dinsdag 1 maart 2011

Gastblog: Netwijs Opleiding Anne Vink

Anne Vink, ICT-coördinator op o.b.s. Henri Dunant in Sliedrecht heeft de Netwijs Opleiding succesvol afgerond in een versneld tempo. Als eindpresentatie heeft ze dit artikel geschreven.

Namens alle docenten van de "Netwijs Opleiding ICT coördinator" wens ik je heel veel plezier en succes toe als ICT coördinator!

Eindopdracht
Computers worden op basisscholen steeds vaker tijdens de les gebruikt. De leerlingen kunnen op de computer aan de slag met de lesstof en leren ook hoe ze de computers moeten gebruiken; ze maken werkstukken en presentaties op de computer, leren informatie te selecteren en uit te wisselen, of leren hoe e-mail werkt. De school kan zelf bepalen welke rol de computer speelt in het onderwijs.
Computertoepassingen maken het ook mogelijk om het onderwijs beter te laten aansluiten bij het niveau en het leertempo van de individuele leerling. Indien een leerling hier behoefte aan heeft, kunnen leerstofonderdelen gericht worden geoefend. Vorderingen van de leerlingen kunnen systematisch worden bijgehouden. Digitale schoolborden, LCD touchscreens, Iphones, e-books, de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Kortom: de computer speelt een belangrijke rol in het huidige onderwijs.

Visie op onderwijs en ICT eerst
In oktober 2009 ben ik gestart met het volgen van de Netwijs opleiding tot ICT-coördinator. Ik ben gestart met het volgen van module 3. (huh? Module 3?) Ja, module 3. Dit omdat ik de studie heb overgenomen van een collega. Vol goede moed startte ik – als pas beginnende leerkracht – aan de opleiding.
Veel ervaring met het werk als ICT-er had ik op dat moment nog niet. Ik was net begonnen aan het tweede jaar van mijn leerkrachtloopbaan en werkte op dat moment drie dagen in groep 3 en twee dagen verving ik het compensatieverlof van de overige leerkrachten. Handig met computers was ik wel, maar ik was hiervoor nog niet echt in aanraking gekomen met het ‘echte’ ICT-werk.

Na het volgen van mijn eerste twee modules heb ik in overleg met de docenten besloten om module één en twee tegelijk te gaan volgen met module vijf en zes. Ik had module één en twee natuurlijk nog niet gehad en het maken van een beleidsplan (module twee) had ik al gemist. Het hebben van een aantal paragrafen van het beleidsplan was eigenlijk essentieel voor het volgen van de andere modules. Ik ben de opleiding dus versneld gaan doen.

Affiniteit met ICT is zeker een vereiste voor het volgen van Netwijs opleiding tot ICT-coördinator.

Verandermanagement
Vooral de module over het omgaan met weerstanden in je team vond ikzelf erg interessant. De studie is natuurlijk gericht op ICT, maar het omgaan met weerstanden is eigenlijk overal toepasbaar. Er is een duidelijk verdeling te zien binnen het team met betrekking op alle omstandigheden. Sommige leerkrachten hebben helemaal geen stimulatie nodig. Het plaatje hiernaast vind ik altijd erg toepasselijk. Het is altijd fijn om anderen enthousiast te krijgen, hierdoor heeft het ICT-beleidsplan meer draagkracht gekregen.

Het team van o.b.s. Henri Dunant beschikt over een erg vooruitstrevend team en dit team was erg betrokken bij het vormen van het ICT-beleidsplan, vooral door de deelname aan het teamvergadering over datgene wat wij als school belangrijk en ook haalbaar vinden in de aankomende paar jaar.
Zo is er een streven om in de komende vier jaar te komen tot:

 • Een verdere scholing van de leerkrachten om het verder integreren van het computergebruik binnen en buiten de groep mogelijk te maken (d.w.z. goed en regelmatig gebruik maken van de aanwezige hard- en software, zowel op groeps- als schoolniveau. Dus naast het gebruik van de computers in de groepen, wordt daarmee ook nadrukkelijk het gebruiken van de computers en het netwerk voor planning, informatievoorziening en onderlinge communicatie door leerkrachten bedoeld). Hierbij kan gedacht worden aan het vanuit huis inloggen op de schoolserver om te werken, het online invullen van het LVS (Leerlingvolgsysteem) etc.

 • Een verdere implementatie van de aangeschafte onderwijsprogramma’s die zowel ondersteunend als ontwikkelend zijn. Leerlingen werken met een aantal softwarepakketten, welke aansluiten bij hun eigen leerstijl en niveau.

 • Een functioneel en veilig gebruik van internet door de leerlingen, met behulp van het diploma Veilig Internet.

 • Het ontwikkelen van een ICT-leerlijn waarin de vaardigheden per groep zijn vastgelegd voor tekstverwerken / internet / PowerPoint / websites maken / e-mailen / etc.

 • Een verdere ontwikkeling dan wel uitbouw van ons ICT-bestand.

 • Het gebruik van de computer als onderdeel van het reguliere onderwijs, (als ‘normale’ activiteit binnen alle groepen).

 • Het gebruik van de computers moet meerwaarde hebben (met de computer moeten zaken bijvoorbeeld makkelijker / beter gedaan kunnen worden, of via de computer kunnen de activiteiten doen die zonder computer niet gedaan kunnen worden of moeilijker uit te voeren zijn).

De speerpunten voor onze school zullen de komende twee jaar zijn:

 1. Het hebben van een ICT-leerlijn waarin de vaardigheden per groep zijn vastgelegd. voor tekstverwerken / internet / PowerPoint / websites maken / e-mailen / etc.

 2. Het maken interactief gebruik maken van het digitale schoolbord door de leerkrachten.

 3. Leerlingen leren hoe ze om moeten gaan met de minder geschikt informatie en communicatie op het internet (diploma veilig internet).

 4. Leerlingen laten werken met een aantal softwarepakketten, die aansluiten bij hun eigen leerstijl en niveau.

 5. De leerlingen kunnen ten minste 5 x per week achter de computer, dit passen we in binnen het klassenmanagement.

 6. Leerkrachten werken aan eigen ICT-vaardigheden (cursus o.i.d.).

Ik ben er klaar voor!
Nu, anderhalf jaar en een vergevorderd beleidsplan verder, sta ik veel sterker in mijn schoenen wat betreft het ICT-werk.

Maar zowel het team, de school en ikzelf; we zijn er nog lang niet. Binnen de ICT verlopen ontwikkelingen erg snel, dit zorgt er voor dat je als ICT-er zelf ook niet stil kunt zitten. Na het behalen van mijn diploma begint het bijhouden van alle ontwikkelingen eigenlijk pas echt!

Al met al was het een leuke opleiding, er is veel contact met de docenten en de studiebelasting is goed ingeschat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten