dinsdag 5 april 2011

ICT-inzet bij meerbegaafde leerlingen

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Met ICT-middelen kan ik meerbegaafde leerlingen beter onderwijs op maat geven.” In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

De stelling leverde als snel de reactie op, dat ICT een goed middel is voor álle leerlingen en niet alleen de meerbegaafden onder hen. Dat is uiteraard een feit. ICT biedt de leerkracht tal van mogelijkheden als het gaat om het geven van onderwijs op maat. Dat kan met het oog op efficiëntie, het klassenmanagement, maar ook extra mogelijkheden om te oefenen met bepaalde stof, informatie te zoeken en te verwerken, creatief bezig te zijn, enzovoort. Voor elke leerling biedt ICT extra mogelijkheden. Er van uit gaande, dat alle leerlingen talenten hebben, kun je ze allemaal de ruimte geven met ICT om hun talenten te ontwikkelen. Zie daarvoor ook het verslag van een eerdere discussie.

Wanneer we specifiek kijken naar de begaafde leerlingen, dan gelden er niet ineens hele nieuwe principes. Wel bestaan er misverstanden als het gaat om deze groep. Deze leerlingen hebben vaak minder en een andere vorm van instructie nodig (divergente instructie). Vervolgens kunnen ze aan de slag. Het misverstand is daarbij, dat ze dan ook minder begeleiding nodig hebben; de ‘laat ze maar zwemmen’-gedachte. Hoewel de vorm van begeleiden anders kan zijn, is deze wel degelijk nodig. Ook deze leerlingen hebben gerichte feedback nodig om de voor hen gestelde doelen te behalen of net even een stapje verder te komen. Ook moeten zij net zo goed leren om te reflecteren op hun eigen werk en strategieën, te zoeken naar oplossingen en te overleggen met elkaar.

Laten we deze leerlingen met ICT-middelen werken, dan is er eerst een duidelijke opdracht of probleemstelling nodig. Ook moet duidelijk zijn wat de kaders zijn waarbinnen gewerkt moet worden en welke eisen er aan het proces en het resultaat worden gesteld. Beheersen de leerlingen de te gebruiken tools of programma’s al of moeten ze nog op verkenning? Of hebben ze wellicht eerst uitleg van het programma nodig van een leerkracht of een medeleerling? Ook het uitzoeken naar de mogelijkheden van een programma via bronnen en experts op internet kan deel (gaan) uitmaken van de opdracht.

Naast de gebruikelijke programma’s, die vaak op school op de computer staan, zijn er tal van web2.0-toepassingen, die goed te gebruiken zijn en waarmee je leerlingen uitdagende opdrachten kunt geven. Ook OpenSource-programma’s mogen daarbij niet vergeten worden. Al eerder hebben we het over dergelijke programma’s gehad. Wat betreft de Open Source Software kunnen leerlingen ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het programma zelf, door suggesties door te geven aan de ontwikkelaars of als ze zelf kunnen programmeren, door zelf de code aan te passen.

Waar het in alle gevallen om gaat, is dat eerst gezocht en in beeld gebracht moet worden waar de uitdaging voor betreffende leerling ligt. Vervolgens worden er doelen opgesteld en opdrachten geformuleerd of opgezocht. Het beoordelen van beschikbaar materiaal vraagt om een kritisch en kundig oog en wellicht enig advies. Van daar uit moet gekeken worden welke middelen daarvoor ingezet kunnen worden, waarvan ICT er slechts één is, waarbij voor sommige leerlingen juist verstandig is dit middel juist even niet in te zetten. En vergeet tot ook de organisatie niet!
Kijk ook eens naar bijvoorbeeld de bruikbaarheid van Acadin of inititieven op die andere scholen hebben genomen. Zie de links op de Yurls-pagina.

Tot slot nog even concreet: Laat deze leerlingen creatief aan de slag gaan met TuxPaint, een presentatie maken met Prezi, een procesverslag maken met WordPress, een poster maken met Glogster, een verhaal maken met PhotoStory. Of laat ze zelf met een vorm komen. Stel daarbij niet het middel centraal, maar het doel, dat je wilt bereiken, zorg voor goede en regelmatige begeleiding en stel eisen aan het proces en het resultaat. En mis je zelf de kennis van bepaalde programma’s? Help dan de leerlingen om op zoek te gaan naar een antwoord op hun vragen. Zo ben je als leerkracht samen met je leerlingen aan het leren.

Tot zover het verslag van de discussie. Was je niet in de gelegenheid om mee te doen, maar heb je wel waardevolle aanvullingen, inspirerende voorbeelden, opmerkingen of interessante links? Plaats jouw reactie onder deze blogpost.

Op discussiedinsdag.yurls.net vind je van alle discussies de bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @Mennovh , @jufamy75 , @robertdevilee , @wwwonderwijs , @kletskous , @DeOverdracht , @RubenHaan , @Marlijnnijboer , @Sjaboepaan


Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten