dinsdag 30 augustus 2011

Ook met ICT leren jongens anders dan meisjes

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Ook met ICT leren jongens anders dan meisjes”.  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Naar aanleiding van een persbericht van het APS over het in oktober 2011 te openen Expertisecentrum ‘JongensTalent’ werd er door diverse media aandacht besteed aan het verschil in leren bij meisjes en jongens. In het onderwijs wordt daar veel te weinig rekening mee gehouden. Het studiecentrum moet scholen daar bij gaan helpen.

Spitsen we het toe op onderwijs en ICT, dan is de vraag of ook dan sprake is van sekseverschillen. En zo ja, moet daar in het onderwijs (meer) rekening mee gehouden worden? Deze vraag leverde tijdens de discussie meerdere ervaringen op. Jongens zijn vaak meer gericht op trial-and-error, uitproberen, de techniek erachter, ICT als doel. Meisjes zijn meer gericht op de theorie, het gebruik als middel om een doel te bereiken, de sociale factor. Meisjes blijken ook liever samen te werken op één computer, terwijl jongens liever zelf achter de pc zitten.

Ook als we kijken naar games, dan geldt dat jongens heel andere interesses hebben dan meisjes. Bij gamen gaan wat dat betreft alle clichés op.(Zie ook het  artikel op Beter Gamen) Kijken we naar de social media, dan zien we dat meisjes hier meer mee bezig zijn, dan jongens. Ook hier dus weer verschillen.

Dat brengt ons bij de vraag of er in het onderwijs ook daarvoor niet meer aandacht zou moeten zijn. Als we weten, dat jongens een andere manier van leren hebben en elk ook verschillend met de computer omgaan, wat betekent dat dan voor de opdrachten die we ze geven, de werkvormen die we kiezen en de software die we gebruiken?
Wat betreft de educatieve software kunnen we stellen, dat leerlingen vaak individueel hier mee bezig zijn. Dat zou betekenen, dat jongens daarmee beter bediend worden dan de meisjes. Ook houden de programma’s ook weinig rekening met specifieke leerstijlen. Hier ligt dus nog een uitdaging voor de educatieve uitgeverijen. Wellicht kunnen ze eens gaan sparren met het nieuw op te richten Expertisecentrum.

Wil je als leerkracht meer rekening houden met de verschillende leerstijlen van jongens en meisjes, dan zul je daar zelf mee aan de slag moeten. Je zult eigen opdrachten en werkvormen moeten gebruiken en op zoek gaan naar programma’s of tools die geschikt zijn. Er zijn verschillende (online) programma’s waarmee leerlingen samen kunnen werken. Ook samenwerken op bijvoorbeeld het digibord of touchscreen is een prima werkvorm met aantoonbaar goede resultaten. Geef niet alle leerlingen dezelfde opdracht, maar maak gebruik van de diversiteit met respect voor elkaars inbreng. Zo leren ze ook weer van elkaar.

Hoewel we tijdens de discussie inzoomden op de verschillen tussen jongens en meisjes en de gevolgen daarvan, werd door enkele deelnemers opgemerkt, dat je niet alle jongens over een kam kunt scheren en de meisjes evenmin. We hebben immers ook nog te maken met verschillen in interesse bijvoorbeeld. Kijken we naar het systeem van de Meervoudige Intelligenties, dan loopt ook dat weer dwars over de grenzen van de sekseverschillen heen.

Wil je met deze kennis iets doen, dan kun je de leerlingen niet als eenheidsworst behandelen. Het vraagt om differentiatie. Binnen de groep of groepsdoorbrekend. Voor scholen een uitdaging om dat goed te organiseren. Het vraagt veel ervaring, kennis en vaardigheden van de leerkrachten en docenten.

Afrondend: Jongens en meisjes leren en ontwikkelen zich anders. Daarnaast hebben ze ook nog verschillende interesses en intelligenties. Aan de vakman en vakvrouw voor de klas om de uitdaging aan te gaan alle leerlingen goed te leren kennen en hen onderwijs op maat te geven. Hoe doe je dat allemaal als blijkt, dat je eigenlijk niet meer kunt behappen, dan drie niveaugroepen in je klas? Een hele klus! Gelukkig staan ze er niet alleen voor!

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je nog enkele bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf nog aanvullende opmerkingen, ideeën of ervaringen? Reageer op dit blog!

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @PetraKonijn , @djsjollema , @MarjoleinEdel , @ICTwil , @GUPAGEBO , @SuusHofland , @Sjaboepaan , @ernomijland , @Jobchristians , @leesmevoor , @Marathonkeje

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten