donderdag 7 oktober 2010

Koppeling naar filmpje vanuit Focus Board software

Het is heel handig om vanuit je les direct te kunnen doorlinken naar een filmpje. Soms levert dat wat problemen op. Zo ontdekten we, dat bij de software voor het Focus Board een koppeling naar een filmpje op YouTube een foutmelding oplevert. De website wordt wel geopend, maar het filmpje kan niet worden gevonden.

De oorzaak ligt in het feit, dat de software van het Focus Board ervoor zorgt, dat de hoofdletters in de URL worden omgezet naar kleine letters. Dat maakt, dat het adres van het filmpje niet meer klopt. Om toch een koppeling te maken naar een filmpje, dat hoofdletters in de URL heeft, kunt u gebruik maken van onderstaande oplossing:
  1. Kopieer de URL van het filmpje.
  2. Ga naar http://tiny.cc/
  3. Plak de URL in de daarvoor bestemde balk en klik op Tiny.
  4. Kopieer de gemaakte korte URL
  5. Controleer voor de zekerheid of de korte URL geen hoofdletters bevat. Mocht dat wel het geval zijn, herhaal dan de handeling.
  6. Gebruik deze korte URL om een koppeling te maken binnen de Focus Board software.

1 opmerking: