vrijdag 4 december 2009

Leren van de toekomst Vervolg

Naar aanleiding van mijn blog van eerder deze week over Leren van de toekomst schreef Arno Coenders van Kennisnet me een vriendelijk mailtje waarin hij de ins en outs van het project toelichtte. Ik neem dat mailtje bijna integraal over (met uitzondering van zijn uitnodiging om eens op de koffie te komen):

"Uiteraard ben ik het helemaal met je eens dat de mens/leerkracht uitgangspunt is en dat de techniek daarbij volgend moet zijn en aan moet sluiten bij behoeftes. Vanuit het project proberen we daar ook optimale invulling aan te geven. We hebben een flinke portie onderwijskundige capaciteit in huis gehaald die intensief met de school gaat samenwerken. Het curriculum van die periode wordt als uitgangspunt genomen. De onderwijskundigen gaan kijken naar de leerdoelen en verschillende vormen van didactiek. Deze vormen uitgangspunt. Op basis daarvan wordt gekeken welke technologie er voor handen is en hoe dit een bijdrage (en meerwaarde) kan leveren aan die uitgangspunten. Op basis daarvan worden lessen en plannen geschreven. Leerkrachten worden hier op voorbereid en in begeleid gedurende het project. Daarnaast is TNO betrokken bij het project. Zij zullen docenten ook voorbereiden op de drie weken dmv visiesessies en begleiding. Om helemaal niets aan het toeval over te laten worden er ook pilots gehouden op scholen bij alle devices. Op die manier krijgen we een goede indruk van de mogelijkheden en kunnen we zorgen voor een goede afstemming."

Gelukkig blijft het onderwijs het uitgangspunt. Een experiment als dit kan natuurlijk boeiende nieuwe gezichtspunten opleveren. Ik ben wel benieuwd hoe leerkrachten die geen gebruik kunnen maken van de uitgebreide ondersteuning deze nieuwe technologie gaan inpassen in hun onderwijs.

Elke Das, de kersverse winnaar van de beste onderwijsblog van 2009, schrijft in deze bijdrage ook een paar rake dingen over Leren van de toekomst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten