zaterdag 10 oktober 2009

Kinderen maken games

In de Netwijs opleiding krijgen de studenten de opdracht een innovatieve ict-toepassing te kiezen en deze uit te voeren in hun eigen groep. Erik Ooms van de Zonnebloemschool in Den Haag heeft gekozen voor het laten maken van een game. Daarvoor gebruikt hij de Gamestudio van het Klokhuis.
Het is een geweldig project geworden, waarbij de kinderen enorm gemotiveerd gewerkt hebben. Dat is ook wel te zien aan de resultaten (zie het einde van deze blog).

We hebben van het project een videoverslag gemaakt:Erik heeft een handleiding gemaakt voor zijn leerlingen waarmee ze aan het werk konden gaan:Twaalf kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben aan het project meegedaan.
Ze hebben eerst een korte uitleg van de Gamestudio gekregen.
Er werd samengewerkt in tweetallen.
Ze kregen ook de opdracht om de games van de andere kinderen te spelen en daar commentaar op te geven: is de game spannend en klopt hij?
Als afsluiting hielden ze in hun groep een presentatie over hun game.

En: wat hebben de kinderen geleerd van het maken van een game?
- Ze hebben samengewerkt
- Ze moesten kritisch zijn op hun eigen game en op de games van de andere kinderen
- Ze moesten planmatig aan het werk om de game te ontwerpen
- Ze hebben oplossingen moeten bedenken voor problemen
Misschien geen meetbare leerresultaten, maar zeker belangrijke competenties!

Deze games zijn door de kinderen gemaakt:

Jasper en Jesper: Snel reageren
Margot en Nouredin: School
Joaquin en Julius: Probeer de... finish te halen
Priya en Taco: Mission - escape from school
Ying en Sebastiaan: Pak ze en Pak de schatkist
Isaiah en Noah: S.O.S.

Ondersteunend bewijs
Marloes Steunebrink heeft in haar afstudeerscriptie "Games en spelen" voor de HBO-opleiding Pedagogiek aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden onderzoek gedaan naar de meerwaarde van gamen in het onderwijs. Haar conclusie: "Games kunnen ingezet worden in het onderwijs omdat er voldoende pedagogische en educatieve elementen in naar voren komen." In hoofdstuk 7 geeft ze een opsomming van allerlei interessante links over dit onderwerp.
In een aanvullend document, Games in de les, beschrijft ze dertien games en geeft ze bij zes ervan praktische lesideeën.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten