maandag 21 februari 2011

Gastblog: Wij zeggen NEE!

Martijn van der Zwan en Remko van der Zwan, twee deelnemers van de Netwijs Opleiding ICT coördinator in het Primair Onderwijs hebben meegeholpen een flashmob tegen de kabinetsplannen voor het onderwijs te organiseren.

Zaterdagmiddag 19 februari stond winkelcentrum ‘De Tuinen’ te Naaldwijk op zijn kop! Klokslag 14:00 uur schalden er tussen het niets vermoedende winkelend publiek tafelsommen uit de mond van een juf van de Ichthusschool te Monster. Passanten stonden stil en keken haar verbaasd aan.
Na een aantal sommen hard geschreeuwd te hebben, sloten zich steeds meer leerkrachten aan. Dit breidde zich uit tot een aantal van ruim 150 leerkrachten van 32 Westlandse scholen. Het resulteerde in een flitsende FLASHMOB. Na drie minuten eindigde dit plotselinge schouwspel en vervolgde iedereen zijn eigen weg alsof er niets gebeurd was.

Tussen de tafels door werd de slogan ‘Wij zeggen nee, onderwijs moet top, dat kan niet voor nop!’ geroepen. Leerkrachten konden hun stem laten horen tegen de bezuinigingen in het onderwijs door aan deze flashmob mee te doen. Ook was het doel een signaal richting de ouders af te geven, omdat scholen met hun rug tegen de muur staan. De bezuinigingen in het onderwijs hebben grote gevolgen: grotere klassen, minder personeel en geen extra zorg voor de leerlingen die dit keihard nodig hebben. De zogenaamde ‘rugzakken’ worden deze kinderen afgenomen, hierin zit het geld waarmee de extra zorg betaald wordt. Als de plannen doorgaan, wordt er bezuinigd op de meest kwetsbare kinderen in het onderwijs. De Westlanders hopen dat deze leerlingen en leerkrachten toch kunnen blijven ‘rekenen’ op het kabinet.

1 opmerking: