woensdag 12 december 2012

Workshop Wereld in getallen

Vorige week vrijdag verzorgden we op een basisschool in Noord-Brabant een workshop over het gebruik van de online oefensoftware van de rekenmethode "Wereld in getallen" van Malmberg. De leerkrachten gebruiken deze software al enige tijd, maar er waren nog geen schoolbrede afspraken gemaakt over de inzet van het programma. De school had van de uitgever vouchers ter waarde van € 600,- gekregen toen ze de methode hadden aangeschaft, dus was deze workshop voor hen gratis.

Na een korte uitleg van het programma gingen de leerkrachten oefeningen maken rond een specifieke opdracht: Wat is het effect van het foutloos maken van een oefening en hoe reageert het programma als er meerdere fouten worden gemaakt? Wat gebeurt er in de registratiemodule? Voor de meeste leerkrachten bevatte deze oefening nog diverse leermomenten. Ook ontdekten enkelen dat je een uitleg krijgt van de oefening als je in het leerkrachtdeel op de naam van de oefening klikt. Dat wisten ze nog niet.
Gaandeweg ontdekten we dat er nog best verschillen waren in aanpak en in kennis.


Nadat de opdracht was uitgevoerd, stonden we stil bij een aantal vragen die te maken hebben met de inzet van het programma, zoals:

  • Hoe kun je binnen het programma differentiëren?
  • Werken alle leerlingen met het programma?
  • Op welke momenten kunnen de leerlingen met het programma werken?
  • Wat doe je met de resultaten van de gemaakte oefeningen?
  • Hoe kun je het programma gericht inzetten om de kwaliteit van het rekenonderwijs te verbeteren?
Dit bleek een goede aanzet om concrete afspraken te maken, ook in het kader van de zorgverbreding.

Elke school die Pluspunt (3) en De Wereld in Getallen (4) heeft aangeschaft tot en met het schooljaar 2010/2011, heeft van Malmberg 6 scholingsbonnen toegestuurd gekregen.
U mag zelf beslissen hoe u deze bonnen inzet voor nascholing, zonder hiervoor zelf kosten te hoeven maken.

U kunt de bonnen bij ons inleveren en wij komen bij u een startworkshop software Pluspunt 3 of De Wereld in Getallen (4) verzorgen.
Let op! Uw bonnen zijn 24 maanden geldig en zijn op naam van uw school gesteld.

Station to Station heeft ruime ervaring met het verzorgen van dergelijke workshops, ook in het gebruik van allerlei andere educatieve software-programma's.

Als u ook gebruik wilt maken van dit aanbod, kunt u contact met ons opnemen: 0348-446963 of info@stationtostation.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten