dinsdag 31 mei 2011

Zolang scholen uit PO-VO-MBO-HBO niet samenwerken, heeft een digitaal portfolio geen zin

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Zolang scholen uit PO-VO-MBO-HBO niet samenwerken, heeft een digitaal portfolio geen zin”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Aanleiding voor de stelling was een artikel van Hans Havinga op het Onderwijsinnovatie-blog met als titel ‘Gezakt voor het examen, maar geslaagd voor het leven’. Hij pleit daarin voor het gebruik van LinkedIn als digitaal portfolio voor HBO-studenten. De student als beheerder én eigenaar in plaats van het gebruik van een applicatie van de onderwijsinstelling waarvan de account vervalt na het afstuderen en de inhoud dus verloren gaat.

Tijdens Discussie Dinsdag kwam het E-portfolio al eerder aan de orde, waarbij we keken naar de meerwaarde ervan. Het struikelblok, of moeten we zeggen uitdaging, blijft dat scholen en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek zullen moeten gaan. Zoeken naar afstemming, gezamenlijke visie ontwikkelen, onderlinge afspraken maken. Er bestaan reeds mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens tussen digitale portfolio’s. Ook bestaan er diverse initiatieven om het digitale portfolio te promoten. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Stichting Eportfolio Support en Europass.

De discussie maakte de tongen niet echt los. Wellicht omdat er nogal wat haken en ogen zitten. Want met welke scholen of instellingen zoek je contact? Leerlingen en studenten waaieren immers uit over de regio of het land. Dit zou er temeer voor pleiten om de leerlingen/studenten zelf beheerder en eigenaar te laten zijn van hun portfolio, zodat deze ook echt met hen mee kan reizen. Dat vraagt wel van de scholen en onderwijsinstellingen, dat ze hun eigen systeem of applicatie los laten en het aan hun leerlingen en studenten overlaten hoe zij hun portfolio vormgeven uitgaande van enkele vastgestelde basiseisen. Weg dus met het technische keurslijf. Scholen moeten daarvoor wel hun eigen curricula op orde hebben.

De vraag blijft: Hoe zorgen we ervoor, dat de waardevolle informatie die door een leerling wordt verzameld in een digitaal portfolio niet verloren gaat, zodra de leerling naar een andere school of opleiding doorstroomt? In de discussie hebben we het antwoord niet gevonden. Gelukkig is er nog dit blog om je gouden tip met ons te delen!

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je van alle discussies de bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @mariekemove , @florinablokland , @TonnieMeijer , @jelmerevers , @ComputronNL , @Schoolimpuls

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten