dinsdag 28 augustus 2012

Peer Scholar (vervolg)

Esther van Popta las mijn blog over PeerScholar en wijdde er op haar blog een artikel aan met enkele waardevolle aantekeningen.

Esther ziet twee bezwaren:
Ze mist in PeerScholar transparantie omdat leerlingen niet weten wiens werkstuk ze van feedback voorzien en van wie ze feedback krijgen. In mijn beschrijving ben ik hierover niet duidelijk genoeg geweest: het al dan niet anoniem geven van feedback is een instelling die de docent kan maken.Deze toevoeging neemt ook haar reserve met betrekking tot de meerwaarde van deze werkwijze deels weg, omdat nu wel de mogelijkheid aanwezig is om naast de beoordeling ook de dialoog te voeren.

Daarnaast noemt Esther nog een bezwaar: PeerScholar is een assessment (beoordelings) systeem  en veel minder een feedback (hulp) systeem. Dat hangt denk ik af van de manier waarop je het inzet. Als je het alleen gebruikt om leerlingen een cijfer te geven, mist het voor een groot deel z'n doel, maar zoals de bedenkers ervan aangeven, is PeerScholar vooral bedoeld om feedback te geven. Het is dus belangrijk om de tool op de goede manier in te zetten, zodat hij optimaal bijdraagt aan de onderwijsdoelen.

Bedankt Esther voor je aandacht voor dit onderwerp!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten