donderdag 20 juni 2013

TPACK - The game

Vanmorgen las ik het blog van Andre Manssen over TPACK-the game. Een mooi artikel waarin hij een hele reeks aan bronnen bespreekt.
Goede informatie over het begrip TPACK vind je hier.

 (bron: http://ncltitpack.ncdpi.wikispaces.net/)

In het TPACK-spel worden groepjes van drie spelers gemaakt. Ze krijgen per groepje drie kaartjes. Op het eerste kaartje staat het onderwerp van een les (Content), op het tweede een didactische werkvorm (Pedagogy) en op het derde een ict-middel (Technology). Ze gaan met deze kaartjes een lesschets maken. Doel is om de deelnemers te leren hoe ze ict-middelen geïntegreerd kunnen inzetten in hun onderwijs, waarbij vooral het gesprek tussen de spelers waardevol is en tot goede ideeën leidt. Wat er uiteindelijk toe leidt dat de onderwijsdoelen optimaal behaald worden.

Aangepast
We gebruiken het spel ook tijdens onze opleiding voor ICT-coördinatoren, maar dan wel op een aangepaste manier: de groepjes krijgen één Content-kaartje en één Didactiek-kaartje. Daarbij krijgen ze alle Technologie-kaartjes. Uit het laatste mogen ze namelijk een keuze maken. Dit voorkomt dat er heel gekunstelde situaties ontstaan: Biologie - Discussie - Tekenprogramma. Met een heleboel creativiteit kom je misschien wel tot een lesschets (discussiëren over het gebruik van GEN-technologie en daarbij een tekening maken), maar of het de deelnemers aanzet om het ook zo in te zetten in de dagelijkse praktijk, lijkt me niet waarschijnlijk.Vooral voor leraren die nog worstelen met het inzetten van ict in hun onderwijs, wordt de drempel dan eerder hoger dan lager.

Onze werkwijze biedt de spelers de mogelijkheid om zelf te kiezen welke ict-middel het beste aansluit bij het onderwerp en de didactiek, en het leidt tot kennisdeling: "Wat is een Wiki?" "Hoe kun je een weblog inzetten?"

Het is zelfs te verdedigen om de spelers ook te laten kiezen uit alle Content- en Didactiek-kaartjes, maar dan is het spelelement verdwenen. Maar nadat het spel gespeeld is, wordt er wel over gediscussieerd: Welke rol spelen de drie aspecten van TPACK bij het bepalen van de keuze? Had je een andere didactiek gekozen als je zelf mocht kiezen? Heeft deze manier tot nieuwe inzichten geleid?

Revolutionair?
Ik wil hierbij wel opmerken dat we niet moeten doen alsof TPACK revolutionair is: toen ik nog op de PA zat, werkten we veel vanuit het model Didactische analyse, waarbij we ook moesten nadenken over beginsituatie - lesdoel - didactische werkvorm - leermiddelen. Er is niets nieuws onder de zon, alleen de waaier van in te zetten middelen is met de komst van ict enorm uitgebreid.

Meer weten over onze opleidingen: Kijk hier.


1 opmerking: