maandag 5 juli 2010

Zorg en ICT, een goede combinatie.

Veel geleerd, goed nagedacht, prettig samengewerkt, perfecte samenstelling, goed materiaal, enthousiaste cursisten en een prettige cursusleider. Kortom een leerzame en fijne dag!

Dat is de reactie van Yvonne Pleijers, ICT-coördinator op de Willibrordus school in Obbicht. Dinsdag 15 juni heb ik de Module Zorg en ICT verzorgd in het prachtige Limburg. Zorg en ICT is een complete studiedag voor IB’er en ICT’er, in eerste instantie geschreven als aanvulling op de Netwijs opleiding - De ICT-coördinator in het primair onderwijs, maar in de praktijk een groot succes voor alle ICT’ers en IB’ers.
Waarom het zo’n succes is? Volgens Zorgcoördinator en directeur Math Kentgens heeft alleen het samenbrengen en in gesprek laten gaan van ICT’er en IB’er al een enorme meerwaarde.
Dat blijkt in de praktijk ook. De deelnemers raakten bijna niet uitgepraat met elkaar. Waar ICT’ers over het algemeen bekend zijn met het ‘Vier in balans model’ van Kennisnet weten IB’ers als geen ander hoe het model van ‘Handelingsgericht werken’ binnen de school gehanteerd wordt. Door deze modellen met elkaar te bespreken en op elkaar te leggen vind al een mooi stuk integratie plaats van ICT in de Zorg. Als voorbeeld hierbij hebben IB’ers en ICT’ers samen gekeken naar de op school aanwezige educatieve software en deze getoetst aan de criteria voor handelingsgericht werken.
Voor degene die daar ook eens mee aan de slag zou willen hebben ik hier de criterialijst bijgevoegd.

Ook het belang van de communicatie tussen Leerkracht, IB’er en ICT’er kwam regelmatig ter sprake. Uiteindelijk moet de leerkracht het allemaal uitvoeren. Daarom is de coachende rol van de IB’er en ICT’er zo enorm belangrijk. Ook het planmatig werken bij het invoeren van vernieuwingen en het vooral borgen van reeds gemaakte afspraken kwam ter sprake. Luc Koning heeft hier een prachtig artikel over geschreven in het maartnummer van Praxis bulletin, genaamd: Verwatering van vernieuwing?

Het grootste gedeelte van de dag staat in het teken van het maken van een kwaliteitskaart Zorg en ICT. Deze wordt vervolgens gescoord door de deelnemers en daar wordt een actieplan voor geschreven. Als dit plan vervolgens SMART geformuleerd aan de directie wordt voorgelegd, is het gelijk in kleine stapjes uit te voeren, waarbij uiteraard de kleine stapjes heel belangrijk zijn: Think big, act small.

De module Zorg en ICT ziet er globaal als volgt uit:
In een bijeenkomst van één dag wordt duidelijk hoe ICT betekenisvol in te zetten is binnen de zorgstructuur op school. De dag start met de voorwaarden die gesteld worden om ICT binnen de zorg in te zetten. Daarbij wordt ingegaan op de drie oriëntaties op zorg zoals WSNS die onderscheidt. Ook de vereiste vaardigheden van leerkrachten passeren de revue. In het tweede gedeelte staat handelingsgericht werken centraal. Vanuit dat kader wordt dieper ingegaan op de criteria waaraan bijvoorbeeld educatieve software of websites moeten voldoen. Vervolgens wordt met een kwaliteitskaart gewerkt aan het bepalen en inzichtelijk maken van de doelstellingen en wordt een verbeterplan opgesteld. We sluiten af met het uitwisselen van deze actieplannen met het doel van elkaar te leren. Aan het eind van de dag heeft u dus meteen een concreet plan in handen waar u op school mee verder kunt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten