dinsdag 9 november 2010

ICT als hulpmiddel om ruimte te geven aan ontwikkeling van talent

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “ICT is hét hulpmiddel om ruimte te geven aan ontwikkeling van talent”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting van de discussie.

Het woord ‘talent’ in de stelling zorgt al snel voor verwarring. Het wekt de suggestie bij sommigen, dat het gaat over de inzet van ICT voor meerbegaafde leerlingen. En daar liggen inderdaad heel wat kansen! Aan de andere kant: Elk kind heeft immers zo zijn eigen talenten? Dat is ook de gedachte van de theorie van de meervoudige Intelligentie. Ook vanuit die invalshoek is het interessant hoe ICT dan een middel kan zijn om in te zetten om dat talent te ontwikkelen. Hoe zet je het talent in bij die leergebieden waar een leerling problemen ondervindt? Hoe help je leerlingen hun talent te ontdekken en te ‘polijsten’? Een interessant artikel en filmpje in dit kader is te vinden op Onderwijsvanmorgen.nl.

In beide gevallen lijkt het een open deur. Ook in eerdere discussies is al vastgesteld, dat ICT niet meer weg te denken is en het dus logisch is, dat het wordt ingezet. Toch is de praktijk wat weerbarstiger. Ook al liggen de ideeën voor het oprapen en de mogelijkheden eveneens, het blijkt in de praktijk, dat veel leerkrachten en docenten het lastig vinden om dit ook concreet te vertalen naar en in te passen in hun eigen praktijk. Dat kan te maken hebben met vaardigheden, maar ook met tijd, organisatie en beschikbare middelen. Daarnaast vooral ook met loslaten en keuzes maken.

Belangrijk is daarom het zo concreet mogelijk te houden. Leerlingen kunnen overigens daarin heel goed meedenken en kennen vaak erg leuke applicaties om te gebruiken. Waarbij je als leerkracht uiteraard wel weer in de gaten houdt of dit aansluit bij je lesdoelen. Het is de kunst om vanuit je lesdoelen en de behoefte van de leerling en de stimulans die nodig is voor zijn ontwikkeling te zoeken naar de middelen die helpen om beide te realiseren.

Vanuit de discussie een paar concrete suggesties:

Voor kinderen, die we beelddenkers noemen, wat we ook vaak zien bij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, kan bijvoorbeeld gezocht worden naar tools en applicaties om te visualiseren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld Google Sketchup of Edusim. En zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden om leerlingen iets te laten visualiseren. Denk ook aan de mogelijkheden van virtual reality. Belangrijk is wel om je als leerkracht af te vragen hoe je het zo kunt organiseren en afspreken, dat je zicht houdt op het leerproces.

Als het gaat om werken met Meervoudige Intelligenties komen al snel de Piekerpaden van Jack Nowee in beeld. Ook het vraagstuk ‘Meervoudige Intelligentie en ICT’ op de Kennisrotonde is het waard om te bekijken.

En verder:

- Laat leerlingen zelf een educatieve speurtocht maken in de omgeving en daar een filmpje bij maken.
- Onderzoek de mogelijkheden om sociale netwerken en andere media te betrekken bij je lessen. Zie bijvoorbeeld: Andere Oogen
- Laat leerlingen buiten op onderzoek uit gaan en dit digitaal verwerken. Zie bijvoorbeeld de Digitale Slootjeskist
- Onderzoek de mogelijkheden van een geïntegreerd aanbod, zoals bijvoorbeeld Biebsearch.
- Laat leerlingen instructiefilmpjes maken of een stappenplan met foto’s, die andere kinderen weer kunnen gebruiken.

Ook op het blog van Margreet van de Berg zijn in het kader van MediaMachtig diverse goede ideeën te vinden. En zo zijn er nog tal van andere websites met prachtige ideeën. Anderen hebben het al bedacht en aan de leerkracht de uitdaging om het in te passen in de lespraktijk. En is de drempel om het alleen te doen te groot, dan is er vast wel een collega, een stagiaire te vinden om het samen mee te doen of een welwillende ict-coördinator, die u kan ondersteunen!

Tot zover het verslag van de discussie. Er valt nog veel meer over te zeggen! Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost.
Op discussiedinsdag.yurls.net vindt u nog enkele interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussie. Heeft u zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @amberwalraven , @JanWillemL , @hereisaz , @NathanVla , @PascalMarcelis , @marlies74 , @RinekeDerksen , @AndersEducatief , @marlies74 , @lexhupe , @sannekuyt , @Kletskous , @RubenHaan , @andereOOgen , @JeroenGerth

Met dank aan @puckvanw voor de afbeelding!

Volgende week houden weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten