dinsdag 8 mei 2012

Tablet in de klas? Ik wil er niet meer zonder!

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Tablet in de klas? Ik wil er niet meer zonder!”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting met daarbij cursief het commentaar van een deskundige tussengevoegd:


De tablet in het onderwijs. Het houdt de gemoederen bezig. Er wordt heel wat over geschreven, geblogd en gediscussieerd. Daar móet je wat mee als school! Toch?! Her en der worden pilots georganiseerd om de meerwaarde aan te tonen.

@mariekemove: dit zie ik inderdaad heel veel gebeuren, gelukkig zie ik daarbij ook steeds vaker dat scholen goed nadenken over het hoe en wat. Waarom willen we met tablets werken? Wat zijn onze verwachtingen? Zetten we het in voor een lichtere boekentas, of zetten we de tablet in om content te maken of educatieve games te spelen?

Daarnaast worden er door diverse gedreven en enthousiaste leerkrachten lijstjes aangelegd én gedeeld! Lijstjes, daar zijn we dol op!

Het aantal voor het onderwijs bruikbare apps neemt in rap tempo toe. Van eenvoudig to zeer geavanceerd, van consumptief tot interactief. Het belangrijkste is echter: Wat voegt het daadwerkelijk toe? Wat is de concrete didactische meerwaarde van het gebruik van een tablet in het algemeen? En van afzonderlijke apps? Wat kan de leerkracht of de leerling er mee wat eerst niet kon of wel kon maar minder efficiënt? Hoe wordt het leerproces en het leerresultaat er beter van?

@mariekemove: Dan gaat het in mijn ogen niet om de apps maar om de toepassing van de apps in de klas. Hoe je apps inzet ligt aan de didactiek en visie op onderwijs. Wil je klassikaal lesgeven, dan zul je je meer richten op instructie-apps en keynote en misschien een video. Wil je leerlingen creatief en actief laten werken dan richt je je misschien meer op creatie door leerlingen en games. Apps kun je soms heel verschillend inzetten en hiermee maak je de les.

Over deze vragen zijn er heel wat meningen. Maar in hoeverre zijn deze echt gebaseerd op ervaringen? Welke concrete ervaringen hebben leerkrachten met het gebruik van tablets in hun groep? Wat zien zij daarbij als concrete meerwaarde? Wat levert het henzelf en de leerlingen op? Doe je jezelf als school en je leerlingen tekort als je (nog) niet met deze ontwikkelingen mee gaat?

Vanuit eigen ervaringen werden tijdens de discussie enkele voordelen genoemd:
 • Makkelijker te hanteren en door te geven dan bijv. een laptop
 • Meer interactie tussen de leerlingen
 • Snel gebruiksklaar
 • Toegankelijk en praktisch
 • Leerstappen zijn anders aan te pakken
 • Minder tekstproductie, meer creativiteit en creatie
 • Content eenvoudig consumeren, produceren én delen
 • Veel gratis of goedkope apps
@mariekemove: In veel implementatieprojecten rond de iPad, zie ik inderdaad bovenstaande punten terugkomen. Wat scholen ook nog aangeven is gemak in beheer bij iPads en dat het voor veel jongere leerlingen eenvoudig te gebruiken is. Als lezers eens een kijkje willen nemen in een iPadklas dan kunnen ze contact met me opnemen. Probeer ik wel een school te vinden die qua niveau en afstand aansluit.

Als aandachtspunten werden genoemd:
 • De bandbreedte van de internetverbinding
 • De beschikbaarheid en kwaliteit van wifi
 • Niet alle programma’s en websites die op scholen in gebruik zijn, werken op een tablet
 • Niet geschikt als typmachine (zonder apart toetsenbord)
Een paar concrete voorbeelden die tijdens de discussie genoemd werden:
 • Met de app Educreations je (verlengde) instructie opnemen, zodat een leerling deze terug kan kijken als hij het even niet meer weet.
 • Een leerling via de app Educreations laten uitleggen (schriftelijk én verbaal) hoe het een som heeft opgelost. De leerkracht kan op een later tijdstip de oplossingsstrategie bekijken en nabespreken met de leerling.
 • Met de app PianoMan kun je meespelen met (bekende) klassieke muziek. Een leuke uitdaging voor de leerlingen en heel geschikt om ze kennis te laten maken met deze muziek.
 • Een filmpje laten maken bij een zelf geschreven gedicht.
 • Concrete voorbeelden van spreekwoorden in beeld brengen;eenvoudig, simpel en snel, construeren i.p.v. reproduceren.
 • Uitleg (door leerlingen) van opdrachten opnemen als filmpje. Vervolgens koppel je er een QR-code aan, die je bij de betreffende opdracht beschikbaar stelt. Snap je de opdracht niet? Dan kun je via het scannen van de QR-code meteen het instructiefilmpje oproepen.
 • Met de app Rover, een soort educatieve browser, kunnen websites met flash toch worden bekeken!
@mariekemove: er zijn inderdaad een aantal technische voorwaarden waaraan je moet voldoen,  wifi is noodzaak en een hdmi-beamer met geluid is heel fijn in combinatie met een AppleTV bij iPads. Zo kun je het beeldscherm en geluid van de iPad draadloos streamen. Qua apps kan ik pagina's vullen met tekst. Ik denk dat je voor bijna iedere situatie wel een app kunt vinden om in te zetten, maar een leerlijn van apps is er op dit moment nog niet. Maar daar ben ik wel mee bezig, dus 'to be continued'.

En voor wie zelf ervaring wil op doen en op zoek is naar bruikbare apps: Kijk eens bij de verzamelingen van Eveline Kaleveld, SusanSpekschoor, Apps in de klas, Marieke van Osch of Eric Redegeld. Deze laatste is zelf ook aan te vullen!

Tot slot: waar je altijd weer op uit komt, is de vraag naar je visie. Wat wil je bereiken, waarom en hoe kan dit middel daarbij behulpzaam zijn? Een belangrijke suggestie daarbij: Probeer niet alles op een tablet te doen wat je eerst op een andere manier deed. Zoek vooral naar de nieuwe mogelijkheden die het je biedt. En deel je ervaringen met collega’s in den lande!

@mariekemove: om visie van de school te koppelen aan de inzet van tablets moet je eerst weten wat er globaal kan. Bij implementatietrajecten is het belangrijk eerst te inspireren en dan verderte gaan  met een visiesessie: aan de hand van stellingen bepalen hoe en wat op onze school. Dit doe je bij voorkeur met het hele team, zo ontstaat draagvlak. De werkwijze is identiek aan de visieversneller van kennisnet. Maar soms zie ik in een pilot ook dat het team de visie zelf wel koppelt aan de inzet.

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Reageer dan op dit blog, via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT of via Facebook.

Heb je zelf een suggestie voor een interessantdiscussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @petervdbroeck , @evelinekaleveld , @GuusBouwhuis71 , @Sjaboepaan , @vanPopta , @compie67 , @pietvsz , @djsjollema , @EllePeters , @dancing_prinzes , @mariekemove

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten