maandag 22 juni 2009

Vragenlijsten opstellen

Bij het voorbereiden van de Netwijs opleiding bij een van onze klanten las ik dat ze een nulmeting hebben uitgevoerd onder de ict-coördinatoren. Het waarderingskader van de inspectie diende als uitgangspunt. Ze hebben hierbij gebruik gemaakt van het instrument Parantion Web Survey (PWS) van Parantion.
Met behulp van dit instrument kunnen allerlei onderzoeken verricht worden.

Het instrument lijkt op het eerste gezicht op WMKPO, maar ziet er wel professioneler uit.

Naast dit instrument bieden ze ook Scorion aan, een instrument waarmee de persoonlijke ontwikkeling in kaart wordt gebracht. Zo kunnen de competenties van medewerkers ontwikkeld worden.

Op de site zijn ook virtuele rondleidingen beschikbaar die de mogelijkheden laten zien.

Wie de voorkeur heeft voor een gratis dienst, kan gebruik maken van Google Forms.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten