zaterdag 11 september 2010

Werken met Google Formulieren

Ik maak al een tijd gebruik van Google Formulieren. Het is een geweldige manier om gratis online vragenlijsten en toetsen te maken. Het maakt deel uit van Google Docs. In de zoekmachine van Google kun je links boven kiezen voor "Documenten". Hier maak je een account aan, waarna je een formulier kunt gaan maken.

Enkele voorbeelden van het gebruik van Google Formulieren:
  • Je kunt toetsen maken met allerlei soorten vragen. Dat kan bijvoorbeeld goede mogelijkheden bieden voor een grondige analyse van de gegeven antwoorden.
  • We willen graag de mening van de leerlingen weten over bepaalde onderwerpen. Vooral bij gevoelige onderwerpen kan het anoniem stellen van vragen veel betere respons opleveren.
    Tim Barrett geeft in zijn blog 10 voorbeelden van het gebruik van formulieren in zijn groep.
  • We willen graag de mening van ouders weten over bepaalde onderwerpen. "Wat wordt het onderwerp voor de komende ouderavond?"
  • Aan het begin van het schooljaar stellen veel scholen aan de ouders de vraag bij welke activiteiten ze willen helpen en op welke momenten ze beschikbaar zijn. Als je daarvoor gebruik maakt van een Google Formulier, scheelt dat heel veel verwerkingstijd. 
  • We maken binnen onze onderwijsafdeling gebruik van evaluatieformulieren. Na afloop van een workshop of training vullen ze het evaluatieformulier in. Die informatie kunnen we gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten. 
  • Als voorbereiding op workshops of trainingen maken we soms gebruik van een inventarisatieformulier, om een inschatting te kunnen maken van de wensen of de scholingsbehoefte van de deelnemers en ons aanbod daarop af te stemmen. 
Er kunnen allerlei vraagsoorten ingevoerd worden: open vragen, meerkeuzevragen (één antwoord mogelijk), selectievragen (meerdere antwoorden mogelijk), kiezen uit een lijst, schaal (cijfer geven) en een rastervraag. Hieronder een voorbeeld van een rastervraag:


Als je een nieuwe pagina in een formulier invoert, heb je de mogelijkheid om een vraag te stellen en de volgende vragen daarop aanpassen ("Als het antwoord op de vraag Ja is, ga je naar vraag X, als het antwoord Nee is, ga je naar vraag Y.")

Je kunt uit allerlei thema's kiezen om het formulier op te maken:


Je kunt de reacties op het formulier in Google Docs bekijken, waarna je het als je wilt, kunt exporteren naar bijvoorbeeld Excel. In Excel kun je vervolgens allerlei bewerkingen uitvoeren: filteren, sorteren, diagrammen maken enzovoorts.

In het filmpje hieronder wordt uitgelegd hoe je een Google Formulier maakt:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten