dinsdag 6 maart 2012

Bezuinigingen op onderwijs geen goed idee voor Passend Onderwijs met ICT!

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Bezuinigingen op onderwijs geen goed idee voor Passend Onderwijs met ICT!”  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Als reactie kwam er een voorstel voor een alternatieve stelling: ‘ICT de oplossing voor bezuinigingen op Passend Onderwijs!’ Dat heeft een wat andere lading. In beide gevallen staat echter centraal dat ICT een belangrijk middel is als het gaat om realiseren van Passend Onderwijs.

Dat vraagt echter wel een gezamenlijke inspanning, zo bleek in de discussie. Allereerst van de leerkracht zelf. Tijdens eerdere discussies hebben we al geconstateerd, dat er nog veel te weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden, die ICT biedt. Bijvoorbeeld om bepaalde leerstof op maat aan te bieden of te verwerken of om een instructie te herhalen. Mogelijkheden te over en vaak nog gratis te gebruiken ook! Het vraagt wel een actieve houding van de leerkracht: Op zoek gaan naar wat er is, uitproberen, met collega’s er over praten, alternatieven onderzoeken, organiseren. Het komt je niet aanwaaien! En je zult er echt open voor moeten staan.

Daarnaast vraagt het ook een inspanning van de directie. Die zal ook op dit gebied leiderschap moeten laten zien: visie moeten ontwikkelen, beleid moeten vastleggen, leerkrachten stimuleren en de ruimte geven om te onderzoeken en te experimenteren met nieuwe middelen, beter gebruik maken van bestaande middelen, uitstralen dat onderwijs leuk ís en niet leuk moet wórden, leerkrachten uitdagen om hun creativiteit in te zetten.
Dat is niet eenvoudig! Toen we het twee weken geleden hadden over de inzet van ICT speciaal voor kinderen met een beperking kwamen er opvallend weinig reacties. ‘Hoe zet je nu specifiek voor zorgleerlingen ICT in?’ lijkt nog een lastige vraag te zijn! En dat terwijl er zoveel kan! Maar dat vraagt wel om kennis en vaardigheden bij de leerkrachten. En als die er niet zijn, dan zal daar in geïnvesteerd moeten worden. Alleen dán kan ICT een bijdrage leveren aan een oplossing.

Het vraagt ook om keuzes maken, zo werd in de discussie aangegeven. Je kunt als school niet alles doen en alles oppakken. Durf nee te zeggen tegen zaken die niet tot de kerntaken van het onderwijs behoren. Niet alleen kijken naar de opbrengsten, maar ook naar het plezier om te leren. Verwacht van jezelf dezelfde creativiteit als die je ook van je leerlingen verwacht!

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Reageer dan op dit blog of via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT.
Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @GuusBouwhuis71 , @Sjaboepaan , @Kajrietberg , @Riaanlous, @anthonyvdzande

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten