zaterdag 30 mei 2009

Zelf content maken

Er zijn diverse applicaties op de markt waarmee content gemaakt kan worden: Hot potatoes, JClic, de Lessenmaker van Kennisnet en eXe zijn enkele (gratis) voorbeelden.


In de rubriek Content maken van de Yurls-pagina die we bij onze Netwijs opleiding hebben gemaakt, vind je er uitgebreide informatie over.

Toch wordt in het basisonderwijs erg weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitale content te maken. En dat is jammer.
De Nederlandse leerkracht is misschien een beetje verwend met de prachtige methoden die ze tot haar beschikking heeft. Eén van de uitkomsten van de Leermiddelenmonitor van het SLO is dat men wel digitale content wil maken, maar dat de tijd hiervoor ontbreekt.
Het is opvallend dat ook binnen onderwijsvormen die van oudsher gewend zijn om zelf content te maken, het ontwerpen van digitale content nog slechts mondjesmaat gebeurt.
"Content maken, dat moeten de uitgeverijen doen", vond laatst een ict-er. En inderdaad, die doen het graag. En ze laten zich daar goed voor betalen.

Het zelf ontwerpen van content biedt veel kansen om het onderwijs dichter bij de leerlingen te brengen. De digitale verwerking, waarbij een veelheid aan bronnen gebruikt kan worden, vergroot de betrokkenheid van de leerlingen. Leerlingen in de bovenbouw zijn ook prima in staat om zelf content te maken, waarmee ze veel meer betrokken zijn bij de vormgeving van hun eigen onderwijs zodat het leereffect belangrijk toenoemt. Er zijn dus goede redenen voor leerkrachten om het zelf maken van content serieus op te pakken.

En: geen tijd? Waar halen de leerkrachten die er wel gebruik van maken de tijd vandaan? Hebben ze meer tijd? Nee, ze zien de grote voordelen: wat het de leerlingen en henzelf oplevert!

Als voorbeeld hier een les die gemaakt is met eXe. Het is weliswaar een les die gemaakt is voor het VO, maar het geeft heel goed een aantal van de mogelijkheden weer.
eXe heeft vanwege zijn veelzijdigheid mijn voorkeur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten