dinsdag 7 februari 2012

Safer Internet Day – Wat is jouw bijdrage aan een veilig internet?

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Safer Internet Day – Wat is jouw bijdrage aan een veilig internet?”  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

“De Safer Internet Day is een jaarlijks terugkerende dag (iedere tweede dinsdag van februari) waarop in meer dan 70 landen in de wereld aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren.” Zo lezen we op de website.  “Tijdens de Safer Internet Day 2012 staat het thema ‘connecting generations’ centraal waarbij internetgebruikers, jong en oud, aangemoedigd worden van elkaar te leren en zo samen veilig de digitale wereld te ontdekken: Discover the digital world together…safely!”

Hoe kun je daar individueel en/of als school concreet een bijdrage aan leveren? Zeker als school heb je diverse gelegenheden om generaties met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaringen te delen. Tussen leerkrachten en leerlingen, met ouders, met opa’s en oma’s. Leren ván elkaar en mét elkaar. Tijdens de discussie werd aangegeven, dat leerlingen ook heel goed van elkaar kunnen leren. Maar dan moeten ze die gelegenheid wel krijgen!

Je kunt als school of als ouders de neiging hebben allerlei regels op te stellen, filters in te stellen, zaken af te schermen of te verbieden. Daarmee kun je, tot op zekere hoogte, een veilige omgeving creëren. De andere kant is echter, dat het een kunstmatige situatie is. Je schermt een gedeelte van de werkelijkheid af. Leerlingen komen zo met bepaalde zaken niet in aanraking en leren er dus ook niet mee om gaan. Door leerlingen zelf tegen zaken aan te laten lopen, leren ze zelf ook zoeken naar oplossingen. Daarbij kunnen leerlingen elkaar heel goed ondersteunen en tips geven.

Uiteraard vraagt dat wel om een klimaat waarin alles bepreekbaar is en leerlingen elkaar op een positieve manier behulpzaam kunnen zijn. Ook zul je als leerkracht e.e.a. goed in de gaten moeten houden. Immers ook leerlingen die goed in de materie thuis zijn en weten wat ze doen, zien wel eens wat over het hoofd en weten ook niet altijd alles. Dan zul je als leerkracht dus de nodige begeleiding moeten geven. Zeker waar het leerlingen betreft die te overmoedig zijn, dan wel leerlingen die heel naïef en goedgelovig zijn of weinig weerbaar. En dat vraagt dus van de leerkracht kennis van zaken. Zowel van de materie als van de leerlingen.

Het gevaar van gebrek aan mediawijsheid bij de leerkracht is, dat leerlingen niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben en alles maar kunnen doen. Een ander gevaar is, dat alles aan banden wordt gelegd om ‘de leerling te beschermen’, en je er dus al school verder geen aandacht aan hoeft te besteden.

Uiteraard is het niet altijd zo zwart-wit. Waar het om gaat is: Wat willen we onze leerlingen leren als het gaat om mediawijsheid? Hoe willen wij hen voorbereiden op de maatschappij en hen leren zich daarin staande te houden? Brengen we ze alleen ‘kennis over’ bij of laten we ze ook leerervaringen opdoen? Elke school heeft daarin zijn eigen keuzes te maken, liefst mét betrokkenheid van ouders, die vaak net zo zoekende zijn.

Een concreet voorbeeld: Eén foto op het internet kan voor een leerling al heel wat schade berokkenen, zoals een foto van zichzelf in zwemkleding. Voor de ene opvoeder reden om kinderen te verbieden foto’s op het internet te zetten. Voor de ander reden om het te laten gebeuren en vervolgens bespreekbaar te maken.

Uiteindelijk zal een leerling zelf zijn keuzes daar in moeten maken. Dat is een groeiproces. Maar wel een noodzakelijk proces. Het internet speelt immers een toenemende rol in de samenleving. Veilig leren omgaan met internet kan daarom niet vroeg genoeg beginnen! Regelmatig aandacht hiervoor heeft zijn effect bewezen!

Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar heb je wel een standpunt hier over? Reageer dan op dit blog of via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook die van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @GuusBouwhuis71 , @Sjaboepaan , @pietvsz , @ictvliedberg

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten