donderdag 23 augustus 2012

Peer Scholar

Op 2 augustus woonde ik Educloud Summerschool mee die was georganiseerd door Stichting Educloud in samenwerking met Dell Nederland. Een van de sprekers tijdens de dag was Bob Hofman, onder andere bekend van het Global teenager project.

Tijdens zijn praatje liet hij ook Peerscholar zien. Ik was onder de indruk van de uitgangspunten en de mogelijkheden van deze tool. Daarom wijdt ik er graag een artikel aan.

PeerScholar is ontwikkeld door Steve Joordens, hoogleraar Psychologie aan de universiteit van Toronto Scarborough, en zijn team.
Het is een online tool waarmee de leraar geschreven opdrachten die door leerlingen zijn gemaakt, kunt laten beoordelen. Het helpt leerlingen om kritisch te zijn op hun eigen werk en op dat van anderen.
Er wordt gewerkt in drie fasen:

Fase 1 – Kritische beschouwingDe leerlingen krijgen informatie in de vorm van een artikel. Het artikel is uitgezocht door de docent. De leerlingen moeten het artikel kritisch onder de loep nemen en er een reactie op schrijven, bijvoorbeeld door tegenargumenten te noemen.  Hiervoor hebben ze een bepaalde tijd de beschikking.

Fase 2 – Beoordeling
Als de leerlingen in deze fase inloggen, zien ze de reacties uit fase 1 van een aantal andere leerlingen, die net als zij zelf een kritische beschouwing op het artikel hebben gemaakt. Deze reacties zijn door de tool willekeurig en anoniem verdeeld, zodat de leerlingen niet weten wiens reacties ze zien.
De leerlingen geven de reacties van hun medeleerlingen een cijfer, en daarnaast geven ze aan welk aspect van de reactie door hen als goed wordt gezien, en wat ze hadden moeten aangeven om het een betere reactie te laten zijn.
Dit levert een rijke leercontext op, want de leerlingen moeten niet alleen kritisch zijn op het artikel, maar krijgen ook de reacties van anderen te zien en kunnen daarop reageren, waardoor hun eigen kennis en vaardigheden vergroot worden.
Ook in deze fase wordt een deadline gehanteerd.

Fase 3 – TerugkoppelingIn deze fase krijgen de leerlingen te zien welke feedback hun medeleerlingen gegeven hebben en welk gemiddeld cijfer ze kregen.
Deze beoordeling ligt heel dicht in de buurt van de beoordeling die een deskundige zou hebben gegeven. De leerlingen mogen ook een second opinion vragen aan de docent, maar in de praktijk blijkt hier nauwelijks gebruik van gemaakt te worden.

De leraar kan het hele proces online volgen: zien wie al feedback heeft gegeven en welke cijfers zijn gegeven. Voor de leraar betekent dit ook een groot tijdvoordeel: hij hoeft de opdrachten niet zelf na te kijken, want dat hebben de leerlingen al gedaan.

In deze video wordt duidelijk uitgelegd hoe Peerscholar werkt.

Het didactisch effectDe makers leggen uit dat Peerscholar niet alleen een effectief middel is om leerlingen te leren kritisch te denken, maar dat het voordeel vooral schuilt in het didactisch effect, namelijk dat, in tegenstelling tot de klassieke aanpak, waarbij een leerling alleen van de docent en dan vaak nog heel summier, feedback krijgt, in deze aanpak de leerlingen echt een vergelijking kunnen maken tussen de kwaliteit van hun eigen werk en dat van anderen, en daar ook veel van leren, wat de kwaliteit van eigen opdrachten vergroot, en hun leert om vanuit hun eigen kennis kritisch te zijn op wat anderen beweren en dat ook goed te beargumenteren.

Peerscholar kan op allerlei niveaus uitgevoerd worden, van basisschool tot hoger onderwijs.

Bron: www.peerscholar.com

1 opmerking: