woensdag 12 september 2012

ICT hoort vast onderdeel te zijn van handelingsplannen


Het onderwerp gisteren op #netwijs Discussie Dinsdag was “ICT hoort vast onderdeel te zijn van handelingsplannen”.  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Als leerkracht geef je je leerlingen graag onderwijs op maat. Je wilt gericht aan bepaalde doelen werken. Om dat allemaal te managen en tegelijk ook te verantwoorden wat je allemaal doet, schrijf je voor elke leerling een plan. Soms individueel voor een leerling, soms voor een groepje van meerdere leerlingen die op ongeveer hetzelfde niveau zitten en af en toe ook voor de klas als geheel. In dat plan verwoord je niet alleen aan welke doelen je gaat werken, maar ook hoe je die denkt te bereiken en welk resultaat je nastreeft.

didactische aanpak
Voor nu leggen we de focus even op het onderdeel hoe je je doelen denkt te gaan bereiken. Daarbij is het relevant welke stappen je wilt gaan zetten en welke materialen je daarbij inzet. Anders gezegd: Hoe ziet je didactische aanpak er uit?

De discussie handelde over de vraag of hierbij apart vermeld moet worden hoe je als leerkracht de beschikbare ICT-middelen inzet. Een mogelijkheid zou zijn om het als apart blokje op te nemen in het format voor het handelingsplan. Als leerkracht wordt je dan gedwongen om na te denken over de vraag hoe je de beschikbare ICT-middelen voor deze leerling(-en) in wilt zetten en met welk doel. Hier kan tegen in worden gebracht, dat de ICT-middelen slechts een middel zijn naast vele andere. Voor elke leerling is het zaak die middelen te kiezen waarmee je het beste de gestelde doelen kunt bereiken. Er kunnen dan goede redenen zijn om een ander middel te kiezen dan ICT.

keuzes maken
Om een keuze te maken uit de mogelijk inzetbare middelen om leerlingen extra hulp te geven zul je als leerkracht wel goed moeten weten wat je als school in huis hebt aan middelen en hoe deze in te zetten. Weet je wat er in de orthotheek staat voor bijvoorbeeld Rekenen? Weet je welke software er beschikbaar is, bijvoorbeeld Maatwerk, en hoe je dit effectief inzet? Weet je wat er via internet allemaal beschikbaar is om lessen eens op een andere manier in te vullen? Tafelsommen kun je aanbieden met een website, een muziek cd, spel, game of software. Maar wat past bij welke leerling? Dát is de keuze die je als leerkracht moet maken.

samenwerking IB-er en ICT-er
Niet elke leerkracht zal dit allemaal tussen de oren hebben. Een oplossing zou kunnen zijn om een zoekprogramma in te zetten, waarmee je op basis van een bepaalde hulpvraag kunt opzoeken welke middelen je in zou kunnen zetten. Daarnaast spelen ook de IB-er en de ICT-er een hele belangrijke rol. Dat zijn de mensen die de leerkrachten goed moeten kunnen adviseren. Dat neemt niet weg, dat je als leerkracht wel verantwoordelijk bent en de nodige kennis moet hebben. Kennis van de beschikbare middelen én kennis van de juiste didactische inzet ervan. Dat vraagt om regelmatige scholing. De wet BIO verplicht leerkrachten om aan te tonen dat ze bekwaam zijn en bekwaam blijven. Dat betekent dus ook bijblijven op het gebied van de beschikbare middelen en mogelijkheden en die dan ook inzetten. Daarbij moet de orthotheek dan wel toegankelijk en up-to-date zijn. Praat je als ICT-coördinator daar wel eens over met je IB-er? Welke rol spelen jullie daar samen in?

geen automatisme
Duidelijk is, dat we af moeten van het haast automatisch inzetten van bepaalde middelen. Vaak worden leerlingen haast standaard met bepaalde software aan het werk gezet. Maar de effectiviteit is daarvan is beperkt, zeker als de programma’s niet goed worden ingesteld voor wat die specifieke leerling nodig heeft. Tegelijk moeten we ook oppassen voor teveel bureaucratie. Zoek dus als school een passende weg hierin .

Tot zover de discussie. Was je niet in de gelegenheid om mee te doen met de discussie, maar wil je wel je successen delen? Reageer dan op dit blog, via de LinkedIn-groep De toekomst voor onderwijs en ICT of via Facebook.

Heb je zelf een suggestie voor een interessant discussie-onderwerp? Geef het door via discussiedinsdag.yurls.net. Daar vind je ook alle tijdens de discussie genoemde linkjes en ook het archief van alle voorgaande discussies.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @anthonyvdzande , @michelboer , @tijshuisman , @karinwinters , @cognosceleonem , @Sjaboepaan , @pietvsz

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen 20.00 uur en 21.00 uur op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten