dinsdag 16 februari 2010

ICT zou veel beter ingezet kunnen worden voor zorgleerlingen

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “ICT zou veel beter ingezet kunnen worden voor zorgleerlingen” In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

In het onderwijs zien we een toenemend aantal zorgleerlingen. Beleid van de overheid: kinderen (langer) in het regulier onderwijs laten blijven. Maar wat zijn de consequenties? Hoe geef je al die leerlingen passend onderwijs? Hoe biedt je zorg op maat?
De vraag waar het ons nu om gaat is: Hoe geven we ICT daarin een plek, ter verbetering van het onderwijs en ter ontlasting van de leerkracht?

In de discussie kwamen enkele belangrijke adviezen naar voren:
 • Zorg voor een goede schoolbreedgedragen visie op onderwijs en op de rol die ict daarbij kan spelen.
 • Zorg ervoor, dat de inzet van ict één van de vaste aandachtspunten is binnen je handelingsplan.
 • Bij het opstellen van een handelingsplan: Vraag de ict-coördinator om advies en ideeën.
 • Zorg voor structureel overleg tussen locatiedirecteur, intern begeleider en ict-coördinator over de inzet van ict in het onderwijs. In het algemeen, voor alle leerlingen, maar ook specifiek voor zorgleerlingen.
 • Zorg voor een goede inventarisatie van aanwezige software binnen de school.
 • Schaf software aan, waarmee leerlingen niet alleen oefenen, maar waarbij ook de resultaten vastgelegd worden, de instellingen aangepast kunnen worden om maatwerk te leveren en waarbij de leerling ook feedback of uitleg krijgt van het programma. (Denk aan bijv. Maatwerk, Muiswerk Spelling, Woordenhaai, Cijferhaai)
 • Zet de juiste middelen in op het juiste moment. Voor de ene leerling is dat oefenen op de computer en voor de ander een blad maken met rijtjes sommen of oefenen met een tastkast. Gebruik je ict-middelen dus efficiënt.
 • Ga op zoek naar webtoepassingen waar het zinvolle en het leuke gecombineerd worden. Laat een leerling eens een strip maken met Pixton. Stel als voorwaarde, dat de spelling in orde moet zijn! Oefenen in een betekenisvolle situatie.
Op internet zijn wel enkele websites beschikbaar met tips op het gebied van ict en leerlingenzorg. Enkele zijn te vinden op discussiedinsdag.yurls.net in het blokje “Links 16 februari 2010”. Opgemerkt werd, dat je eigenlijk een zoek online zoekwijzer zou moeten hebben. Door het beantwoorden van wat vragen met betrekking tot jouw zorgleerling kom je uit bij een globaal advies welke ict-middelen je zou kunnen inzetten.

Ook bij dit onderwerp geldt, dat ook op de Pabo’s en lerarenopleidingen studenten getraind moeten worden op het vinden en uitkiezen van de juiste middelen voor het bieden van (extra) hulp aan leerlingen. Dat kunnen ict-middelen zijn, maar soms juist ook niet. Het gaat om de vraag of je in staat bent om de juiste materialen in te zetten vanuit je visie. Ook voor de opleiding voor Intern Begeleiders is hierin uiteraard een rol weggelegd. In al deze opleidingen geldt, dat je daar moet leren hier oog voor te hebben. En natuurlijk veranderen de mogelijkheden en de techniek razendsnel. Dat is op een opleiding niet bij te benen, maar ze kunnen wel aandacht besteden aan het ontwikkelen van visie en vaardigheden op dit gebied.

Volgende week houden we geen discussie i.v.m. de vakantie. Over twee weken weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
Discussie Dinsdag: (bijna) elke dinsdag tussen twaalf en twee. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

1 opmerking:

 1. Nog een korte aanvulling:

  Ik sprak zojuist een leerkracht, die de Master Special Educational Needs volgt aan één van de hogescholen in Nederland. (We noemen geen namen ...) Ook daar wordt geen aandacht besteed aan ict in het onderwijs.
  Nu vraag ik mij af: Als je het niet leert op de Pabo, de lerarenopleiding, de IB- of RT-opleiding.Waar moet je het dán leren als leerkracht?

  BeantwoordenVerwijderen