dinsdag 28 juni 2011

Sociale media vormen de basis voor toekomstige elektronische leeromgevingen

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Sociale media vormen de basis voor toekomstige elektronische leeromgevingen”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Sociale media worden op steeds grotere schaal gebruikt. Het is middel om met elkaar te communiceren en te delen. Dat kan in de privésfeer, maar gebeurt ook steeds meer werkgerelateerd. Mensen zoeken elkaar op, individueel of in groepen van gelijkgestemden of gelijkgeïnteresseerden. Ook binnen het onderwijs zien we daar steeds meer voorbeelden van. In sommige gevallen wordt daar ook bewust gebruik van gemaakt en wordt het gericht als middel ingezet. De vraag is of dat ook gebeurt in de richting van leerlingen.

Zeker in het VO zien we scholen worstelen met ELO’s. Het komt niet van de grond, slechts een deel van de docenten ziet de meerwaarde ervan en datzelfde geldt voor de leerlingen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Is er schoolbreed visie ontwikkeld op onderwijs met ICT? Zijn docenten daar in meegenomen en gehoord? Is er een Plan van Eisen opgesteld? Is er een pilotfase geweest? Is begonnen met één of twee vakgebieden of meteen schoolbreed? Vinden er regelmatig evaluatiesessies plaats en wat wordt gedaan met de uitkomsten? Is er geïnvesteerd in de scholing en begeleiding van docenten?Hebben leerlingen de kans gehad om mee te denken? En zo zijn er nog vele vragen te stellen.

Interessante vraag is of het koppelen van sociale media aan de ELO een mogelijkheid is om een grotere betrokkenheid en meerwaarde te creëren. Met de huidige mogelijkheden van de ELO enerzijds en mogelijkheden van de sociale media anderzijds zou je dan een krachtig platform hebben. Binnen de ELO kan leerstof gestructureerd worden aangeboden, opdrachten worden ingeleverd, feedback worden gegeven op het werk van leerlingen en als leerlingen onderling, cijfers worden bekeken, samengewerkt worden aan opdrachten en presentaties, gediscussieerd worden over allerlei onderwerpen, materialen gedeeld kunnen worden, etc.
Een andere vraag betreft de te gebruiken tools. In hoeverre hebben leerlingen zelf de mogelijkheid om te kiezen welke zij gebruiken? Een heel simpel voorbeeld: Moet een presentatie in powerpoint gemaakt en ingeleverd worden of mag dat ook in Prezi, Glogster of welke andere tool dan ook? Moet er daadwerkelijk een bestandje worden ingeleverd of mag dat ook een link zijn naar bijvoorbeeld Sribd of dropbox? Is het ook mogelijk om via smartphone of tablet de ELO te benaderen, te communiceren, bestanden te delen? Kortom heeft de gebruiker iets te kiezen? En is er ruimte voor het principe van het sociale leren?

Dit alles brengt de nodige uitdagingen met zich mee, op technisch vlak, maar ook organisatorisch en ook wat betreft vaardigheden. Dat vraagt om een duidelijke visie op onderwijs, maar ook op technische mogelijkheden.
Het binnen een ELO namaken van bijvoorbeeld Facebook of Twitter zal hierbij een doodlopende weg zijn. Leerlingen willen hun eigen platform kiezen om met elkaar te communiceren en zaken met elkaar te delen. Daarmee koppelen zal meer succesvol zijn, dan het bouwen van een surrogaat. Laat hen binnen de ELO hun eigen dashboard inrichten waar ze snel van het één naar het ander kunnen schakelen. Zo zijn ze immers nu ook met hun huiswerk bezig?

Ook hier zien we weer een spanningsveld tussen doel en middel. Hoe houden we het doel voor ogen en voorkomen we dat het middel tot doel wordt verheven? Dat vraagt om afstemming binnen de school: samen de doelen bepalen, maar ook de weg er naar toe. Het vraagt om keuzes maken en niet teveel ineens willen doen. Het vraagt ook om ruimte en respect voor ieders ideeën. Om eenheid in verscheidenheid.

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je nog enkele bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je aanvullende opmerkingen of ideeën m.b.t. dit onderwerp? Reageer onder dit blog!
Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @joachimw , @GUPAGEBO , @Sjaboepaan , @jelmerevers , @mariekemove , @digikennis , @mennodevos

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten