dinsdag 3 mei 2011

23 Onderwijsdingen brengt ICT dichter bij de leerkracht

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “23 Onderwijsdingen brengt ICT dichter bij de leerkracht”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Enkele dagen geleden kondigde Henk Heurter op dit blog de komst aan van 23 Onderwijsdingen voor het Primair Onderwijs. Op dit moment wordt er nog volop aan gewerkt. De initiatiefnemers willen op 26 mei 2011 de complete gratis cursus lanceren tijdens de Mediawijsheidmarkt.
De oorspronkelijke ‘23 Dingen’ zijn vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Vervolgens werden ze in een nieuwe versie toegespitst op het Voortgezet Onderwijs en MBO en nu is er dus ook een versie voor het Primair Onderwijs. Maar wat is de opbrengst? Zal het er inderdaad toe bijdragen, dat leerkrachten meer ‘mediawijs’ worden en ICT meer een plek in hun onderwijs zullen geven?

Waardevol is de praktische insteek en de uitgebreide toelichting bij de gekozen Dingen. Het zijn hapklare brokken waardoor het voor de leerkrachten al de nodige drempels weghaalt. Het geeft structuur en overzicht en je kunt er zo mee aan de slag. Het biedt een mooie opstap voor leerkrachten die iets meer willen met ICT, maar niet weten waar te beginnen. Een middel om zelf als leerkracht vaardiger en ‘mediawijzer’ te worden. De verwerkingsopdrachten hadden hier en daar wat wellicht iets uitdagender kunnen zijn. Eén van de discussiedeelnemers vroeg zich af of het wellicht niet nog concreter moet á la de ‘Lessen met ICT’ van Station-to-Station. Daarmee is ook meteen een vertaalslag naar de leerling gemaakt.

Een leerkracht kan individueel met 23 Onderwijsdingen voor het PO aan de slag. Het zou meer succesvol zijn wanneer je meet meerdere collega’s of zelfs als team hiermee aan de slag zou gaan. Dat biedt namelijk de gelegenheid om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te stimuleren om ook de vertaalslag naar je lessen te maken. Belangrijk is dan wel, dat de directie en de ICT-coördinator dit beleidsmatig oppakken. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Zijn alle 23 Dingen relevant voor onze school en voor elke leerkracht? En wat is precies die relevantie? Hoe past het binnen onze visie op Onderwijs en ICT? Gaan we de volgorde wellicht aanpassen? Is het mogelijk om hier tijdens studiedagen mee aan de slag te gaan of gaan leerkrachten er na schooltijd mee aan de slag? Is er een koppeling te maken met bijvoorbeeld het POP van de leerkrachten? Hoe maken we de concrete vertaalslag naar het gebruik van ICT in onze lessen?

Het succes van 23 Onderwijsdingen binnen de school zal mede afhangen van de antwoorden op deze vragen. Met name de koppeling aan de Visie is een belangrijke. Wanneer die er niet is wordt het al snel weer een doel op zich in plaats van een middel. Een model om een tool te implementeren is bijvoorbeeld TPACK: kijk vanuit je vak en pedagogiek wat goed bruikbaar is.

Waar het de makers van 23 Onderwijsdingen voor het PO vooral om gaat is, dat leerkrachten inzien, dat Mediawijsheid belangrijk is. Voor de leerlingen en dus ook voor de leerkracht. Daarbij is 23 Onderwijsdingen een hulpmiddel. Het kan leerkrachten helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden om de leerlingen te begeleiden bij het gebruik van ICT. Met name rond het bewust hiermee omgaan, het zien van de gevaren, maar ook van de mogelijkheden die het biedt in het leerproces. In deze tijd net zo belangrijk als rekenen en taal.

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je van alle discussies de bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @kirstenkladdert , @DeOverdracht , @MeesterBoudewijn , @mariekemove , @michelboer , @Carola12345 , @FransDroog , @MarjoleinEdel , @Gijs1982 , @warempel , @Annet1311 , @henkheurter

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten