eenvoudiger maatwerk geleverd kan worden in een grote klas.

Ook kunnen leerproblemen op deze manier vroegtijdig gesignaleerd worden. Heeft een leerling bijvoorbeeld moeite met spelling of rekenen? Is diens leercurve minder snel, of juist veel sneller dan dat van leeftijdgenoten? Learning analytics kunnen een docent ondersteunen in het beslissen over extra ondersteuning, overgang naar een volgend onderwerp etc. Daarbij verschuift de aandacht van de leerstof naar het leerproces. Iets waar nu vaak weinig tijd voor is.
Particulier onderwijs
In Amerika leiden privé scholen deze digitale ontwikkelingen, en ook in Nederland zijn er al particuliere scholen die lesstof op digitale manieren aanbieden. En eigenlijk is dit niet meer dan logisch, daar juist persoonlijke aandacht en de nadruk op het leerproces en verschillen tussen leerlingen hier speerpunt zijn.

En dit is ook precies waar het gevaar ligt in de implementatie van online leermiddelen in het huidige onderwijs. Digitalisering moet namelijk niet gaan over de techniek, maar over hoe dit als middel het onderwijs kan verbeteren. Digitaal leren kan meer gepersonaliseerd onderwijs betekenen, meer directe feedback en een betere aansluiting bij de leefwereld van leerlingen. Maar het kan ook leiden tot koste wat kost een iPad in de klas. Voorwaarde is dus het aansluiten van de techniek bij een onderwijsvisie, die gericht is op het leerproces en de leerling als individu, in plaats van andersom.