maandag 20 september 2010

Gastblog: Netwijs Opleiding: ‘Zorg en ICT’ op de Regenboog in Doornspijk

Eén van de belangrijke doelstellingen, 'Zorg en ICT dichter bij elkaar brengen!', is bij ons op De Regenboog, in een tijdsbestek van 6 maanden, helemaal bereikt!
Hoewel Jeanette (IB-er) en ondergetekende (ICT-coördinator) al 34 jaar op dezelfde school werken, was dit bij ons toch echt hard nodig!

Hoe is het mogelijk dat één cursusdag - Jeanette en ik bezochten de cursusdag in Groningen op 7 april 2010 - zoveel teweeg kan brengen. In mijn stuk, dat ik schreef als lid van de adviescommissie Netwijsopleidingen, heb ik deze efficiëntie én …. 'de zorg voor de oudere cursist' ook nadrukkelijk genoemd en ... geroemd!

Via onderstaande link kunt u de werkzaamheden die Jeanette en ik verrichtten, m.b.t. de cursus 'Zorg en ICT', stap voor stap volgen. Voor het gemak heb ik de cursus 'Zorg en ICT' als ‘module 7’ aan de Netwijsopleiding 'De ICT-coördinator in het primair onderwijs' gekoppeld.
(Ook de 6 modules van de genoemde opleiding blijven, in ieder geval tot mijn pensioen op onze schoolsite staan. U begrijpt misschien dat ik, als oudere student, best een beetje trots op ben op het behalen van mijn post-HBO certificaten).

We hebben alle opdrachten met plezier uitgevoerd. Het gevolg hiervan is een nieuwe manier van samenwerken tussen IB-er en ICT-er. Er zal vanaf nu op De Regenboog blijvend een nieuwe wind, voor wat betreft 'Zorg en ICT,' waaien!

Bekijk het proces: Regenboog-doornspijk

Groeten,

Jeanette Hensbergen (IB-er)
Rolf Plender (ICT-coödinator)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten