woensdag 5 augustus 2009

Effectief zelfstandig werken

Zelfstandig werken wordt veelvuldig gedaan. Maar wat verstaan we daar nu eigenlijk onder. Indien alle leerlingen gezamenlijk aan dezelfde taak werken, is dat dan ook zelfstandig werken?
Jos Cop, onderwijskundig adviseur en ontwikkelaar van multimediale onderwijstoepassingen, heeft op zijn weblog een aantal filmpjes geplaatst over trends in ict. Eén ervan gaat over effectief zelfstandig werken. Hij betoogt daarin o.a. dat ook zelfstandig werken een gedegen voorbereiding vereist van de leerkracht. Ten eerste moet bedacht zijn, dat niet alle leerlingen zomaar zelfstandig kunnen werken. Er zijn leerlingen die na de eerste instructie een herhaalde of verlengde instructie nodig hebben. Hun tempo en leervermogen maakt hen per definitie niet zo geschikt om gedurende langere tijd zelfstandig te kunnen werken. Ook voor leerlingen die wat meer leerkracht hebben, moet de les een zekere opbouw hebben. Er moet een duidelijk leerdoel zijn, er moet sprake zijn van betrokkenheid en emotie bij het onderwerp en er moet geëvalueerd worden. Heel belangrijk bij het zelfstandig werken is de kwaliteit van het materiaal. Deze moet leerlinggericht zijn qua uiterlijk en zeker ook op de taal van de leerling.
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is er eerder sprake van het bezighouden van leerlingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten