vrijdag 28 augustus 2009

Wegwijzer ICT en Zorg

De website Let op! van onze Zuiderburen heeft een heel praktisch hulpmiddel ontwikkeld om de juiste zorg bij de juiste leerling te krijgen.

Neem bijvoorbeeld deze casus:
Jan is 11 jaar. Ondanks jaren extra begeleiding lukt het hem niet om foutloos te schrijven. Dictee is een ramp. Vele avonden oefenen om dan toch nog een onvoldoende te halen. Zijn werkjes zijn vaak onleesbaar door de fouten. Jan schaamt zich daarover. Hij verliest daardoor ook punten op toetsen. Sinds Jan op de computer werkt met spellingcontrole, is zijn spelling fel verbeterd. Jan gebruikt sinds kort ook voorleessoftware. Door zijn zinnen te laten voorlezen, hoort Jan ook nog een aantal fouten. Met de functie homofonen kiest hij snel de juiste schrijfwijze van woorden die gelijk klinken. Zoals 'hard’ of ‘hart’.


Waarna extra begeleidingstips volgen voor de begeleider:
Bij het werken
Leer de leerling stap voor stap de nodige vaardigheden aan
Leer aan om te laten voorlezen:
• tijdens het typen (en elk woord controleren)
• na elke zin (en de zin controleren).
- Opgelet! Leerlingen met dyslexie horen vaak amper het verschil tussen klanken die op elkaar lijken. Leer hen daarom om zeer aandachtig te luisteren.
- Leer de leerling vervolgens handig te werken met spellingcontrole. Gebruik daarvoor de werkfiches die je vindt in hoofdstuk 7.
- Leer ten slotte werken met de functie homofonen. Het handigst is die in te schakelen op het einde van een tekst. Om dan alle homofonen na te kijken.
- Deze stappen vragen veel inspanning en aandacht. Ze moeten vaak herhaald worden. Leg daarbij goed uit waarom. Toon het nut aan met voorbeelden. Meestal is spelling slechts een deeltje van een schrijfopdracht.
- Leer de leerling dus eerst naar de hele tekst luisteren. Hij moet dan letten op structuur, zinsbouw en woordenschat. Laat daarna pas de spelling controleren.

Op school
Leer oudere leerlingen in te schatten wanneer ze een foutloze tekst moeten afleveren. Maak hen duidelijk dat spelfouten (onterecht) worden gezien als teken van geringe intelligentie of gebrek aan inspanning. Schakel de zorg -, leerlingbegeleider of een gemotiveerde ouder in. Die kan stap voor stap de nodige vaardigheden aanleren. Betrek de ouders en werk samen. De leerling moet ook thuis op dezelfde manier (leren) werken. Maak goede en duidelijke afspraken binnen het schoolteam. Informeer alle leraren. Als de leerling deze hulpmiddelen nodig heeft om zijn probleem te compenseren, sta dan ook het gebruik toe tijdens toetsen en examens.


Er zijn ook zeer goede checklists te vinden. Bijvoorbeeld: Met mijn computer naar de klas

Natuurlijk zul je als intern begeleider en ict coördinator nog wel het één en ander moeten ombouwen aan deze checklists en handvatten, maar de materialen zijn goede richtinggevers (Wegwijzers) in hoe je als school de Zorg en ICT op elkaar kan afstemmen, zodat voor iedereen duidelijk is wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is. Uiteindelijk heeft de leerling daar alleen maar voordeel van.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten