maandag 21 juni 2010

Netwijs Studiemiddag RVKO “Samen leiding geven aan verandering”

Op dinsdagmiddag 15 juni 2010 heeft de afdeling onderwijs van Station to Station: Netwijs, een studiemiddag georganiseerd voor alle directieleden van haar grootste klant de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) in het van der Valk hotel in Ridderkerk. Deze middag stond in het teken van: Visie op onderwijs en ICT.

Het doel van de studiemiddag van RVKO en Station to Station was om goed na te denken over visie op het gebruik van ICT in het onderwijs en daarnaast om samenwerking van directies onderling te stimuleren om ICT succesvol te kunnen integreren.

De middag begon met een centrale presentatie voor de 125 directieleden over de ambitie van de RVKO, het “Vier in balans model” van Kennisnet gekoppeld aan de werkwijze van Station to Station en een presentatie van de Netwijs Opleiding ICT coördinator Primair Onderwijs. Bijna alle ICT coördinatoren van de RVKO volgen momenteel de Netwijs Opleiding ICT coördinator in het Primair Onderwijs of gaan deze binnenkort volgen.

Daarna zijn de directieleden uiteengegaan in vijf groepen. In elke groep werd een workshop verzorgd bestaande uit vier onderdelen.

We zijn begonnen met het filteren van belangrijke conclusies en aanbevelingen uit o.a. de onderzoeken van kennisnet over ICT in het onderwijs. Er is een top vijf samengesteld van onderzoekresultaten per school en waar mogelijk zijn deze uitkomsten gekoppeld aan onderwijskundige speerpunten, zodat de ICT coördinatoren straks goed zicht krijgen op de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school.

Daarna hebben de directieleden gekeken welke visie uitspraken over onderwijs en ICT wel en niet bij de school passen en welke visie uitspraken er zeker aan toegevoegd zouden moeten worden. Ook is gekeken welke ICT doelen er al worden behaald, welk ICT doelen komend schooljaar zeker centraal zouden moeten staan, welke doelen wellicht de komende vijf jaar op de agenda gezet zouden kunnen worden en welke doelen niet van toepassing zijn. Ook konden de directies ICT doelen toevoegen.

Dit alles ter voorbereiding op de “workshop: Visie en beleid” die de ICT coördinatoren vanuit de Netwijs Opleiding ICT coördinator Primair Onderwijs in het nieuwe schooljaar gaan organiseren voor hun team.

Bij het laatste onderdeel taakverdeling en veranderstrategieën is per school bekeken welke rol de directie kan spelen om de ICT coördinator te ondersteunen en te faciliteren. Ook is een eerste aanzet gemaakt om elkaar van succesfactoren te voorzien gericht op het gekozen ICT doel.

De ICT coördinatoren zullen dankbaar gebruik maken van de input vanuit de directies en zij zullen het komend jaar hiermee aan de slag gaan en er is een eerste stap gezet om nog intensiever met elkaar te kunnen gaan samenwerken, dan ze al deden.

Alle bovenstaande informatie is gebundeld in de map (schoolportret) waarin tijdens de studiemiddag intensief is gewerkt. Deze mappen liggen nu bij de afdeling Netwijs om er een totaalrapportage van te maken, waarna zij hun weg weer terugvinden naar de individuele scholen via de Netwijs Opleiding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten