zaterdag 5 december 2009

Gebruik van stemkastjes in het onderwijs (2)

Via een Google Wave die door Rob van Keulen van Interwritelearning is opgezet, kwam ik op het spoor van een pdf "Clicker Resource Guide". Een heel bruikbare handleiding voor leerkrachten die didactisch gebruik willen maken van stemkastjes in hun onderwijs.

In de handleiding wordt onder andere in fasen aangegeven hoe de leerkracht die stemkastjes gebruikt, zich ontwikkelt:

1) Het stellen van eenvoudige, feitelijke vragen waarop eenduidige antwoorden gegeven kunnen worden.
2) Het stellen van meer complexe vragen of vragen waarop geen eenduidig antwoord te geven is, of waarover gediscussieerd kan worden.
3) Het stellen van uitdagende vragen; hiervoor is het nodig dat de leerlingen de stof al bestudeerd hebben en dat ze door middel van de vragen tot diepere inzichten komen.

Deze drie fasen worden verder uitgewerkt in een bespreking van tien soorten vragen die met stemkastjes gesteld kunnen worden.

Het handboek geeft aan hoe belangrijk het is dat bij een goed gebruik van stemkastjes, vragen uitmonden in discussie om tot dieper inzicht te komen.
Ook wordt aangegeven welke effecten het goed gebruik van stemkastjes heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten